Borgerlig Info eller bara propaganda

Av , , Bli först att kommentera 21

I ett utskick till kommunmedborgarna sammanfattar det borgerliga blocket vad man åstadkommit sedan man tog över det politiska ansvaret för Nordmalings kommun.

I allt väsentligt är det som anförs helt korrekt och tonen är saklig i redovisningen av  vad som skett. Men det blir helt uppenbart om man ser till den allmänna hållningen och beskrivningen av värdet och effekter av  åtgärderna,  att utskicket i den delen rakt av är en partsinlaga signerad det borgerliga blocket.

Det första man gör är att lyfta fram sitt vallöfte om ett samarbete över blockgränsen. Men inte i en enda fråga av principiell karaktär rörande kärnverksamheterna har något som ens är i närheten av en blocköverskridande överenskommelse gjorts fram tills nu. Medvetenheten hos de borgerliga om detta avsteg lyser tydligt igenom i den nu betydligt försiktigare och mer taktiskt inlindade formulering om att man  ”verkligen försöker samarbeta”.

Att inget förändrats i detta avseende har påtalats av oss Fria Demokrater i flera tidigare inlägg och det finns all anledning till upprepning. Bristen i samarbetet kommer heller inte tillåtas gömmas i eller bakom de förbättrade umgängesformerna i den nya politiska miljö som skapats. Olika luppfattningar och åsiktsskillnader skall nu som tidigare självfallet lyftas fram i ljuset.

När det kommer till vad som gjorts inom skolan markeras särskilt vikten av den långsiktiga planeringen, stabilitet och betydelsen av allas delaktighet, barn, föräldrar, personal och ”alla”. Men om det finns minsta lilla allvar i påståendet om delaktigheten så är det i högsta grad anmärkningsvärt att vi Fria Demokrater och övriga oppositionspartier helt lämnats utanför denna delaktighet. Det finns återigen anledning att påpeka att de gånger besluten som rör skolan till någon del gått oppositionens väg är det andra yttre mer eller mindre tvingande omständigheter som varit orsak.

I utskicket redovisas också hur äldreomsorgen hanterats det senaste året och uppenbarligen känner majoriteten ett behov av att förklara sig när det gäller en utveckling som är ifrågasatt från många håll. Vi Fria Demokrater har i olika sammanhang varit mycket tydliga med att vi inte stödjer det som skett. Vi förespråkar ett omtag, en mer samlad lösning som vi tror har de gynnsammaste förutsättningar för en god äldreomsorg.

Här finns nu ett alldeles ypperligt tillfälle för de borgerliga partierna att stå upp för sitt vallöfte till kommunmedborgarna om ett samarbete över blockgränsen, där alla skulle kunna bli vinnare. Detta genom att på ett pragmatiskt och prestigelöst sätt tillsammans med Fria Demokraterna och gärna också med de andra oppositionspartierna, utforma framtidens äldreomsorg med utgångspunkt från den motion vi lagt.

Bli först att kommentera