Etikett: kommersiell

Vinst är OK

Av , , Bli först att kommentera 5

om ett företag opererar på en fri marknad. Det ylas mycket över "vinster i välfärden" i dessa dagar och det har sin förklaring i att det är våra skattepengar som via sk väfärdsföretag hamnar på Caimanöarna. Men nu är det ju så att exempelvis sjukvården, omsorgen och skolverksamheten av en kämpande arbetarrörelse förvandlats till gemensamhetsprojekt, dvs att de ska finansieras via skattemedel och således inte vara kommersiella. Vill man kommersialisera samhällsnyttan får man väl starta egna konkurrerande verksamheter, men i så fall på strikt kommersiella villkor och utan skattesubventioner. Så får ju övrig kommersiell verksamhet, dvs livsmedelsföretag, klädföretag, möbelföretag osv göra och det är ju också samhällsnyttiga verksamheter. Vad är skillnaden – egentligen?

P.S. Högerregeringens system bygger på ngn slags omvänd korporativism, dvs det är det privata näringslivet som sätter dagordningen och inte staten.

”Akademiskt entreprenörskap”

Av , , Bli först att kommentera 2

Fjorton direktörer ondgör sig i dagens VK över att den sittande regeringen inte i tillräcklig utsträckning gett sig på den förutsättningslösa forskning som trots tung artillerield från särintressen fortfarande bedrivs på de högre lärosätena. För att forskning i sann mening ska vara innovativ krävs att den står fritt i förhållande till existerande kommersiell verksamhet. Att kommersialisera utbildningen vore förödande för Sveriges framtida näringsliv. Svensk forskning, konkurrenskraft och innovation rankas tydligen högt i internationella jämförelser och det tror jag beror på att inblandningen av kommersiella intressen trots allt hålls på en relativt låg nivå. Den "avhumalisering" av universiteten som i dagarna accelereras av en besparingsiver som förblindats av den ekonomiska krisen bör tvärtemot vad de fjorton direktörerna anser omedelbart avbrytas. En hållbar utbildningsstrategi bör ovillkorligen befästas i en blocköverskridande överenskommelse. Att en ny regeringen vilande på betongfundamentet Löfven/Thorwaldsson skulle vara räddningen för de fria akademierna är nämligen inget att hoppas på!

Tänk om!

Av , , Bli först att kommentera 1

Ibland händer det att artiklar på opinion/debattsidor träffar mitt i prick. Så var det i morse när jag omsorgsfullt och av personligt intresse läste docenten Lars Dahlströms debattinlägg i VK. I slutet av den allmänt utbildningskritiska artikeln närmar han sig nämligen pudelns kärna. Vad det hela handlar om är nämligen universitetens roll som samhällsutvecklingens primus motor. När utbildningen fjättras av kommersiella intressen uppstår en risk för att den kreativa och i sanning nytänkande forskningen försvinner i hanteringen.
I all anspråkslöshet har jag i mitt tidigare arbete som typograf uppmärksammat att det skett en förskjutning av tyngden i de avhandlingar jag kommit i kontakt med. Kappan som tidigare kunde vara väl så voluminös består (åtminstone i vissa ämnen) numera av en relativt sparsmakad sammanfattning av tidigare publicerade artiklar. Om då dessa artiklar nått den status som krävs för publicering via primärt ekonomiskt betingade beslut på kommersiella tidskriftsredaktioner (läs vetenskapliga tidskrifter) och sekundärt på strikt vetenskapliga grunder (reviewers ska ju också leva) kan man naturligtvis misstänka att dagsaktuella och hypade ämnen ges företräde.
Var hamnar då de universella perspektiv som är tänkta att utveckla vårt samhälle bortom den tid vi kan överblicka? Trots allt kallas dessa lärosäten fortfarande universitet och det ordet förpliktar!