Kategori: Obbola

Gunnar Johansson har rätt

Av , , Bli först att kommentera 0

Återkommande så blossar diskussionerna upp kring effekterna av kommundelsnämndernas nedläggelse här i Holmsund och Obbola. Ibland når det media. Oftast inte.

Som Socialdemokrat i området har jag flera gånger på den här bloggen delvis diskuterat några av frågorna som kommit upp, delvis gett rapporter om hur diskussionerna går inom politiken och hur vi här lokalt försöker få bukt på det hela. Under taggar som ”Holmsund” och ”Obbola” så kan ni hitta både ett och annat.

Idag såg jag en insändare från Gunnar Johansson i Obbola där jag tänkte kommentera vissa delar av innehållet.

”Inte en bänk så långt ögat kan nå”

Ja det är faktiskt förjävligt, i synnerhet då det finns en gångväg genom hela Obbola by, med ett par bänkar skulle trivseln öka betydligt och samtidigt möjliggöra för t.e.x. äldre att komma ut mer. I Byviken och nedanför Hallbäcksvägen/Lövstigen har dock på privat initativ bänkar satts ut av föreningen Öppna Holmsund. Självklart ska det här inte vila helt och hållet på privata initaitv men man kan väl konstatera att ett vakuum blev fyllt och verkar vara populärt bland befolkningen. Sedan tidigare har föreningen meddelat att om privatpersoner vill skänka utomhusmöbler som är snygga och trivsamma så tar de tacksamt emot för att t.e.x. sätta ut på ängen tills någon politisk lösning kan skönjas. Är det nu så att bänkar ligger på kommunala lagret, i Obbola, eller Holmsund, men inte används av någon outgrundlig anledning så är det skam på torra land. Där gör de ingen nytta. Precis såna här ”småsaker” är det som på riktigt kan irritera människor, precis som det nu tomma kommunhuset i Holmsund. En känsla av att Umeå retirerat in till fyra kvarter där man dessutom verkar bygga glasmurar omkring sig får det, minst sagt, att bubbla ute i byarna. Precis därför diskuteras det av oss som bor här ute och har intresse av den politiska framtiden. Om det nu ligger bänkar och bara tar upp plats, så för guds skull, placera ut dem!

Ett annat stort önskemål är att Bostaden tittar på möjligheterna att bygga hyresrätter i Obbola”

På årets Obbola Marknad var det just fokus från den lokala s-föreningen på möjligheterna att bygga bostäder i Obbola. Med en karta fick obbolabor markera vars de ville se expansion av bostäder (ett lovvärt initiativ) och jag vet sedan tidigare att Obbola och Holmsund inte är bortglömt i den här frågan, även om det tar frustrerande lång tid att få till stånd nya bostäder. Tills dess vet vi dock att förskolan kommer byggas om då befolkningen, i synnerhet den unga, fortsätter att växa i samhället. Att bygga bostäder, och i synnerhet billiga hyresrätter, ser jag som en förutsättning för att klara av att fortsätta vara en expanderande ort, vilket allt tyder på. Som jag förstått det så ligger Holmsund och Obbola något år innan det kan börja ske med planläggning, diskussioner, budgetering osv. Självklart ska alla som vill kunna bo kvar i Obbola. Lokala s-föreningarna tar tacksamt emot tips på hur just du/ni vill att våra områden ska utvecklas! Med kommunens mål med bostadsbyggande så vore det ologiskt att inte expandera i Obbola och Holmsund!

Slutligen vill jag bara säga mina personliga åsikter i de här frågorna och det är att det måste göras en konsekvensanalys av nedläggningen av kommundelsnämnderna. Den lokala demokratin måste stärkas, insynen i politiken förbättras och dialogen mellan partier och medborgare förstärkas. Det är mitt fokus i partipolitiken överhuvudtaget. Om och om igen dyker konsekvenser upp av nedläggningen, inte minst i Sävar och i skolfrågorna. Så kan vi helt enkelt inte ha det. I slutändan så skapar det här en frustration som inte är gynnsamt. Fortfarande är det luddigt till varför kommundelsnämnderna las ned så fort och hastigt, och vad hände med de beslut som redan tagits?

I övrigt kommer jag fortsätta, och säkert många partikamrater med mig, att fortsätta diskutera mellan oss som bor här i provinserna om hur vi ska kunna göra mer för våra lokalsamhällen och inte bara för Umeå. Precis som vi nu gjort sedan kommundelarna försvann, internt och externt. Med allt från kommuntoppar till enskilda medborgare. För som Gunnar säger, hela kommunen ska leva. Det kan jag ta i hand på. Jag hoppas vi hinner komma igång med byggandet snart Gunnar så får du se att vi menar allvar i att Obbola och Holmsund ska fortsätta levas och utvecklas!

