Mycket allvarligt läge

Man blir ju inte lite förvånad och bekymrad över den politiska ledningens kommentar till kommunens katastrofala ekonomi. I media läggs ansvaret förbehållslöst på tjänstemannaorganisationen och andra faktorer som man från politikerhåll inte anser sig kunna råda över. Sant är att vissa delar av soc-sektorns kostnader är svårprognostiserade men det håller inte som argument när det gäller den löpande uppföljningen.

Kanske kan en bristande leverans från kommunens tjänstemannaorganisation vara en del av förklaringen om det är så man inte har ”koll” på siffrorna i ekonomin. Men när man skall förklara ett resultat 19,5 Mkr sämre än den beslutade budgeten för 2018 skaver kommunalrådets utläggning i VK ändå riktigt rejält. Det som framförs är rakt av ett misstroende riktat mot tjänstemannaorganisationen, om VKs rapportering stämmer, när kommunalrådet hävdar att tjänstemännen inte  klarat sin uppgift. Påståendet gäller alltså några av kommunadministrationens absolut viktigaste uppgifter som att ha ”koll” på det ekonomiska utfallet samt att ge korrekt information till politiken.

Detta är utan tvekan jätteallvarligt. Hela situationen är jättealvarlig.

När ansvarsfrågan skall belysas hänvisas överslätande till mänskliga faktorn samt att vissa rutiner rättats till. Det lät ju enkelt!! Inte med en stavelse berörs de ansvariga inom politiken. Just detta kan  vara värt en tanke och på vilka signaler det ger. Visst kan kanske brister hos tjänstemannaorganisationen och andra svårfångade omständigheter vara en del i den uppkomna situationen men det räcker inte på långa vägar som ursäkt eller förklaring. Till sist är det ändå så att fulla ansvaret vilar på den borgerliga majoriteten och kommunalrådet med det ledningsansvar man har för alla delar av den kommunala verksamheten. Den skuld eller oförmåga kommunalrådet vill lägga på den kommunala organisationen slår därför till största delen tillbaka på  det Centerledda styret och kommunalrådet själv.

Det nu redovisade budgetöverskridandet på 19,5 milj kr är den krassa verkligheten uttryckt i ekonomiska termer för vår Center-ledda kommun 2018.

Det är ju inte heller särskilt svårt att räkna ut vad detta kommer att leda till om inte blödningen stoppas.

Någonstans känns det väl också nu som att det är läge för en del självkritik.

Nästa fundering är vilka investeringar C-majoriteten kommer att välja att skjuta på eller prioritera bort. Blir det förskoleombyggnaden i Omega eller satsningen på omlastningsplatsen? Som man tolkar artikeln i Vk så är omlastningsplatsen fredad och går därmed före en synnerligen angelägen investering knuten till kommunal kärnverksamhet. I det sammanhanget vill vi Fria Demokrater återigen skarpt markera vår inställning som är att omlastningsplatsen inte skall byggas innan de ekonomiska konsekvenserna är tydliggjorda och fastställda genom avtal.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.