Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: bibliotek

8 bibliotek istället för 7

Av , , Bli först att kommentera 15


Nej, det blev ingen samlokalisering av bibliotek i Vännäs, trots positiva skrivningar från både ”tekniska” och barn- och utbildningsnämnden. Ksau sa nej med tre S-röster och en C-röst mot en M-röst, som också representerade FP:s och KD:s vilja. Vi får nu åtta mer eller mindre bemannade bibliotek i Vännäs kommun istället för sju.

I ärlighetens namn ska sägas att triangelförslaget kom sent och tiden var knapp. Även om ett gemensamt bygge skulle spara investerings- och driftspengar skulle bygget på Vegaskolan förstås också bli dyrare.

Inte desto mindre tycker jag det var tråkigt att kommunbiblioteket och Vegas skolbibliotek inte kunde bli ett. Skollagen kräver numera bemannade sådana och det hade varit bra att både få ett riktigt högklassigt bibliotek på skolan och möjligheten att samordna verksamheterna.

Lite roligt tycker jag att huvudmotiveringen var. Ett bibliotek på Vegaskolan ansågs hamna lite för ocentralt. Centern brukar ju vara pigga på decentralisering och här talar vi om 300 meter emellan alternativen. Om man tar bilen. Är det månne stureplanscentern som kommit till Vännäs? 😉

Skämt åsido ska det bli spännande att se om, hur och när vi nästa gång får tillfälle att få till ett nytt bibliotek. Hoppas det blir innan vi det blir nyttjandeförbud på vårt nuvarande.

Biblioteket i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 10

Som många vet sjunger vårt bibliotek på sista versen. Det är något vi hört länge, men det blir inte mindre sant.

Inför projekteringen av nybyggnationerna på Vegaskolan har Fp, M och KD lagt en motion om snabbutredning av en samlokalisering av biblioteket med Vegaskolan. Saken togs upp på dagens Barn- och utbildningsnämnd.

Skollagens krav på bemannat skolbibliotek skulle kunna få en mycket ambitiös uppfyllelse om biblioteket sammanfogas med utbyggnaden av skollokalerna. Det borde gå att hitta flera värdefulla samordnings- och samverkansvinster i driften. Låg-och mellanstadieeleverna hör i regel till storlånarna, särskilt om man får ha böckerna på "strumplästavstånd". En god bieffekt av en samlokalisering borde kunna därför bli mer läsning för eleverna, i så fall en mycket önskvärd och utvecklande bieffekt.

Det är stora pengar det handlar om, oavsett om det byggs bibliotek eller inte. Det är summor att bäva inför, men ska det lånas till något så är det de kanske vktigaste och långvarigaste anläggningarna i en kommun. De äldsta delarna av dagens Vegaskola är faktiskt över 100 år.

Det finns viktiga saker som är spännande i sammanhanget. Till exempel tillgängligheten för allmänheten, parkeringsfrågan och att ingen extra skolgårsyta går förlorad. Allra viktigast är att tidtabellen håller. Läget är ansträngt på skolan och de ökande elevkullarna och deras lärare behöver få komma tillbaka in i friska ordinarie lokaler så snabbt som möjligt.

På BUN-sammanträdet kom också siffrorna för lokalutnyttjandet på Vega och Vännäsby. Skulle man bussa elever till Vännäsby så är det ungefär en årskurs med tre klasser som ryms, 80 stycken, beräknar förvaltningsledningen. . Pengarna man skulle spara på att man behöver mindre lokaler i nybyggnation täcker enligt förvaltningen inte riktigt fördyringen med upplägget. Det handlar om resorna och ökade kostnader för t.ex. svenska som andraspråk, hemspråksundervisning och annat.

De ytor som det räknas på ligger kring 10 % lägre än genomsnittesytan för skolor i Sverige. Snittet ligger kring 20 kvadratmeter per elev och Vännäs räknar på mellan 17 och 18 kvadratmeter. Samtidigt ska man veta att utvecklingen inom skolan gör att man använder lokalerna mycket mer än förr då man i regel alltid undervisade i helklass. Det är ingen lyx som ritas in i förslagen, enligt förvaltningen.

Resultatet av överläggningarna i dagens KSAU blir onekligen spännande.