Bli först att kommentera

En viktig seger för S-föreningar och fyra saker till

Av , , 6 kommentarer 1

1) Först måste man gratulera det ihärdiga arbete som folkrörelserna i samband med S-föreningen i Bullmark genomförst på bred front för att behålla sin byaskola. Det här är precis vad man ska använda s-föreningar till för att öka förtroendet för socialdemokratin och människors förmåga att påverka politiken. S-föreningarna är unika i sin decentraliserade, folkliga, karaktär. Inga andra partier har någonting som ens närmar sig en sådan infrastruktur för att informera, mobilisera och inkludera medborgare: Därför är det precis som Jonas Bergström skriver en ”Seger för den lokala s-föreningen” men kanske ännu mer för de barn nu som får gå kvar i sin skola och numera lättade föräldrar. Det är precis sånt här s-föreningar skall göra, skydda och ta tillvara det geografiska områdets intressen och trycka på politiker när beslut känns långt borta från realiteten. Det är vitalt för den interna diskussionen inom socialdemokratin men också för det politiska förtroendet. Grattis bullmark! Jag ser framemot nästa möte när vi från pereferins s-föreningar ses igen! Det här är, som jag påpekar ofta, en central del i en socialdemokratisk strategi som kommer vinna förtroende! Aktivera S-föreningarna!

2) Det är mycket hedersamt av s-föreningen i Sorsele att reservera sig mot att V och C nu går EMOT den lokala folkomröstningen om vindkraft. Folkomröstningar och demokratin, skall, respekteras. Sedan kan vi alla ha olika åsikter om saken men kommunens medborgare har gett ett tydligt beslut i frågan! KS i Sorsele går därför emot folkets röst, medans lokala s-föreningen förespråkar den. Hedersamt!

3) Just nu ligger det ett förslag på att prioritera Skärgårdsskolan i Holmsund, min gamla högstadieskola att anmärka. Jag är av åsikten att detta är en rimlig prioritering för att kunna fortsätta fylla lokalernas syfte. I åratal har skolan debatterats. Några har förespråkat att riva den men hela tiden har nya kriser uppstått där Skärgårdsskolan fått rycka in och avlasta infrastrukturellt strul, renovering och annat i Kommunen. Skicket på skolan idag är bedrövligt, och var faktiskt redan det i min mening på 90-talet (byggnadsåret är 1957 om jag minns rätt). Att skolan ska användas är något många holmsundare verkligen brunnit för, allt annat har varit ett slöseri på lokaler därför är min åsikt i den här frågan väldigt klar. Holmsund och Obbola expanderar ständigt, särskilt i den yngre befolkningen, vi har på det en hög immigration (lokalt i synnerhet) – det kommer behövas lokaler som Skärgårdsskolan i framtiden och för att den ska klara av utmaningarna behövs det en helrenovering. Redan när Storsjöskolan slog upp dörrarna fann vi snart att trots att den planerades som ”mer än tillräckligt” på papperet så visade det sig snart att den de facto var för liten för det faktiskta behovet, ett faktum som ökar för varje barnkull i kommundelen (Beräkningarna av återväxten har symptomatiskt alltid varit i underkant också, att anmärka). Att den gamla slitvargen Skärgårdsskolan nu har chansen att renoveras upp skall därför inte förringas.  Skolor ska inte rivas, de ska användas.

Och framförallt. Skolor ska inte ställas mot varandra. Utan vård-skola-omsorg skall ställas mot andra utgifter som skall anses orimliga.

4) Umeå får inte det här miljöhuvudstadspriset. Det kommer inte som någon överraskning för egen del. Jag vidarehåller min tidigare åsikt att en delmålsättning i något sådant pris måste vara att antingen a) Bygga en cykelbana till Holmsund eller b) Införa tågrälstrafik till Holmsund. Helt enkelt för att orterna växer och biltrafiken med den, samma biltrafik som i stor mån också präglar centrala Umeås dåliga luft. För att klara framtidens utmaningar måste kommunen ta i beaktande att utveckla kollektivtrafiken till ”livmodern” och ”arbetsbarracken” i Holmsund/Obbola. Åtminstone måste ytterligare en åtevinningsstation placeras i Obbola, förslagsvis i Byviken, då byn expanderar söderut. Kommunen bör även underlätta för cyklister genom att placera ut gratis luftpumpsstationer, likt de i stan. Förslagsvis SCA Arena och Himmelska Fridens Torg. För Holmsunds del måste ett alternativ skapas i vakuumet som uppstått efter en nedlagt cykelaffär.

