Etikett: vinst

Myten om det fria skolvalet

Av , , Bli först att kommentera 5

En av valets stora frågor avhandlar om skolan. I skuggan av vinstdebatten återkommer denna sommar även den mytifierade frågan om det fria skolvalet. Argumentet används naturligtvis för att rättfärdiga den diversifierade flora av skolformer som sprungit ur de senaste årtiondenas reformering av skolan. Men vad hade Sverige varit om detta frisläppande av undervisningen till mer eller mindre seriösa ”entreprenörer” skett för låt oss säga 80 år sedan? Ja, den välbeställda och företrädesvis stadsboende befolkningen hade naturligtvis försetts med bästa tänkbara förutsättningar för ett liv med välbetalda och stimulerande arbeten, men majoriteten av svenskar skulle liksom nu inte ha haft samma valmöjligheter. I förlängningen av detta resonemang kan man förmoda att vi med största sannolikhet inte haft författare som exempelvis Torgny Lindgren, Sara Lidman, Harry Martinsson och förmodligen hade inte heller de tidiga företagsledare och lyckosamma entreprenörer som tillsammans med det kulturella etablissemanget skapat vårt välmående inte fått den högklassiga och likvärdiga skolgång som var grundbulten i 1900-talets svenska framgångssaga. Den nuvarande elitistiska skumningen av elever kommer att visa sig vara förödande för landet om inget sker snabbt och det pågående experimenterandet med våra barn och ungdomar upphör.
Gomorron!

Vinst är OK

Av , , Bli först att kommentera 5

om ett företag opererar på en fri marknad. Det ylas mycket över "vinster i välfärden" i dessa dagar och det har sin förklaring i att det är våra skattepengar som via sk väfärdsföretag hamnar på Caimanöarna. Men nu är det ju så att exempelvis sjukvården, omsorgen och skolverksamheten av en kämpande arbetarrörelse förvandlats till gemensamhetsprojekt, dvs att de ska finansieras via skattemedel och således inte vara kommersiella. Vill man kommersialisera samhällsnyttan får man väl starta egna konkurrerande verksamheter, men i så fall på strikt kommersiella villkor och utan skattesubventioner. Så får ju övrig kommersiell verksamhet, dvs livsmedelsföretag, klädföretag, möbelföretag osv göra och det är ju också samhällsnyttiga verksamheter. Vad är skillnaden – egentligen?

P.S. Högerregeringens system bygger på ngn slags omvänd korporativism, dvs det är det privata näringslivet som sätter dagordningen och inte staten.

Lena Mellin i fällan

Av , , 2 kommentarer 10

I dagens Aftonbladet rättfärdigar Lena Mellin vinster i välfärden med en jämförelse där vård och skola jämförs med entreprenader utförda av exempelvis NCC och andra förment manliga verksamheter. Hon har gått i den försåtliga fällan att problematisera vinstfrågan ur ett genusperspektiv eftersom vård, skola och omsorg mestadels utförs av kvinnor. Detta är ett djävulskt försök att sänka vinstkritikernas legitima farhågor för den vinstmaximering nyliberalerna lyckats introducera i välfärdens kärnområden. I själva verket är det en avgrundsstor skillnad på att bygga vägar, järnvägar och bostäder och att ta hand om människor. Den enda likheten i dessa verksamhetsområden är att de betalas via skattsedeln. Om stress och underbemanning i syfte att maximera vinsten i en byggentreprenad gör att man missar att slå in en och annan spik går det att i efterhand åtgärda misstaget, men en sönderstressad och vinstmaximerad lärares undermåliga insats eller en underbemannad vårdinrättnings missade åtgärder medför alltid irreparabla skadeproblem eftersom det nu är människor som hamnar i kläm. Således är det cyniskt och rent av människofientligt att jämföra storheter som byggande i stål och betong med mänskligt omhändertagande. "Äpplen och päron" brukar det populärt kallas.

298 miljoner

Av , , Bli först att kommentera 3

Inte vet jag, men är det bara jag som blir förbryllad över att en kommun tillåts gå med 298 miljoner kronor i vinst? Detta överskott betalas av de människor som drabbas otaliga sparbeting inom kommunens verksamheter. Och även om politikerna nu har fått en stor extrasumma att "fördela" hjälper det inte de som drabbats av den hjärtlöshet som präglat vård och omsorg under vinståret. Denna hjärtlöshet tvingar nämligen äldrevård och missbrukarvård att göra personalinskränkningar som i sin tur medför att enskilda gamlingar och unga missbrukare under året hinner gå under. Jag vet, för min mor och far tillhör den förra kategorin och det kommer jag aldrig att förlåta "vinstmaskinen". I dagens tidning kungörs att trenden håller i sig, Hörnefors kommundelsnämnd gör en "vinst" på 1,4 miljoner för årets första kvartal. Jag undrar vilka enskilda hörneforsare som fått betala med sina liv för det kalaset…
Gomorron!