En röst som saknas

Byarna i kommunen styr mycket av politiken i Nordmalings kommun. Man behöver inte fördjupa sig särskilt mycket i tidigare val och demografiska fakta för inse att det förhåller sig på detta sätt, allt enligt demokratins spelregler.

Det ligger alltså inga missförhållanden eller motsättningar bakom detta inlägg utan är mer en reflexion över hur kommundelarnas representation i beslutssammanhanget ser ut.

Frågan är, om det ligger en brist i det faktum att själva samhället Nordmaling saknar den starka röst som övriga kommundelar har?

Det borgerliga majoriteten företräds av ledande politiker, de som ansätter tonen i den politiska debatten, med en förankring och hemvist i utanför tätorten. Utöver den politiska inriktning man representerar är man ju helt naturligt också en stark röst för del av kommunen man lever i.  Det ligger mycket positiv energi och drivkraft i detta förhållande som är av stort värde både för stället man bor på och kommunen.

Men är det verkligen så att summan av byarnas ambitioner och målsättningar även tillgodoser själva samhället Nordmalings behov och intressen? Ur fördelningssynpunkt blir knappast centralorten missgynnad när verksamheter samordnas och resurser optimeras. Till någon del kan man också sägas vara en ett första led i den urbaniseringsprocess som pågår. Det leder ju till att kommungemensamma satsningar lite slarvigt kan sägas ”gynna” centralorten. Men det utesluter inte behovet av, eller kanske just därför, att någon också har ett särskilt fokus på Nordmalings samhälle. Det gäller att hantera och tillvarata alla kommundelar på bästa sätt. Det är tillsammans vi bäst bygger och utvecklar vår kommun.

Med en fortsatt borgerlig majoritet kommer nuvarande förhållande, där ”Nordmalingsrösten” saknas, inte att förändras. Med fullt ärliga avsikter skulle de borgerliga partierna kunna bedyra att man även har  förmågan att täcka upp för denna ”brist”. Men när det som i det här fallet handlar om den mänskliga naturen och mänskligt beteende finns bara en sanning och det är namnen på partiernas valsedlar.

Vi Fria Demokrater har namnen/personerna och om vi får väljarnas förtroende kommer vi att ta rollen och fylla det tomrum som finns.

I sammanhanget och utanför de största penseldragen i politiken vill vi lyfta fram vår motion angående rondellen Hamngatan- Rödviksvägen samt förlängningen av Rödviksvägens gång och cykelväg fram till vårdcentralen. Den borgerliga majoritetens sätt att hantera denna så viktiga trafik- och samhällsbyggnadsfråga är ett exempel på den beskrivna bristen. Att rutinmässigt avhända sig frågan med hänvisning till att Trafikverket är väghållare räcker inte och avslöjar ett tydligt ointresse för frågan. Här finns många andra ingångar som borde prövas för att finna en lösning. Det har flera andra kommuner gjort med framgång.

En starkare Nordmalingsröst skulle göra skillnad i denna typ av frågor.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.