5) Nu har det avslöjats att Umeå Energi inte använt sina lägenheter korrekt. Vilket såklart är förjävligt. Mer sympatiskt av dem dock att säga upp en lägenheten som bara kostar pengar och inte använts korrekt när detta påpekats. Ett påpekande som såklart inte ska behövas. Det återstår dock att se om Kommunen kommer underlätta för de vanliga kommunalanställda att nyttja möjligheten att semestra i fjällen för en billig peng. Jag förväntar mig inget annat än att kommunen delger alla anställda, brevledes, om hur man ansöker om dessa lägenheter och att lottningen nu framöver sker med förbehållet att de som fått nyttja dessa förut, får stå över denna gång. Skall dessa lägenheter vara kvar så skall de uppfylla sitt syfte: Underlätta för de som kanske inte har råd i vanliga fall att ta en fjällsemester.

Några andra korta spaningar:
– Mycket sympatiskt av Obbolas S-förening att bjuda in allmänheten på Obbola Marknad att tycka till om hur en framtida byggexpansion ska kunna komma se ut.
– Mycket tungt beslut i veckan kring asylpolitiken. Lösningen är dock självklar, inte bara på detta område, utan i hela det fastrostade kugghjulet vars problem sipprar ut lite överallt. Det måste byggas mer hus, mer infrastruktur, mer upprustningar, mer satsningar på kommunala tjänster och offentlig sektor. Vi måste sätta fart på Sverige igen! 94% av befolkningen bor idag i en kommun med bostadsbrist!

6 kommentarer

För en mer levande kulturhistoria i Holmsund

Av , , Bli först att kommentera 1

Holmsund har en levande och stark kulturell tradition bakom sig som gör orten speciell och skapar en särprägel som behöver lyftas fram mer. Jag talar såklart om artister och kåsörer som Fredrik Burgman men även i det stora hela om författare, journalister, träsnidare, hemslöjdare och andra som på sin tid varit mycket kända och uppskattade för sina kulturhistoriska gärningar.

Idag är de flesta av dessa glömda. Men tack vare ivriga lokalpatrioter så kan man b.l.a. se filmer som lyfter fram det bästa från ortens historia genom både berättelser och film. Här bör man verkligen nämna ”Från fiskeläger till storindustri”.

Att Holmsunds och Sandviks levande och mångåriga historia idag inte tar plats i lokalsamhället är för mig obegripligt. Tyvärr har avsaknaden av en aktiv hembygdsförening bidragit till denna situation. Trots detta bör man verkligen notera att Västerbacken med sitt Sågverksmuseum och de gamla tidstypiska husen verkligen är värt ett besök under Juli och står som motbild mot idén om Holmsund som en ahistorisk plats. Men mer kan man göra. Se bara på Fornstigen i Obbola samt deras fiskemuseum – vilket lyft för samhället och gemenskapen!

Förslagsvis skulle man kunna göra enkla saker för att lyfta fram Holmsunds historia mer

Placera en utförlig informationstavla med karta i Djupvik om samhället i Djupvik, dess hamn och Hotell Stenman. Dess roll som centrum för arbetarrörelsen och otaliga historier från när och fjärran. Idag är detta är tom och död plats. Få vet ens om att detta varit en internationell hamn. Restaureringen av området har verkligen förbättrat och öppnat upp området för umgänge men ur historisk synvinkel saknas ett fönster till hur det faktiskt såg ut där när det väl begav sig.

Bygg en vind och grillplats, där det tidigare utkikstornet på Tornberget stod med tillhörande informationstavla. Idag är detta en outnyttjad plats som bör öppnas upp för allmänheten.

– Åtminstone en informationstavla på Himmelska Fridens Torg bör ta upp tidigare affärer, biografer och samlingsplatser längst gamla centralgatan.

– Åtminstone en minnestavla bör placeras ut till minne av Fredrik Burgman (Vars bänk verkar försvunnen? ”Kommunens Ljugarbänk”) men vi bör även belysa, vilket senaste parknamnen avslöjade med all tydlighet, fler kvinnor och arbetare som gjort mycket bra saker för samhället. Här bör man verkligen lyfta fram David Johansson (som Umeå Kommun tidigare nekat till att få en väg uppkallat efter sig, och som även fått en skrift tillägnat sina insatser för samhället) samt flertal karaktärer och lokala hjältar som figurerar i de ypperliga tidskrifterna ”Märkpojkarna som tog makten” och ”Askungen i Holmsund”. Den senare belyser i synnerhet föreningsaktiva och folkrörelseaktiva kvinnor i Holmsund.

