Hållbar industripolitik

Av , , Bli först att kommentera 8

Jag läste en både intressant och upplyftande artikel i Tidningen C tidigare i veckan – om arbetet i Centerpartiets industripolitiska arbetsgrupp där bland annat Helena Lindahl, vår västerbottniska riksdagskvinna, ingår.

Den här gruppen har sedan den tillsattes i februari arbetat med att ta fram skarpa förslag på hur den svenska industripolitiken kan utvecklas och hur en långsiktigt hållbar industripolitik skulle kunna se ut.

Arbetet ska avrapporteras till partistyrelsen i slutet av september. Det ska bli mycket intressant att se vilka förslag som förs fram, och särskilt på vilka sätt hållbarhetsfrågorna lyfts!

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Innovativ samåkning

Av , , Bli först att kommentera 11

Årets Landsbygdsinnovation förra året var Mobilsamåkning, en fantastisk lösning med en självklar tanke i botten.

Om man bor på landbygden är bilen ofta oumbärlig. Kollektivtrafiken kan vara krånglig, ha för få turer eller i värsta fall helt obefintlig, eller så stämmer inte tiderna med de behov man har. Mer än hälften av de resor vi gör i det här landet gör vi med bil och i varje bil åker i genomsnitt 1,2 personer. Över hälften av oss svenskar åker bil varje dag. Men varför i halvfulla bilar?

Mobilsamåkning gör det möjligt att via mobiltelefon eller dator knappa in varifrån och vart du vill åka eller om du har utrymme att ta med passagerare. Programvaran räknar kvartalsvis ut vilka passagerare som ska betala ersättning till bilförarna.

En smart lösning som sparar både mil och miljö. Gillar’t. Gillar’t verkligen! 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Länge leve hållbart och närproducerat!

Av , , Bli först att kommentera 14

Nu under hållbarhetsveckan passar vi i Centerpartiet i Vännäs på att lyfta frågan om närptoducerade livsmedel. Vi i Centerpartiet tycker att all mat som äts i barnomsorg, skola och äldreomsorg ska vara producerad med höga krav på djuromsorg och miljöhänsyn. Man ska minst nå upp till den nivå som svenska bönder måste följa.

Vi tycker även att det är viktigt med tydliga mål. Sätt upp ett mål för andelen ekologisk och närproducerad mat i kommunen. Regeringen har ett inriktningsmål om att 25% av den offentliga maten ska vara ekologisk. Vi i Vännäs kan bidra till att mer ekologisk mat odlas genom att köpa in sådan mat till våra verksamheter.

Ekologisk mat odlas utan bekämpningsmedel och bidrar därför till att minska gifter i naturen. Närproducerad mat har också flera fördelar, exv kortare transporter och att man skapar jobb i kommunen.

Närproducerat är alltså hållbart på många sätt!

Hållbarhet ur många perspektiv

Av , , 2 kommentarer 15

Idag inleddes Västerbottens Hållbarhetsvecka och jag hoppas att den kommer att locka många, dels att delta i de aktiviteter som ordnas och dels att ta till sig de frågor som kommer att lyftas och information som kommer att spridas på olika sätt under den här veckan.

Det blir hållbarhet ut många perspektiv – social, ekonomisk och ekologisk, därav benämningen SEE.

Naturligtvis kommer Centerpartiet i Vännäs att synas under Hållbarhetsveckan! Vi kommer att delta i flera av de aktiviteter som ordnas under veckan, Vännäs kommun har exv flera intressanta arrangemang. Och imorgon kväll kan du träffa mig och andra medlemmar och förtroendevalda utanför ICA och bland annat prata hållbarhet och närproducerat!

 

Könsstereotyper upp över öronen!

Av , , 4 kommentarer 10

Ja det var verkligen någon som inte hade en lyckad dag på jobbet när den här reklamfilmen blev till. I vilket fall blev det fullständigt pannkaka av den här satsningen där EU-kommissionen skulle försöka locka kvinnor att satsa på att forska. Istället lyckades man stapla den ena unkna stereotypen på den andra.

Eller vad säger ni kvinnliga forskare därute – känner ni igen er? Eller ni manliga forskare för den delen – känner ni igen era kvinnliga kollegor?

 

Trevligt besök i Vännäs

Av , , 2 kommentarer 14

Under gårdagen hade vi trevligt besök i Vännäs – Centerpartiets 1e vice partiledare Anders W Jonsson och vår västerbottniska riksdagskvinna Helena Lindahl! Ett trevligt och väl planerat besök fyllt till brädden med intressanta besök och info med huvudsakligen socialpolitiskt tema skulle man kunna säga, eftersom de sociala frågorna tillhör Anders specialområde.

Vi fick höra om Liv och hälsa-projektet (Roger Larsson), Hemvårdscenter (Tommy Norman), Näringslivsavdelningen (Åsa Ågren Vikström), Stjärnhuset (Peder Lundberg), och sedan pressträff på Slöjdarnas hus.

Inte oväntat kom pressträffen att handla mycket om Ekots rapportering kring barnfattigdom, där Anders hade en hel del klargöranden. Allt är relativt brukar man ju säga men barnfattigdom bör inte mätas med relativa mått.

Välkommen till medlemsmöte!

Av , , 2 kommentarer 11

2 kommentarer

Teckenspråkets dag

Av , , Bli först att kommentera 7

Den 14 maj 1981 erkände riksdagen teckenspråket som dövas första språk. För att uppmärksamma detta och teckenspråkets betydelse för döva och hörselskadade anordnas Teckenspråkets dag den 14 maj varje år i olika städer i Sverige. I år firar teckenspråket 31 år som dövas första språk.

På min blogg slår jag ett slag för teckenspråket genom att visa följande klipp – teckentolkningen av Melodifestivalen, finalprogrammet! Fantastiska teckentolkningar av helt olika låtar, och tänk er nu in i att ni inte hör något alls utan endast upplever musik och text genom personen som teckentolkar. Det är en väldigt viktig funktion de har teckentolkarna, både för hörselskadade och döva. Det är många situationer i vardagen som är svåra eller omöjliga att fullt ut ta del i söm hörselskadad eller döv utan tolkning.

Det vill jag slå ett slag för på Teckenspråkets dag!