Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Nya tider i Vännäs

Jag brukar gilla när det händer saker och det gör det nu.

Tyvärr är det som sker inte glädjande. Hade inte väljarna i Vännäs gett Moderaterna så starkt stöd hade det personligen varit oerhört frestande att göra rejäla omprioriteringar.

Den förändring som tycks vara på gång i Vännäs är så pass påtaglig att få anar det. Man måste nog ha tagit del i det inre politiska arbetet för att fullt ut inse hur stor den är. Den samförstånds- och samverkansinriktade politiska miljön i kommunen håller på att ersättas av något helt annat.

Moderaterna i Vännäs har verkat i Alliansens anda. Vi vill se utanför den snäva partipolitiken och ta ett långtgående ansvar för samhället. Förankrade och förenade i ett gemensamt borgerligt alternativ. Här delar vi ståndpunkt med Folkpartiet och Kristdemokraterna och trodde att vi hade med oss även Centerpartiet.

Vi har haft ett gott samarbete med "allianssystern" C, men har inte förstått var man velat i förhandlingarna efter valet. C har varit benhårda på att FP och KD inte kan ha viceordförandeposter i nämnderna med bara två mandat. Trots att det med C:s medverkan förekommit i åtta år. För oss i M har Alliansens gemensamhetslinje varit vägledande, den som gett  C fyra ministerposter. Två för varje 3 % i nationellt väljarstöd.

Förr var C i Vännäs större än M, FP och KD tillsammans. Nu har man backat 25 %, men stärks i kommunstyrelsen med en utökad kommunalrådspost. Vi var alla överens om att rösta på C-kandidaten till den posten när det till slut stod klart vem det blev. På senaste fullmäktige föreslog jag att Åke Sandström skulle väljas till KF:s vice ordförande. M, FP och KD blev också, trots att C bröt samarbetet och därmed flyttade en handfull poster till S-V-MP, överens om att rösta på deras kandidat Ulf Eriksson som kommunalråd 2.

Att C-ledare i det läget utdelar ett ytterligare dråpslag mot samarbetet genom att söka stöd hos S för att också lägga beslag på alla viceposter är inte småpotatis. Jag har hört även centerpartister uttrycka förvånad besvikelse över agerandet. Möjligheterna till egen profilering ökar kortsiktigt, men jag tror man spelar för högt även om man skulle ha ett så begränsat perspektiv.

Hur S tänker när man nu har lovat att gå in och rösta med C övergår mitt förstånd. Särskilt med andra S-övertramp i minnet. Man upprepar C:s ord att partier med två mandat "av respekt för valresultatet" inte kan ha viceposter. Däremot anser man det tydligen respektfullt mot samma valresultat och att mot vedertagen praxis klampa in i borgerligheten och rösta ner dess majoritet för att ge rubb och stubb av tunga poster till C.

Moderaterna har från låga nivåer ökat med ca 50 % till 13 % och 4 mandat. Centern har minskat till 17.5 % och 6 mandat. Vi i "Triangeln" har totalt 24 % och 8 mandat. Socialdemokraterna motiverar sin intervention med att Moderaterna är "huvudfienden" och C står dem närmare. Det har sagts mig av människor jag respekterar högt, har samarbetat och trivts bra med, och som annars har uttryckt att kommunpolitik är 95 % kommun och 5 % partipolitik. Socialdemokrater som storfröjdas över det här dribblandets långsiktiga konsekvenser har sagt mer, men det behåller jag för mig själv.

Jag har tidigare mött flera kommunbor som uttryckt stolthet över samarbetet och den relativt rena politiken i Vännäs. Jag har delat den känslan och det har underlättat i arbetet att värva nya politiker. Nu har inte minst Vännäs majoritet ett stort ansvar för att bilden krackelerar.

Både S och C hävdar, med samma ord, att Moderaterna "haft chansen", men gett bort möjligheten till inflytande. Det är sant att vi vid ett tillfälle under förhandlingarna erbjöds två av viceposterna. Detta till priset av att FP och KD nästan krossades, liksom allianstanken.

Vi kan anses vara "för lite politiker" när vi inte tog vad vi  kunde utan hänsyn till helheten. Vi menar oss nog istället vara tillräckligt "mycket politiker" för att under förhandlingarna hålla fast vid allianstanken och vid åsikten att Vännäs behöver ett gott arbetsklimat mellan krafter på politiska plattformar i alla partier. Idéerna behöver brytas mot varandra i en positiv anda, inte i en negativ, småskuren och partiegoistisk.

Det är tio dagar kvar till valfullmäktige. Kontakta gärna politikerna som sitter på ditt uppdrag. Vännäs är för viktigt och värdefullt för den här utvecklingen.