Jag kan fortsätta länge. Om dansbanor, teatergrupper och konstnärer. Men det behövs inte. Poängen är klar.

Det finns en rik och händelserik historia i Holmsund. Låt det synas i samhället.

Kulturhistoriska arvet är nämligen avgörande för en stark gemenskap, en vi känsla och en gemensam berättelse. Och inte minst, så skapar det inspiration för fortsatt kulturskapande.

 

hamn1hsund1
Hamnen i Djupvik – idag en tom parkyta

Bli först att kommentera

Vettiga initiativ för hela kommunens väl

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag träffades socialdemokrater från Holmsund, Hörnefors, Botsmark, Obbola och Sävar för att diskutera Umeås utveckling samt lokaldemokrati och politiskt inflytande. Bara träffen i sig själv var nyttigt och några av frågorna och inriktningarna som diskuteras kring kommer i slutändan vara nyttigt för ett helhetsperspektiv över utvecklingen i kommunen. Det var förresten Holmsund som tog initiativet till detta möte, vilket i sig speglar en mer aktiv och levande förening – mycket glädjande således att det blev av!

Några av sakerna som diskuterades:
– Socialdemokratiska översiktsplanen över kommunens utveckling belyser införandet av Demokratiråd i kommundelarna. Dessa råd ska bestå av partier, föreningar och medborgare som diskuterar och utvecklar lokalorterna tillsammans – alltså över partigränserna! I dag lyftes frågan upp för nästa möte i Arbetarkommunen. Jag hoppas alla förstår den politiska vikten och inte minst den demokratiska betydelsen om detta skulle godkännas i AK. Det skulle betyda att vi redan idag lämnar det ”dödläge” som vi befunnit oss i sedan kommundelsnämndernas avveckling och vänder oss utåt i samhället igen på lokal nivå.

Då utvärdering av kommundelsnämnderna saknas, och beslutet togs över i princip allas huvuden när det väl begav sig (påhejat framförallt av borgerliga partier men det var även en fråga som splittrade S), så kan det här vara en realisering av ett av löftena som faktiskt gav då – att lokaldemokratin skulle bestå och vårdas och garantera politiskt inflytande.  Det är avgörande för trovärdigheten för att hela kommunen ska leva samt socialdemokratin. Jag hoppas socialdemokrater som läser detta stödjer en sådan utveckling!

– Att träffas kontinuerligt.  Det i sig kommer innebära att det på en politisk nivå kommer föras kontinuerliga diskussioner om Umeå Kommuns utveckling, aktuella frågor och upplevelser som kommundelar har av utvecklingen.

– Att retoriken i Umeå Kommun måste förändras som i ett led av många för att inkludera hela kommunen

– Att landsbygdsperspektivet måste belysas, och föreningar frågas, i utvecklingen av Umeå Kommun. En tredjedel av kommunens invånare bor idag utanför Umeå Stad.

– Att översiktsplaner, och detaljplaner för främst bostäder, måste tas fram för samtliga nämnda områden. Något som också är på gång efter kritik som jag uppfattade det.

– Att ett enade fokus för samtliga  är att byggandet av bostäder, att få ut Bostaden till orterna, samt kollektivtrafikens utveckling.

Självklart diskuterades mycket mer, av rena interna partifrågor, men överlag var det ett stärkande och glädjande möte. Det verkade uppskattat för alla parter och påvisar att S-föreningarna lever utanför Umeå Stad och på vissa sätt är de som idag förvaltar arvet från kommundelsnämnderna då resterande partier saknar samma demokratiska kultur.  I synnerhet stärker det folks idéer och visioner för de orter de bor i, vilket är avgörande för att utveckla kommunen. Således föddes en hel del bra idéer om t.e.x. utvecklingen i Holmsund/Obbola, men det lär ni höra mer om !

Kojbyggarläger:

Tillbaka i Holmsund så kan jag glädjande rapportera också att ABF, Föreningen Öppna Holmsund, Ungdomsgårdarna samt Individuell Människohjälp sitter i diskussioner om ett kojbyggarläger för nyanlända och unga svenskar att delta i till sommaren. Ett mycket glädjande projekt således som gjorts framgångsrikt i b.l.a. Vindeln. Samverkan på sådant här sätt mellan föreningar utgör grunden för ett levande och demokratiskt samhälle!

