Etikett: ledarskap

Ledarskapspatrask

Av , , 4 kommentarer 7

Som sagt tycker jag inte om ordet ledarskap. Det associerar till 1930-talets diktatorer och alla vet vad det patrasket ställde till med. Nu har ordet blivit ett modeord, mycket tack vare att högerkrafter nu sitter på den yttersta maktens taburetter. I deras värld är det nämligen högsta mode att "visa ledarskap", vilket betyder att man i kraft av sitt förtroendeuppdrag kan ta sig rätten att använda den enkla vägen och köra över omgivningen när kinkiga beslut ska fattas.
Ett dagsfärskt exempel på den nygamla flugan "ledarskap" är när Umeås stadsdirektör Mikael Öhlund föraktfullt avfärdar frågan om hur han motiverar sitt beslut att – tvärs emot personalens uttryckta vilja – tagit beslut om att sparka skolchefen Elisabeth Zackrisson:
"– Nej. Behöver jag det? Jag behöver inte det om jag inte vill."
Sossarna i stadens politiska ledning bör skaka av sig sitt underifrånperspektiv och ta itu med ledare av den kaliber som herr Öhlund representerar och inte låta titeln "Direktör" skrämma dem till tystnad…
Gomorron!
 

Demokratin är en parentes…

Av , , Bli först att kommentera 10

Hörde för en tid sedan en historieforskare kommentera utvecklingen i Mellanöstern. Hans perspektiv på samhällsutvecklingen var svindlande och mycket tänkvärd. Demokratins historia är mycket kort ur ett historiskt perspektiv. I alla tider har stater och folk styrts av mer eller mindre diktatoriska regimer. Han förutspådde också att demokratin som vi känner den är på väg ut. Och – tänk efter, har inte ett alltmer frekvent användande av vissa ord som syftar till utövande av makt förändrat din inställning samhället?
Ett ord som jag inte gillar är Ledarskap. I alla lägen gäller det för folkvalda att visa ett tydligt ledarskap – ju tydligare desto bättre. Men vad blir över till oss andra när samtliga småpåvar i alla lägen har som högsta prioritet trycka ned oss med sitt eget ledarskap? Jag fruktar att den vokabulär som frodas runt detta begrepp är skadlig för ett demokratiskt och fritt tänkande. Men avsikten är tydlig, orden ska exkludera oss som inte har tillgång till makten, vilket bäddar för en skrämmande framtid för våra barn och barnbarn…