 

Etiketter: , , , , , , , , , ,

30 kommentarer

 1. Karl-Gustav Sjöström

  Jag borde kanske känna skadeglädje inför det krackelerade samarbetet i alliansen, men gör det inte. Jag försöker i stället se det logiska i att ett av partierna i ”kvadraten” genom sitt agerande lämnat ”triangeln” som ensam motvikt mot den ”andra” sidan.

 2. Lasse

  Ja det här låter ju inte bra… håller med om att politiken i Vännäs under väldigt många år haft gott rykte, som ”ren”, ärlig och där samförstånd kan nås oavsett partitillhörigheter så länge det anses vara för Vännäs bästa. Vore mycket tråkigt om den bilden förändras…

 3. Jan Nilsson

  Svar till Lasse (2010-12-10 09:08)
  Ja, sådana politiska kulturer ska man vara rädd om och vårda. Vårt parti kan säkert beskyllas för misstag i processen, men omtanke om just denna ”Vännäskultur” har varit riktmärket för oss.
  När det fungerar mellan partier och personer, partipolitiken står ett steg bakom sakpolitiken, ingen är rädd och majoriteten inte lägger sig i oppositionens angelägenheter, då finns goda förutsättningar för kreativa resonemang och kloka, långsiktiga och ekonomiska lösningar. Jag tror att det då också blir lättare att locka de lämpligaste personerna till framtida politiskt ansvar.

 4. Karl-Gustav Sjöström

  Förtydligande till Jan:
  Jag menar att de s.k. rödgröna nu har ett motståndarblock i M, Fp och KD. Centerpartiet tycks ju inte vara med er fullt upp längre. Har jag verkligen missuppfattat hela situationen så totalt att detta inte stämmer? I så fall har du skrivit för ”svårt” för att jag skall förstå.

 5. Jan Nilsson

  Svar till Karl-Gustav Sjöström (2010-12-10 11:12)
  Jag var lite seg där.
  Det blir väl så. Förlorarna är många, vinnarna bara de som applåderar mer konfrontation. De finns också.

 6. Isak

  ”Den som gapar efter mycket tappar ofta hela stycket”. Kan
  det måhända stämma in på Moderaterna i Vännäs. Det börjar
  bli mycket nu Herr Nilsson. Har du månde spelat ut korten
  fel. ”Eller den som sig i leken ger, får leken tåla”. För
  det kan väl inte bara vara C:s fel???

 7. Katarina Hampusson

  Hej Jan,
  Läser din blogg:
  …”M, FP och KD blev också, trots att C bröt samarbetet och därmed flyttade en handfull poster till S-V-MP, överens…”

  Är det inte så att valsamverkan mellan S-V-Mp gjort att de fick fler poster?

 8. Monica Wahlström

  Katarina – s och övrig majoritet har vunnit platser i nämnder på att samverkan C+M+Fp+Kd har brutits. Vi fyra skulle alltså ha haft mer än vad c och m,fp,kd nu får totalt sett. Sedan kan någon ytterligare plats ha gått till majoriteten pga valteknisk samverkan s, mp, v.

 9. Jan Nilsson

  Svar till Katarina Hampusson (2010-12-10 21:32)
  Hej Katarina!
  När C gick upphörde vår samverkansfördel. Då försvann 1 ordinarie plats i vardera KS, Barn och utbildning samt Vård och omsorg. Dessutom 1 ersättare i varje nämnd. Summa 6 poster.
  Efteråt försvann ytterligare 1 ordinarie plats i Plan o miljö när S och V inledde samverkan med MP.
  Skulle C, M, FP och KD gå ihop igen så blir det i och med MP:s tillkomst i vänstersamverkan lottning om några poster. Man vet inte riktigt hur många vi skulle få tillbaka i slutänden.
  Men borgerligheten ”gav” i huvudsak posterna till S-V-MP pga C:s uttåg, inte på grund av MP:s intåg.

 10. Katarina Hampusson

  Hej igen!

  Om jag fattat det rätt så förändrar inte valsamverkans vara eller inte inom borgerligheten (s.k. allians) något i egentlig mening i postfördelningen i nämnderna. Nu när det inte finns en ”Allians” förlorar borgerligheten, i bästa fall inte mer än en plats och i sämsta scenariot tre, beroende på hur lottningen i de två 9-nämnderna faller (alla nämnder inklusive KS inberäknat). Den här frågan som drivs nu handlar väl därför till stora delar om Vice ordförande-posterna?

 11. Katarina Hampusson

  Hej Jan
  Precis som du noterat är det en aning få tecken man har att disponera i kommentarsfälten. Därför fick jag lov att dela upp detta.

  Tack för att du försökte nå mig igår. Jag lyssnade av ditt meddelande på mitt mobilsvar och undrar fortfarande var ” i princip” felet bestod i det jag skrev?