Några korta ord om trygghet:
Det finns upplevelser, berättelser, rykten om otrygghet för unga kvinnor på busslinjerna nattetid i Holmsund. Mitt privata förslag är att godartade krafter som, de facto, sprider trygghet på ett inkluderande, välkomnande och lugnande sätt helt enkelt erbjuder människor (särskilt unga kvinnor) att ta sig hem säkert, bjuder på en kaffe och syns på kvällar och helger. Primärt tror jag detta funkar bäst om det utgörs av äldre kvinnor med skinn på näsan som i samarbete med nödvändiga myndigheter, kvinnojouren och annat tydligt syns i samhället med t.e.x. reflexvästar.  Det är nämligen så man skapar trygghet, att vanligt folk engagerar sig. Inte genom t.e.x. att unga aggressiva fulla män tar sig an trygghetsuppdraget. Jag hoppas det finns krafter ute i samhället som kan ta på sig detta då många andra föreningar och krafter är upptagna med egna aktiviteter just nu.

Obbola marknad:
Slutligen vill jag tipsa medborgare om att besöka S och LO¨s marknadstält på Obbola Marknad. Ni kommer inte bli besvikna. Ta chansen att komma och påverka ert samhälle obbolabor!

Nåväl till nästa gång, ta vara på er!

Bli först att kommentera

Vad ska det bli av vårat gamla kommunhus?

Av , , 4 kommentarer 11

3450012_2048_1149

Få har missat att vårt gamla kommunhus nu mer eller mindre har lagt ned all verksamhet i och med Umeå Kommuns centralisering av kommunala- och sociala tjänster och kommundelens avskaffande.

Om detta kan man såklart tycka en hel del saker. Själv anser jag det vara steg i helt fel riktning och en tydlig signalpolitik som är mycket förödande mot Holmsund som samhälle. Budskapet man sänder ut blir helt enkelt: Holmsund är inte relevant.

Ur historisk synvinkel är ju det här såklart mycket anmärkningsvärt. Holmsund och Obbola är inte bara en gammal kommundel som tidigare haft geografisk parlamentarisk representation, det är också en tidigare kommun, och husets verksamheter har varit av avgörande betydelse för en del av befolkning som står resurssvagare än många andra. Att centralisera socialtjänst och annat är utifrån den synvinkeln, mycket besvärande. Som vän av lokaldemokrati och levande samhälle så suckar man tungt över en reträtt som sett ur politisk synvinkel, är helt onödig. Har man som målsättning att göda en vital demokrati, så är det självklart mycket problematiskt att lägga ned den lokala verksamheten där just detta skall ske.

Sedan Sandviksteatern för flera år sedan övergick i privat ägo och dåvarande Folkets Hus las ned så har samhället tappat en naturlig mötesplats för ortens föreningsliv, det är därför t.e.x. socialdemokraterna idag använder sig av matsalen i storsjöhallen för sina möten, utifrån det perspektivet – så är det också anmärkningsvärt att detta hus ej blivit ett nytt Folkets Hus när väl verksamheten flyttade.

Utöver detta så har flera diskussioner i samhället skett, främst online, med idéer man kan göra av huset som nu stor i princip tomt på verksamhet. Några vill ha seniorboende, några andra ett handikappboende med sociala inslag, det har pratats om att omvandla det hela till hyresrätter. Storleken på huset gör det möjligt att kombinera delar av dessa förslag.

Från kommunalt håll är det dock tyst. Senast jag frågade så låg helt enkelt huset ”i malpåse”. Och befolkningen får väl helt enkelt fortsätta fundera på vad man kan ha huset till framöver. Personligen står jag bakom tanken på att ta t.e.x. gamla biblioteket med några närliggande rum till ett Folkets Hus och sedan förvandla resterande delar till boende för samhällets äldre och mer behövande delar. Vi, alla, vet om behovet av fler lägenheter till äldre.

Detta är ytterligare en av dessa saker som politiska partierna måste fundera på om de ska skapa en vision för Holmsund i framtiden. Vi har idag flera tomma lokaler i byn, med flera olika ägare. Vad är realistiskt att påverka åt en utveckling som främjar ortens befolkning? Vad ska det bli av t.e.x. Lernia nu när svetsutbildningen flyttat till stan? Det är ytterligare en sådan fråga.

Tillsvidare kommer dock nog flera av samhällets föreningar och även politiska liv att kretsa kring q-ben och matsalen i Storsjöskolan. Trots kommunhusets centrala läge i mitten av smahället med goda kommunikationer för äldre och handikappade. Satsningar som t.e.x. handikappanpassning gör inte mycket nytta i ett stängt hus. Det är en sorg att huset ska vara i ”malpåse”.

Låt oss tala om vad vi ska göra med vårat gamla kommunhus. För det är vårat. Det är en central del av vår historia, upprest för att vara samhället och medborgarna tillgodo – platsen för vårt första bibliotek, vår administration och vår demokratiska kärna, Det är där vi ska ställa frågan: på vilket sätt kan huset idag vara till nytta för oss medborgare?

