Etikett: historiskt perspektiv

Demokratin är en parentes…

Av , , Bli först att kommentera 10

Hörde för en tid sedan en historieforskare kommentera utvecklingen i Mellanöstern. Hans perspektiv på samhällsutvecklingen var svindlande och mycket tänkvärd. Demokratins historia är mycket kort ur ett historiskt perspektiv. I alla tider har stater och folk styrts av mer eller mindre diktatoriska regimer. Han förutspådde också att demokratin som vi känner den är på väg ut. Och – tänk efter, har inte ett alltmer frekvent användande av vissa ord som syftar till utövande av makt förändrat din inställning samhället?
Ett ord som jag inte gillar är Ledarskap. I alla lägen gäller det för folkvalda att visa ett tydligt ledarskap – ju tydligare desto bättre. Men vad blir över till oss andra när samtliga småpåvar i alla lägen har som högsta prioritet trycka ned oss med sitt eget ledarskap? Jag fruktar att den vokabulär som frodas runt detta begrepp är skadlig för ett demokratiskt och fritt tänkande. Men avsikten är tydlig, orden ska exkludera oss som inte har tillgång till makten, vilket bäddar för en skrämmande framtid för våra barn och barnbarn…