Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: brottsoffer

Lexbase

Av , , 4 kommentarer 8


Jag är lika övertygad om att domar självklart måste vara offentliga som om att Lexbase i sin nuvarande utformning är en olycka.

Dels måste man kunna få gå vidare efter sonat straff, dels kan masspridning av utförliga domar vara ett väldigt trauma för brottsoffer som många lokalt vet vilka de är. Att adresser långtidsmarkeras som brottslingars hem fast nya människor kanske flyttar in är både rättsosäkert, kränkande och rent farligt. Risken för virrpannors blinda hämd på fel personer lär öka.

Hoppas Lexbase går att stoppa eller förändra relativt snabbt.

Om brottsoffren

Av , , Bli först att kommentera 0

Det var riktigt tråkigt att läsa att Västerbotten, av alla län, är sämst på att ge information om brottsofferjouren till de som drabbads av brott.

Upplevelsen av det onda kan vara väldigt olika. Ett inbrott kan för förövaren reduceras till en fråga om värden och pengar, medan vissa drabbade för alltid berövas den grundtrygghet de haft. Hot, misshandel och sexualbrott än mer.

Det är bra att vi har det lägsta antalet anmälda brott här i Västerbotten, även om antalet anmälningar och antalet brott inte är samma sak. De brottsdrabbade är hur som helst tillräckligt många. (Orsakerna till de få brotten är nog flera, säkert inte minst historiska och relaterade till värden och tro)

Glesa polisled och stressig arbetssituation kan vara troliga delförklaringar till att så få nås av information om brottsofferjouren. Här har en förbättring skett under den här mandatperioden. Oavsett orsaker borde det bli en dramatisk uppryckning och Västerbotten bli bäst även på att ta hand om de drabbade. De vars intressen det är viktigast att skydda vid ett brott.

 

SvD VF