Ny satsning på Inlandet

Av , , Bli först att kommentera 63
För några veckor sedan förslog Maud Olofsson att staten måste frigöra kapital för utveckling i de bygder som genom vattenkraftens utbyggnad starkt bidragit till Sveriges industrialisering.

 

Nu har Alliansen kvitterat förslaget. I det Valmanifest som presenterades idag föreslås en särskild satsning för att stärka utvecklingskraften i Norrlands inland.

 

Ökat entreprenörskap och utvecklad innovationsförmåga ska bidra till förnyelse av ekonomin.

 

En statlig fond för riskkapital – Inlandsinnovation – inrättas och ska arbeta tillsammans med privata och offentliga aktörer.

 

Det här är ytterligare en politisk framgång i arbetet att utveckla hela landet.
Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

2 år mellan bilderna

Av , , 5 kommentarer 29
Det är ett annorlunda Öbacka som växt fram. Tidigare var det ett industriområde med Öbacka såg. Därefter en ganska ogästvänlig, lite blurrig och igenväxt del av Umeå (om man undantar strandområdet) och med en del hus där underhållet inte var direkt ’up to date’. Men nu är förändringen total.

Jag har genom åren tagit lite kort från högsta våningen i det som en gång kallades Sjuksköterskeskolan.

Så här såg det ut i maj 2008

Och så här ser det ut i augusti 2010 (innan de senaste dagarnas asfaltering):

 

 

 

 
 

 

 

5 kommentarer
Etiketter: , ,

Naturskyddsföreningen?

Av , , 3 kommentarer 37
Till skillnade från Naturskyddsföreningen (SNF) prioriterar regeringen och Centerpartiet en miljöpolitik präglad av delaktighet, lokal förankring, personligt ägande och effektivt utnyttjande av skattebetalarnas pengar i naturskyddet. Dagens SNF-kritik mot regeringens miljöpolitik illustrerar detta.

 

Här är några exempel:

– SNF påstår att regeringen minskat anslagen till miljön. Faktum är att Alliansen höjt anslagen från 15 till 20 miljarder kronor, trots ekonomisk kris. 

– SNF påstår att regeringen inte skyddar skogen tillräckligt. Faktum är att Alliansregeringen skyddat rekordmycket naturskog och uppnår miljömålet för skydd av skog. Nu skyddas årligen nära fyra gånger mer skog än 2006. Anslaget har höjts från 6 till 7,5 miljarder kronor. Samtidigt har statens skog använts istället för att till varje tvinga till sig små skogsägares mark.

SNF påstår att regeringen sänkt ambitionerna på klimatområdet. Faktum är att Alliansen sett till att Sverige har Europas mest ambitiösa klimatpolitik med 40 procents minskning av utsläppen till 2020.

– SNF påstår att regeringen har kraftigt försämrat strandskyddet med stora följder för naturen. Faktum är att den förra politiken ledde till sönderexploatering i många områden. Nu har reglerna skärpts i områden med hårt exploateringstryck. Däremot blir det lättare att få bygga där det finns flera kilometer strand per invånare.

– SNF påstår att satsningen på förnybar energi är för liten och går för långsamt. Faktum är att vindkraften har tredubblats och bioenergin har gått om oljan som största energikälla i Sverige. Alliansen har skapat en fossilfri svensk elproduktion med tre ben; vatten, förnybart och kärnkraft, för export till länder som Polen och Tyskland som är beroende av kol.

– SNF påstår att regeringen har öppnat för en massiv utbyggnad av kärnkraften. Faktum är att gamla reaktorer kan nu ersättas av nya när de stängs, men maxantalet begränsas till dagens tio reaktorer och de får endast ligga på samma plats som idag, dvs i Oskarshamn, Forsmark och Ringhals. Kärnkraften får nu för första gången tävla med övriga energikällor på marknadens villkor, vilket gör att den blir ett dyrt kraftslag. Alliansen inför det som tidigare regeringar aldrig orkade, fullt ansvar för reaktorägarna i händelse av olycka.

 
3 kommentarer
Etiketter: , , ,

Två arbetsdagar kvar

Av , , Bli först att kommentera 22
Tre dagar till Invigningen.

Idag har det hänt en hel del på gamla Onkologparkeringen. Med grävskopa och lastare har högar av jord fördelats och jämnat marken och allt fler diken lagts igen.

Det är intressant att stå och titta på med vilket precision dessa stora maskiner hanteras.

I morgon tror jag de stora förändringarna kommer. Du som vill jämföra hur arbetet på sjukhussidan av Östra station utvecklats de senaste dagarna kan se mina tidigare bilder (från i måndags och från igår)

Nya bilder i morgon. Med lite sol förhoppningsvis.
Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Vem vann?

Av , , Bli först att kommentera 41

Intressant ekonomisk debatt. Programledarna skapade en fin stämning och samtalet blev rappt och spänstigt. Ömsom skratt och ömsom träta.

 

Alliansen samspelt och balanserad. Som bekant är det lättare att vara kritisk än att vara rättvis. Stefan Attefall (KD) och Roger Tiefensee (c) har utvecklats mycket som debattörer på Allianssidan och överraskade positivt. På rödgröna sidan visade Ulla Andersson (v) att hon är en skicklig debattör. 

 

Borg (m) och Östros (s) hade, som jag ser det, inte nån sina bästa kvällar.

 

Vem vann då? Var och en har väl sin favorit. Men så här tyckte Aftonbladets läsare  för en stund sen:

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Tre arbetsdagar kvar

Av , , 2 kommentarer 21

 

Arbetet på Onkologparkeringen fortsätter. Nu läggs diken igen och underlagen bultas för kommande plattor och planteringar.

