Etikett: Björklund

Alliansbilden krackelerar

Av , , Bli först att kommentera 9

alliansen_crack

Man kunde redan under valnatten ana vad som skulle komma. När den mest halsstarrige företrädaren för högerregeringen Fredrik Reinfeldt började ana att det skulle barka åt pipsvängen kastade han omedelbart in handduken och försvann ned i den blålera han för 8 år sedan kravlade sig upp ifrån. ”Jag tar ansvar för Sverige” ekar fortfarande (i hård konkurrens) som det mest verklighetsfrämmande citatet från hans tid i regeringen. Nu börjar den omsorgsfullt arrangerade kuliss som givits epitetet Alliansen rämna i sina sömmar. Magdalena Andersson råkade bli först med att upptäcka de allvarliga bristerna i Sveriges mångomsjungna ”starka ekonomi”. TV4s och Alliansens mediala spjutspets Marcus Oscarsson kommenterade Magdalena Anderssons upptäckt av det stora svart hålet i statens finanser med samma argument Alliansen kört ned i våra halsar under en längre tid: ”Sverige har Europas starkaste ekonomi”. Ja, och..? Att vara ”världsbäst” bland ekonomier som är globalt sett är konkursmässiga är inte mycket att skryta med. Vad ett sådant argumenterande syftar till är naturligtvis att skymma det faktum att man brister i sitt egna handhavande av statens finanser.
En annan nyhet i morse var att 15-åriga Doina Hassan dog i lunginflammation när inte hennes familjehem tagit henne till läkare. Kommunerna har på senare år börjat släppa kontrollen till privata vårdföretag och bryter således mot lagen. Bakom denna tragedi ligger naturligtvis det enfaldiga privatiserande av vård och omsorg som Alliansen under nästan ett årtionde tillåtits utveckla in absurdum. Så nu väntar vi med spänning på nästa spricka i fasaden; försvaret, bostadsbyggandet och infrastrukturen ligger alla bra till för att komma i blickpunkten.

De lojala stötdämparna

Av , , Bli först att kommentera 3

"Det tar tid innan skolreformen får effekt" skriver Emma Wrange i dagens VK. Hon en representant för den kader av lojala "stötdämpare" som den borgerliga pressen städslat sedan Alliansens makttilträde 2006.
Fan tro’t, sa Relling. Inlägget bygger nämligen på en infam jämförelse med Finlands reformering av undervisningen. Det lilla jag registrerat om den finska omdaningen av skolan är att den innehåller helt andra parametrar än det sammelsurium av förändringar som emanerat från Björklunds kansli. Alliansen rivstartade med "reformeringen" efter tillträdet 2006 och nu när vi snart skriver 2013 har tydligen inget annat skett än att kunskapsnivåerna sjunkit vid varje mätningsår. De svenska lärarna är numera EUs mest missnöjda med både arbetsvillkor och yrkesval, de arbetar till skillnad mot övriga Europa alltför mycket med läroboksstyrd undervisning i bl.a. matematik på grund av hög lärartäthet osv. Att den svenska trenden skulle tvärvända under de återstående fyra åren av förändringar är faktiskt inte troligt.
Därför håller jag den lojala kadern av liberala stötdämpare ansvarig för att mina barnbarn kommer att vara hänvisade till en onödigt undermålig skolgång.
P.S. Upptäckte just att även Expressen kastat in handduken…

Zapparkväll

Av , , Bli först att kommentera 8

Jag råkade igår kväll zappa in på Agenda precis då Jan Björklund intervjuades om de ohemula vinsterna i utbildningsföretagen. Vad som fick mig att göra halt med remoten var egentligen gluggen mellan det leende intervjuoffrets framtänder. Men vad som fångade mitt intresse var svaren han gav. I efterhand kan jag konstatera att mitt förtroende för denna minister – som aldrig varit särkilt starkt – inte direkt stärktes av hans uppträdande. Han intog en avvaktande men samtidigt fräck och arrogant pose och svaren blev därefter. Mycket svävande resonemang som hela tiden vederlades av den påtagligt irriterade reportern. Detta var illavarslande med tanke på ämnet; våra barn och barnbarns framtida möjligheter att fortsättningsvis hävda landet i konkurrens med länder där skolgången tas på blodigt allvar. Det kan enligt min mening finnas åtminstone fyra skäl till ministerns ickesvar:
1. Han tror sig vara så säker på att Alliansen nu har ett ointagligt övertag i väljarkåren att han inte behöver anstränga sig över hövan för att bringa klarhet i skolfrågorna. Han fortsätter att peka med hela handen och hoppas på det bästa – han sitter nämligen säkert.
2. Han är helt enkelt inte informerad i tillräcklig utsträckning om konsekvenserna ute i skolorna för att kunna svara på konkreta frågor om skolpolitikens konsekvenser.
3. Han räknar kallt med att de överläggningar som ska äga rum tillsammans med (S) och (MP) ska ge ett alibi för kommande problem inom skolväsendet.
4. Det klassiska skälet: Han kan bara se framför sig en mandatperiod i taget. Enligt det gamla sättet att se på landets politiska liv kommer sossarna tillbaka och rättar till alla oövertänkta "reformer" som förrött landets undervisningsväsende.
Gomorron!