Etikett: Borg

P.S. EU krossade bankerna

Av , , 3 kommentarer 5

Cyperns regering röstade nej till villkoren för ett lån från EU och förmodligen blir det ett utomeuropeiskt land som kommer att stötta landet i dess tillfälliga ekonomiska svacka. Det enda EU har uträttat är således att landets sparare tar ut sina pengar ur det cypriotiska banksystemet och placerar dem i andra länder.
Varsågod och skölj, Cypern!
Gomorron!

Farligt paradigmskifte på G i EU

Av , , Bli först att kommentera 8

EUs önskan om konfiskering av cypriotiska sparares bankmedel är ett förödande bevis på hur långt EUs tentakler når. När det ekonomiska praktfiaskot EU nu börjar krakelera kommer den desperata organisationen successivt skapa alltmer raffinerade sätt att pungslå medborgarna. Sverige gjorde ett fatalt misstag som anslöt sig till detta överstatliga falsarium. Framtiden känns mycket oviss för oss som inte bor i Norge…
Gomorron!

Dags att ta ut sina pengar?

Av , , Bli först att kommentera 11

Ska man döma av signalerna från de maktberusade koryféerna i EU-toppen är det hög tid att börja fundera över hur våra sparpengar ska hanteras i framtiden. Först ut att att bli föremål för konfiskering av privata besparingar blev cyprioterna. De som lyckats spara ihop en slant i banken ska straffas för sitt obetänksamma handlande med att betala 6,75% i straffskatt under den tveksamma förevändningen att det är "rysk maffia" man vill komma åt! I så fall hade det naturligtvis räckt med att endast bestraffa de som har mycket stora summor på sina konton. Men icke så – småspararna likställs med den illusoriska maffian. Och som ett brev på Posten stöder dessutom vår egen penningprofet Anders Borg detta tilltag men dokumenterar samtidigt sin bristande empatiska förmåga. I hans värld är det alltid den lilla människan som ska stå för fiolerna.
Gomorron!

Skräckmonsterframtid

Av , , Bli först att kommentera 3

Aftonbladets rubriksättare har i en tid av politisk turbulens allt oftare använt de überturbulenta orden MONSTER- och SKRÄCK-. Trots mitt ogillande av detta okänsliga och ursprungligen anglosaxiska uttryckssätt har även jag börjat anamma dessa ord när jag reflekterar över sakernas tillstånd. Dagens rubriker om den ljugande finansministern i Grekland (som i medias trånga värld skapat Euro-krisen) och den begynnande osämjan mellan Tyskland och Frankrikes ledare får därför bli dagens Monsterrysning.
På Skräckscenen tronar sedan länge 1980-talets tokhöger. Företagarna städslade ju redan i början av detta århundrade herrarna Reinfeldt, Borg och Schlingmann för att exekvera ordern: Vänd upp-och-ned på den politiska kartan i vårt land! Och nu, efter 6 år av ohöljd propaganda i pressen ser det nästan ut som om högern arbetar för ett en fortsatt välfärd i Sverige trots att de jobbar febrilt på att nedmontera den.
Moderaternas heltidsarvoderade "propagandaminister" Schlingmann är på god väg att lyckas i sitt uppsåt att förvrida även de mest ingrodda sossesinnena. Monstersugkraften i hans Skräcktentakler samt de tjänstvilliga och mycket talrika moderata riksdagsbloggarna drar obevekligen musten ur de folkrörelser som traditionellt har utgjort garanten för ett demokratiskt samhälle. 
Slutsatsen blir att om orden upprepas tillräckligt ofta så blir de till slut en sanning. Och vi är i dessa dagar helt oskyddade för den politiska lögnen..

Självuppfyllande profetia

Av , , 2 kommentarer 4

För några minuter sedan satt tre reportrar – för dagen uppklädda i stärkkragar – och hyllade "århundradets statsmän" Reinfeldt och Borg. Vägrar man ryckas med av denna hype och börjar titta lite bakom "falåt’n" är förklaringen till hyllningskörandet väldigt enkel. Eftersom sossarna under 1980- och 90-talet kände sig säkra i den demokratiska sadeln började de släppa på uppmärksamheten gentemot de till synes uppgivna högerkrafterna. Man släppte på en del av de regleringar som skapat en nästan osannolik sammanhållning i Sverige, dvs den till synes oförstörbara solidaritet som fört landet till en position som ledande exempel för länder i deras första stapplande steg mot egen demokrati.
I valrörelsen inför 2006 års val släppte så alla fördämningar hos högerns megafoner, den borgerliga pressen. Eftersom de utgör majoriteten av svenska media – ca 85% ägs av representanter för borgerligheten – blev det en promenadseger för Alliansen. Galjonsfigurerna var de borgerliga partiernas ledare och åtskilliga miljarder kronor satsades på hyllningspamfletter tillägnade de "nytänkande" ledarna – som egentligen enbart är simpla förespråkare för nedmonteringen av den generella välfärden. Statsministerns lansering av "Det nya Folkhemmet" låter i mina öron som ett eko från det tyska 1930-talet.
Så nu i de sista timmarna av år 2010 kan en trio av vinnarnas vassaste förespråkare sitta i reklam-TV och självbelåtet hylla de "stora statsmän" som i detta mediastyrda samhälle nu spelar rollerna som dödgrävare av den svenska modellen.
Gomorron!