Låt oss diskutera det!

4 kommentarer

Cykelbanorna och deras kamp

Av , , Bli först att kommentera 1

Förutom en diskussion om återupptagen rälsbuss/tåg-pendling till Holmsund så finns det även en vision, inte minst från  aktiva i Obbolas mycket aktiva cykelklubb, om en anläggning av cykelbanor som möjliggör cykelpendling Obbola-Umeå, likaväl som Strömpilen-Holmsund.

I det sistnämnda fallet har politikerna länge ansett att den breddning som gjordes av Holmsundsvägen för ett antal år sedan är tillräcklig.  Något som ej delas med några röster, bilister som cyklister, som hellre ser cykeltrafiken ske på en renoverad vägbana mot stan efter gamla Holmsundsvägen som till största del går längst järnvägsspåret. Trots breddningen anser många helt enkelt att trafiken på Holmsundsvägen är för intensiv och osäker. Detta är en åsikt man självklart kan hålla med om, i synnerhet på längre sikt, men när det gäller dragningen Obbola-Umeå så anser jag den ändå vara av prioriterad art, om man nu tvunget ska ställa alternativen mot varandra. I slutändan så ser jag dock behovet av en cykelväg runt Umeå Älvdal som ytterst nödvändig – förutsatt såklart att denna görs med allra största hänsyn till de naturreservat som ligger i området.

Men.
Sträckan Obbola-Umeå är helt enkelt värre sett ur cykelsynpunkt idag. Vägen är smalare och trafiken tyngre. Dessutom finns det ypperliga möjligheter att binda ihop vårat deltaområde med Umeå genom en sådan satsning, oavsett Holmsund- eller Obbolasatsning, men i detta fallet till Stora Tuvan. Förutom, som i fallet med rälsbuss-/tågpendlingen, de uppenbara miljövinsterna Umeå får (som ”miljöhuvudstad”..) med en sådan satsning så motiverar det också till turism i närområdet och ökad närhet till naturen för stadsborna.

image

Detta är dock något som politikerna verkar ointresserade av och istället pekar på Trafikverket och Länsstyrelsen. Trafikverket är, korrekt, den ansvariga för sträckorna i fråga men den sega behandlingen av ärendet från politisk håll tyder på att det snarare rör sig om en brist på politisk vilja att satsa på skärgården, än något annat. Vad som definitivt behöver göras är en lösning för Bergebron som idag är för smal för eventuell cykeltrafik, och ja, nästan biltrafik kan man känna ibland när någon av tradarna från Obbolafabriken brakar förbi. Det är alltså en av ”nyckelfrågorna” i det hela.

 

Därför är det ytterst positivt att skärgårdsbor som alltid organiserar sig på ett ytterst envist sätt och även fått med sig vissa kommunala ”sociala projekt” på båten där framtida visioner tas fram på gräsrotsnivå. Jag är också medveten om att denna fråga även lyfts för lokala S-föreningarnas de senaste dörrknackningarna. Frustrationen är dock kännbar, med löften som kommit från politisk håll i åratal (en bra bit före 2010) alltså exakt som i fallet med tågpendlingen att anmärka, så har denna fråga också använts på ett ytterst oseriöst sätt som valfläsk. Bra då, att gräsrötterna, trots allt fortsätter påminna Länsstyrelsen och Trafikverket om sina visioner. De har gjort klart att även vid valåret 2018 så kommer frågan vara på tapeten igen. Då måste partierna vara redo.

För fördelen med just denna envishet är inte minst erfarenheterna och kunskaperna man tar till sig i dialogen med institutionerna och idag är jag nog inte helt ute och cyklar, om jag påstår att experterna idag finns på gräsrotsnivå, och inte på den politiska nivån. Därför gör de lokala politiska krafterna nog klokt i att sätta sig ned och diskutera denna vision med de aktiva parterna och tillsammans komma fram till hur man ska påverka Umeå Kommun. För antal ärenden från cykelbaneaktivisterna till Trafikverket eller Länsstyrelsen lär inte minska över tid. Och de år som redan gått visar med tydlighet att intresset kvarstår.

