Ryssland, Barents och det regionala

Rysk media del 3

Av , , Bli först att kommentera 1

Så här ser Novaja Gazeta, en av Rysslands mest långlivade privatägda och oberoende tidningars hemsida ut just idag den 14 december 2020. Vad lägger du märke till? Bilden av en ubåt, hur texten flyter in i bilden?

 

Detta är Takie Dela ”så går det”, också ett nyhetsmedium men som främst jobbar i reportageform med mycket bilder, ljud och rörligt.

Det är lätt att få en bild eller känsla av att vi som verkar inom svenska medier har kommit långt när det gäller hur våra nyhetssidor ser ut. Självfallet ser inte alla ryska mediers hemsidor ut så här, dessa två mediehus brukar oftast betecknas som ”oppositionella”.

 

Detta är en av Rysslands mest lästa medier, Argymenti Fakti (ung. Argument och fakta). Som du ser är webbdesignen mer traditionell och liknar våra egna mediers webbsidor mer än de två ovanstående.

Vilken poäng kan man då göra av denna korta redogörelse för dessa tre ryska mediehus?
Kan man dra några slutsatser över huvud taget av en så pass liten mängd undersökt mediehus? En slutsats kan vara att hur vi tänker att att rysk media ser ut är inte alltid vad den egentligen är. Rysk media utvecklas inom de ramar som är satta av den ryska staten, en lagom mängd oppositionellt material får existera, nya mediehus tillåts (om än med åtskilliga administrativa bördor) att skapas. Från vår horizont tycks rysk media stagnant under de hårda lagarna och reglerna som Rozkomnadzor ålägger de ryska mediehusen. Verkligheten är som alltid mångdubbelt komplicerad.

Bli först att kommentera