Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: skyddsvärd skog

Så här kan staten inte bete sig

Av , , 4 kommentarer 9


Att staten kan agera så här är mer än upprörande; Fastighetsägare i inlandet köper skog med lån som beviljas på tillståndet att avverka. Sedan stoppar myndigheten avverkningen med hänsyn till naturvärden alltmedan staten själv avverkar sin egen fastighet intill.
Förstår man vad man bäddar för?

Staten fick svverka, inte de privata alldeles bredvid.

Viljan rätt, resultatet fel. Det finns en…

Av , , 2 kommentarer 7

Viljan rätt, resultatet fel.

Det finns en politisk vilja att skydda en del gammelskog och vissa ovanliga livsmiljöer i skogen. Det sätt på vilket staten lägger beslag på de här områdena är ofta olycklig. Jämfört med andra länder upplever många som äger skog som "skyddas" att Sverige använder tvångsmedel och inte betalar för sig som man borde.

I exempelvis Finland sker skyddet med större inslag av frivillighet. Resultatet av att det ofta upplevs som att vi "tvingar" och "tar" är bl.a. att det av många upplevs som mycket negativt och riskfyllt att ha skog med sällsynta biotoper. Många är rädda att staten framöver ska intressera sig för deras äldre skog och det blir därför ett högt avverkningstryck på skog i "riskzonen".

Tänk så fel det kan bli. Olyckligt utformade regler gör att resultatet går stick i stäv med meningen. Här måste det tänkas till. Både för skogens och skogsägarnas livsmiljö.

2 kommentarer
Etiketter: , , ,