Och sett ur Umeås synvinkel, så är det här inga stora pengar precis. Jämfört med andra samtida satsningar – återigen är det alltså på den politiska nivån det måste ske saker. Cykelaktivisterna kan ju här ta till andra metoder än just administration som kan vara intressanta ur en demokratisk synvinkel: som att ringa runt till politiska partier och spela in samtal, göra intervjuer, lansera en hemsida, stå på Konsum och samla in namn, göra en 3D-modell av sina visioner. Ja, möjligheterna är ju oändliga för en rörelse som i åratal samlat ihop kunskap. Vi får se vad de hittar på. Själv är jag ju SEKOit och kommer tjata om tåg. Men jag hoppas vi tillsammans kan enas om tanken om en hållbar skärgård och trafiklösningar som kan tillåta våra orters befolkningsökning (och satsningar på hamn och industri) helt enkelt.

Förövrigt tycker jag det är bra att länsstyrelsen nu behandlar om man skall få framföra vattenskoter eller ej i deltat. Självfallet är jag på Länsstyrelsens linje i detta och är för ett förbud i frågan, möjligt kan jag gå med på den dispens, som fanns förut – att vattenskotrar får föras förbi området. Men helt ärligt, vattenskotrar har inget i naturreservat att göra. Deltat är ingen lekplats. Då föredrar jag cyklar alla dagar. Vi ska inte förstöra vårt helt nya naturreservat med massa snorungar som vill busköra. Det är min åsikt i frågan.

704x396(ByWidth_CutTopBottom_Transparent_True_False_Undefined)

Bli först att kommentera

Det saknas visioner för framtidens Holmsund

Av , , Bli först att kommentera 0

Ett återkommande problem i lokalpolitiken för Holmsund och Obbola är kort och gott ointresset. De politiska föreningarna är i regel relativt gamla (i dubbel bemärkelse) och känslan av att kunna påverka, både inom ett parti, och Umeå Kommun i stort, är ofta mycket låg. Detta förstärks i samtal både med t.e.x. PRO-aktiva likväl som ungdomar. Skärgården är på sitt sätt i en dubbel position. Vi bor nära Umeå vilket innebär jobb och tillväxt, men långt ifrån Umeå i andra aspeketer vilket betyder en känsla av att leva i en ekonomisk och politisk skugga. Pengarna drösar in över Umeå centrum samtidigt som PRO i Holmsund får påpeka uppenbara fel och brister som stora hål i vägen och eftersatt infrastruktur.

Faktum är att det känns lite som efter smällarna de senaste åren; bland annat en nedlagd såg och en nedlagd kommundelsnämnd så verkar folks visioner om hur samhället bör vara och kan utvecklas försvunnit. Det är en livsfarlig stagnation ur demokratisk synvinkel. Demokratin kan bara hållas levande om den vitaliseras med nya intryck, debatter och framförallt, att man ser att det händer saker.

Holmsund och Obbola kommer komma inför nya utmaningar. Det kan vara allt från kollektivtrafik till gratis wifi-zoner förutom den uppenbara bristen på ett till äldreboende. Tiden går alltid framåt. Och det blir upp till oss yngre att försöka föra fram det samhälle tekniken idag möjliggör för oss.

Därför bör den störstas prioriteten just ligga på det arbetet. På att bygga upp visionen om hur vi vill ha samhället för framtiden. Hur samhället kan utvecklas hållbart och harmoniskt. För det är bara när vi vet vars vi vill, så vi också kan börja ta större steg framåt. Det är upp till befolkningen i stort att göra detta arbete, inte bara partiaktiva. Det tål också att repeteras att man gör sällan mycket nytta om man bara svär hemma på kammaren.

Det är kanske dags att återuppliva idéerna som vår förra kommundelsnämnd hade för orten? Absolut. Och därför blev jag glad att lokala s-föreningen såg den möjligheten igår. Jag hoppas vi hittar fler idéer där. Någonstans måste idén om det framtida Holmsund och Obbola formeras, och det görs bäst utanför tjänstemannarummen.

Och sedan måste vi såklart, allihopa, bli bättre på att rapportera och felanmäla när uppenbara brister förekommer i vårt samhälle. Ring och maila som bara den!

Förövrigt anser jag att pendeln ska igång mellan Vännäs-Umeå-Holmsund

Bli först att kommentera

Holmsundssång

Av , , Bli först att kommentera 2

12122903_10153635278324774_3505503570494060325_n

Från boken ”Sågarnas sång” av Alf Arvidsson om Holmsunds livliga sångverksamhet i arbetar-, folk- och idrottsrörelserna. Det här är den beryktade ”Holmsundssången” som många efterlyst. Framförd 1953 när prinsessan Sibylla var på besök, skriven av dåvarande SCA chefen Bror Ternstedt (också aktiv i Hembygdskommitéen) och framförd av Berit Olofsson från kyrkokören. Melodin har dock försvunnit och mig veterligen finns ingen inspelning av detta stycke historia. Författaren och professorn ifråga som stått bakom det gedigna arbetet med ”Sågarnas sång” har dock kontaktats i ärendet. Jag är också intresserad över vad det är för sång som inleder denna eminenta dokumentär om Holmsund och Obbola.