Men frågan är fortfarande om allt hinner bli färdigt innan invigningen på lördag?

 

2 kommentarer
Etiketter: ,

’Supermiljöbilspremie’

Av , , 3 kommentarer 52I december 2005 fanns det 23 000 miljöbilar.

 

Regeringen införde 2007 en miljöbilspremie på 10 000 kronor. Förra året fick miljöbilsstödet en annan profil i och med att den som köper en miljöbil slipper betala fordonsskatt de första fem åren.

 

Idag, efter miljöbilspremie och goda villkor i förmånsbeskattningen, rullar närmare 330 000 miljöbilar på våra vägar.

 

Idag presenterar miljöminister Andreas Carlgren (c) Alliansens gemensamma förslag om en ’supermiljöbilspremie’ på 40 000 kronor, vilket är precis det resultat som Centerpartiet hade hoppats på i förhandlingarna.

 

En hög premie för de allra bästa miljöbilarna!

 

Supermiljöbilspremien ska premiera elbilar med de absolut lägsta utsläppen. De allra bästa biogasbilarna kan också komma ifråga, förutsatt att man uppnår den tekniska nivån.3 kommentarer
Etiketter: , ,

LO satsar minst 77 miljoner

Av , , 6 kommentarer 52
På Umeås busshållplatser sitter nu LO’s senaste bidrag i den socialdemokratiska valkampanjen. Många umebor har säkert redan sett de uppochnervända bilderna av bl.a. Maud Olofsson. Kanske har man till och med insett att LO, Sveriges största fackliga organisation, tycker att det är värdigt och smart att på jätteaffischer kalla vice statsministern för ”…DUM….”.    

LO satsar mångmiljonbelopp av medlemmarnas pengar på en socialdemokratisk valseger. Enligt TT häromdagen handlar det om minst 77 miljoner kronor. Plus ytterligare stora resurser i form av socialdemokratiska gratis-valarbetare.

LO är en demokratisk organisation och fattar givetvis vilka beslut man vill. Frågan är dock om det är ett bra sätt att hantera medlemmarnas pengar.

Enligt Sifo svarar inte ens hälften av LO-medlemmarna att de tänker rösta på socialdemokraterna (47,5%). 6% sympatiserar med MP och 6% med V. Nästan en tredjedel av LO-medlemmarna väljer något av allianspartierna.

2006 ansåg 61 procent av LO-medlemmarna att stödet till socialdemokraterna var fel. Till och med bland dem som uppgav att de skulle rösta på Socialdemokraterna var det fler som tyckte att stödet var fel än de som ansåg att det var rätt.

Men det är tack vare de 77 LO-miljonerna som bl.a. Umeborna nu ska övertygas om att  upp-och-nervända alliansministrar är ”dunderdumma” eller har ”megafel”.

Man blir imponerad.
6 kommentarer
Etiketter: , ,

Fyra arbetsdagar kvar

Av , , Bli först att kommentera 23

Det pågår en match mot tiden för att också sjukhussidan av Östra Station ska bli färdig till invigningen. Så här var läget i eftermiddags:

 

 

Om man istället tittar från det andra hållet, har det hänt en hel del de senaste dagarna. En allt större del av Onkologparkeringen täcks av plattor. Det här kan bli en läcker entré….

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Skyddd mot kränkningar

Av , , Bli först att kommentera 49
Centerpartiet vill stärka elevernas rättigheter och skydd mot kränkningar. Hittills har i ett antal fall den utsatta eleven tvingats byta skola och hela familjen fått flytta. Kränkningarna har i många fall påverkat skolgången och eleven har halkat efter med risk för att behöva gå om ett år eller komplettera utbildningen senare. Här är några centerförslag till förändringar. Och fler kommer inom kort:

1. Det ska kosta att kränka och det ska kosta att inte ingripa när elever utsätts för kränkande behandling. Vi anser därför att skadestånden till elever som kränks måste höjas. Det ska kosta för skolor som inte får stopp på kränkningarna av en elev. Den kränkta eleven måste få upprättelse. Det går inte att kompensera förstörd ungdom och missade skolår men samhället måste ändå markera att vi ser elevens lidande. Endast i två av knappt åttio fall har skadestånd yrkats på över 300 000 kronor.

 
2. Lärare måste bli skyldiga att anmäla uppåt om en elev far illa i skolan och inget görs – en lex Sarah i skolan precis som i äldrevården. Det måste bli ett absolut ’blunda-förbud’ för skolans vuxna. Det finns missförhållanden i skolan som inte kommer fram i ljuset, det finns elever som far illa och det finns lärare som inte vågar slå larm. Att slå larm ska inte vara en möjlighet, utan en skyldighet.

3. De flesta lärare gör ett utomordentligt arbete. Men det finns undantag. Vi vill ha lämplighetstest vid antagningen till lärarutbildningen och en lärarlegitimation som kan dras in, precis som den legitimation som finns för kvalificerade yrken inom vården. En lärarlegitimation handlar om att förtydliga lärarens personliga yrkesansvar.

4. Det är nödvändigt att satsa mer på elevhälsan. Det behövs fler kuratorer, psykologer och sjuksköterskor. Särskilt flickornas situation behöver lyftas fram då de oftare lider av psykisk ohälsa.

Alla elever ska trivas och få utvecklas maximalt i skolan. Ingen elev ska fara illa i skolan eller lämnas åt sitt öde.