Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: skuldkris

Sanering och höjd skatt

Av , , 5 kommentarer 8


De ekonomiska problemen i USA startade inte direkt 2010 eller 2011. Hanteringen av situationen kunde dock ha varit långt bättre under dessa år.

Man kan inte förbli ett utpräglat lågskatteland (i andra änden av skalan jämfört med Sverige) med djup obalans i ekonomin och samtidigt förvänta sig att man ska kunna fortsätta att låna billigt till sina utgifter.

Jag känner (trots vissa obegripligheter) på flera sätt stor samhörighet med USA där det bl.a. bor fler "svenskar" än det gör i Sverige. Är också tacksam för att USA så starkt bidragit till att rädda Europa och Sverige från både nazismens och Sovjetkommunismens avgrunder. Jag tror att få anar hur världen skulle kunna komma att se ut med ett ekonomiskt, militärt och socialt förlamat Amerika som inte heller kan hjälpa som man gjort och gör i många nödsituationer.

Jag hoppas att vi slipper få veta det. Det är få områden även i vårt svenska samhälle som inte skulle påverkas i ett sådant läge, det är min gissning.

Om alla politiskt betydande krafter i USA under de senaste åren använt sitt omdöme, tagit sitt ansvar och visat vilja till samarbete hade chanserna att slippa en svår och flerdimensionell kris ökat starkt.

 

EXP DN

 

Lekmannaråd till USA

Av , , 8 kommentarer 7


Det som nu sker, eller inte sker, i USA kan påverka oss alla på ett ofattligt genomgripande vis. Deras långa period av ekonomisk misshushållning kan sänka oss alla långt ner i källaren. Andra länder har kanske burit sig värre åt, men USA betyder bl.a. genom sin storlek så mycket för svensk ekonomi, välstånd och välfärd.

Minns jag rätt är budgetunderskottet 1 500 miljarder. Jag är varken ekonom eller statsvetare, men tror Anders Borg har rätt i sin analys. USA måste höja skatten som en av vägarna till att komma till rätta med underskotten. De är nu omkring 10 skrämmande procent av statsbudgeten.

Höj skatten så att höjningen motsvarar ca 6 % av underskottet. Dra ner utgifterna så att det motsvarar ca 6 % av budgeten. Lätt att säga och svårt att göra, men alternativet till att lösa den akuta och långsiktiga budgetkrisen är förmodligen, som många påpekat, en ny, fruktansvärd finanskris.

Och nu är det bråttom.

Lettland och Grekland

Av , , 4 kommentarer 6


Vilken oerhörd skillnad det är mellan Lettlands och Greklands krishantering.

http://www.dn.se/ekonomi/grekland-bor-folja-lettlands-vag

Samtidigt som man tycker synd om Greklands folk kan man inte begripa hur så stor andel av befolkningen kan vara så väldigt långt från verkligheten. Hur man t.ex. kan tro att ett land kan fungera utan skatteintäkter och att man kan ha pensionsregler helt utan matematisk och ekonomisk rimlighet.