Förövigt anser jag att rälsbussarna ska börja gå till Holmsund igen. Men det kan ni läsa mer om här.

Just den åsikten delas nog av de flesta om nu någon ansvarig på området skulle fråga runt.

Bli först att kommentera

David Johansson och solidariteten i Holmsund och Obbola

Av , , Bli först att kommentera 0

De senaste dagarna har engagemanget i Holmsund och Obbola exploderat. Bara aktiviteterna som föreningen Öppna Holmsund arrangerat har engagerat över 100 medborgare – och gett hjälp till över 50 flyktingar. Samtidigt har pingstkyrkans insamlingar blivit överfulla och man får anta också att Café Vändpunkten/Öppen Gemenskap har sitt att göra. Paralellt med detta så har även IFK Holmsund lanserat sin #ifkholmsundsanda som ytterligare en motor i samhället för engagemang och gemenskap. Man kan konstatera att det civila samhället i allra högsta grad är levande och inkluderande. Vinsten blir såklart en ökad gemenskap och tryggare lokalsamhälle.

I ljuset av detta skrev jag en minnestext till David Johansson. Det är en lokal arbetarrörelsehjälte här ute i stil med poeten/författaren Sten Forsén som tyvärr glömts bort med tiden. Forsén lär jag återkomma till, han bör läsas av alla och är en sån där karaktär jag tjatar om, men i solidaritetens tecken – som en eloge till alla skärgårdsbor som mangrannt slutit upp de senaste dagarna – så är det David som ska lyftas fram. Såhär skrev jag.

12063785_768747946585088_7102499059655193886_n

”Såhär på kvällskvisten vill vi berätta en liten historia. Det här är David Johansson.

Han föddes 1897 och dog 2001 och levde hela sitt liv här. I över hundra å…r var han en eldsjäl för Holmsund och i synnerhet deras fattiga. Hela hans liv ägnade han i socialnämnden, fackföreningen, nykterhetslogen och i kommunhuset i Holmsund. Det var han som på eget bevåg tryckte fram behovet av en fattigvårdsstyrelse i början av 1900-talet.

 

Det blev alltså bokstavligen i hans hus, i hans hall på Villagatan 12, som arbetet med att ta hand om arbetslösa, fattiga och utslagna började – efter arbetstiden på sågen. I synnerhet var de äldre ständigt i fokus för hans arbete. När han föddes var Holmsund till största del en slum. Till hans fru ofta stora förtret så var han nästan aldrig hemma, utan alltid ute i samhället och arbetade för människors lika värde, vilket också kunde föranleda att det ibland blev kö där hemma på Villagatan 12 när han ryckte ut på något lokalt ärende eller i ett fackföreningsärende.

 

David Johansson förekommer i tre skrifter. Vid hans hundrade födelsedag utkom ”Tio år av 100 – Nedslag i David Johanssons liv” som är en kort intervjubok med honom, där man också får följa utvecklingen i samhället i stort och hans politiska och sociala arbete. Han förekommer även i ”Märkpojkarna tar makten” av Karin Nordberg och ”Den skötsamme arbetaren” av Ronny Ambjörnsson.  Vid sin död 2001 hade han, och hans generation, fört fram Holmsund till en modern välfärdssamhälle även om David själv i slutet av 90-talet börjat kritisera Socialdemokraternas sparåtgärder.

 

Idag har David Johansson glömts bort. 2010 las ett medborgarförslag från en Jan Sandgren att döpa om Villagatan till David Johanssons gata. Detta fick avslag från Umeå Kommun.

Läs medborgarförslaget här: http://www.umea.se/…/18.17e018512c3…/1361887148009/10700.pdf

 

David Johanssons agerande, envishet och glöd för vad som är rätt och människoriktigt har dock de senaste dagarna, med råge, visat sig överleva i vårat samhälle. I detta är vi fullt övertygade.

 

David själv var helt ointresserad av att stå i rampljuset. Om sin livsgärning konstaterade han krasst 1997.

”Mest glad är jag för att ha fått vara med i arbetet för att de som hade det sämst i samhället skulle få det lite bättre”

Sin hundraårsdag kommenterade han såhär

”Det ska det inte göras något märkvärdigt av”

 

Det kan man bara förstå om man förstår hur exceptionellt märkvärdigt det var med en sådan eldsjäl.

Böckerna kan bland annat köpas i Sågverksmuseumet sommartid!

 

Vila i frid David! Vi glömmer inte!

 

Bli först att kommentera