Etikett: folkhemmet

Arbetslinjen bakom flötet

Av , , 1 kommentar 8

Sedan högerns politiska slogan ”arbetslinjen” lanserats har främlingsfientliga strömningar fått ordentligt fäste i Sverige. Den som av något skäl inte arbetar – oberoende av orsak – förvandlas obönhörligen till en post i kostnadskalkylen. Och eftersom vårt marknadsliberala samhälle till sin natur försöker vara kostnadseffektivt blir utgifter för bl.a. skolelever, gamla, sjuka, pensionärer samt sist men inte minst nyinvandrade flyktingar enbart betraktade som oprioriterade utgifter. Detta har fått till följd att främlingsfientliga krafter efter marknadsliberalernas triumf 2006 fått ytterligare luft under vingarna eftersom de fokuserar på idén om att det är de invandrade ondskefulla muslimerna som tar brödet ur munnen på de eftersatta grupperna i samhället. Liknande argumentation har nämligen tidigare visat sig fungera väl i ett turbulent samhällsklimat. Den gången handlade det om ett desorienterat Tyskland som inte klarade av följderna av tjugotalets kris. Den gången var det judarna som utsågs till syndabockar. I Sveriges fall är det krisen efter det sönderfallande socialdemokratiska folkhemmet som förvandlat landet till en marknadsliberal experimentverkstad utan humanistisk förankring vilket har kunnat utnyttjas av nyfascister som passar på att utse våra invandrade muslimer till syndabockar.
Det är således arbetslinjen som avhumaniserat samhället och lagt grunden till ett oreflekterat hyllande av arbetsföra, friska och unga arier vilket i sin tur skapat en optimal tillväxtmiljö för den fascistiska rörelse som t.o.m fått plats i vår riksdag…
Gomorron!

Självuppfyllande profetia

Av , , 2 kommentarer 4

För några minuter sedan satt tre reportrar – för dagen uppklädda i stärkkragar – och hyllade "århundradets statsmän" Reinfeldt och Borg. Vägrar man ryckas med av denna hype och börjar titta lite bakom "falåt’n" är förklaringen till hyllningskörandet väldigt enkel. Eftersom sossarna under 1980- och 90-talet kände sig säkra i den demokratiska sadeln började de släppa på uppmärksamheten gentemot de till synes uppgivna högerkrafterna. Man släppte på en del av de regleringar som skapat en nästan osannolik sammanhållning i Sverige, dvs den till synes oförstörbara solidaritet som fört landet till en position som ledande exempel för länder i deras första stapplande steg mot egen demokrati.
I valrörelsen inför 2006 års val släppte så alla fördämningar hos högerns megafoner, den borgerliga pressen. Eftersom de utgör majoriteten av svenska media – ca 85% ägs av representanter för borgerligheten – blev det en promenadseger för Alliansen. Galjonsfigurerna var de borgerliga partiernas ledare och åtskilliga miljarder kronor satsades på hyllningspamfletter tillägnade de "nytänkande" ledarna – som egentligen enbart är simpla förespråkare för nedmonteringen av den generella välfärden. Statsministerns lansering av "Det nya Folkhemmet" låter i mina öron som ett eko från det tyska 1930-talet.
Så nu i de sista timmarna av år 2010 kan en trio av vinnarnas vassaste förespråkare sitta i reklam-TV och självbelåtet hylla de "stora statsmän" som i detta mediastyrda samhälle nu spelar rollerna som dödgrävare av den svenska modellen.
Gomorron!