 12. Katarina Hampusson

  Här kommer fortsättningen:

  Du säger att det egentligen handlar om fyra poster i nämnder. Inkluderar du då den post som överförs till S+V-Mp för att de gör valsamverkan? Du svarar inte heller på den fråga jag ställer på din blogg; Frågan som drivs nu handlar väl till största delen om vice ordförande-posterna?

  Som du själv nämner, det svajar lite i de sifferkalkyler du presenterar i din blogg och jag är glad att du dragit streck i denna diskussion för det här tar mer och mer form av pajaserier.

 13. Jan Nilsson

  Svar till Katarina Hampusson (2010-12-12 17:08)
  Felen blir flera och förmodligen svårreparerade, några med konsekvenser även utanför kommunen. En av konsekvenserna inom kommunen blir att C får ett utfall av poster som inte alls står i proportion till valutfallet.

 14. Jan Nilsson

  Svar till Katarina Hampusson (2010-12-12 17:08)
  Det handlade ursprungligen om 6 poster, men när S-V-MP-samverkan inletts blir det 1-4 man skulle få ”tillbaka” om det funnits en samverkan mellan de partier som har en allians på riksplanet.
  Frågan som rört upp mest är att C sökt och fått stöd av S, med resultat att även alla viceposter ska räddas till C.
  Tror inte det svajar i siffrorna, de är kollade, men med nuvarande S-V-MP-samverkan blir det son sagt lite annorlunda.
  Debatten drog iväg i många riktningar, mycket med hjälp av dem som verkligen gläder sig över splittringen. Men saken är i grunden mer tråkig och allvarsam än ”pajaserier”.

 15. Katarina Hampusson

  Hej Jan, flera delar igen.
  Vad menar du med att det får konsekvenser utanför kommunen? Läser Hans-Inge Smetanas blogg http://blogg.vk.se/hans-inge-smetana-vannas/2010/12/11/konstruktiv-och-framatsyftande-forhandling-201781
  som inte påtalar några större problem med det borgerliga samarbetet utanför kommunen. Har de konsekvenser du talar om att göra med den parallell du tidigare dragit gentemot Vilhelmina? Det skulle vara bra om du förklarade vilka likheter du ser mellan situationen i Vännäs och Vilhelmina?

 16. Katarina Hampusson

  Del 2.
  Jag är en vanlig kommunmedborgare med stort samhällsintresse och nyfikenhet. Jag brukar som regel läsa bloggar, tidningar, kommunsidor etc. för att skaffa information. Ibland frågar jag upp hos t.ex. nämnder, förvaltningar, kommunledningskontor, politiker, myndigheter och departement. Jag känner därför att jag har rätt bra underlag för mina åsikter.

 17. Katarina Hampusson

  Del 3.
  När jag går till valurnan går jag dit för att rösta på ETT PARTI inte en koalition. Vad som sker på riksplanet för att kunna regera behöver inte vara liktydigt med att det ska råda genom hela den politiska linjen, inte i alla kommuner eller landsting. Bästa förutsättningarna för att leda verksamheterna framåt ska sökas. Både på kommunal nivå och på riksplanet förväntar jag mig att partierna profilerar sina enskilda ställningstaganden och framför sin egen politik även om de ingår i ett samarbete.

 18. Katarina Hampusson

  Slutet (och del 4).
  Centerpartiet kan aldrig få fler poster än det som valresultatet och partiets mandat tillåter. De kan som du nämner få andra positioner inom nämnderna och det gör att min fråga till dig kvarstår:
  Frågan som drivs nu handlar väl till största delen om vice ordförande-posterna?

 19. Jan Nilsson

  Svar till Katarina Hampusson (2010-12-13 18:45)
  Vi har förstått var en majoritet i Centerns lokala ledning anser att man hittat bästa samarbetspartnern och, som du skriver, ”bästa förutsättningarna att leda verksamheterna framåt”. Man har också formaliserat samarbetet i ett underskrivet avtal.
  Men jag tror inte att alla centerpartister håller med.

 20. Jan Nilsson

  Svar till Katarina Hampusson (2010-12-13 18:45)
  Det finns många poster utanför nämnderna. Centern har efter sin mandatandel fått ett mycket gott utfall i valberedningen med hjälp av S-V-MP.
  Den största delen handlar ur min synvinkel om att man spräcker samarbetet och lierar sig med vänstersidan. Att man mot valresultatet tycks gå in för att ta alla tunga poster med hjälp av S. Det är lite magstarkt när man från början sa att man ”av hänsyn till valresultatet” inte kunde tänka sig det samarbete vi skissade på.
  Jag tror det blivit billigt och bra att göra en fördelning av viceposterna istället för att försöka profilera sig på det här sättet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.