Etikett: Alliansregeringen

Lärarna kan sitt jobb

Av , , Bli först att kommentera 23

För några dagar sedan totalsågade vår dåraktiga finansminister Anders Borg (m) lärarkåren. Han förlöjligade en hel lärarkår och inkomptensförklarade densamma. Han anklagar lärarna för en ”osedvanligt dålig pedagogik” och att det i skolan samarbetas för mycket, något han kallar för ”grupporienterad flumpedagogik”.

Borg har uttalat sig mycket negativt om lärarkåren och den pedagogik som bedrivs på våra skolor. Hans avfärdande av den grupporienterade pedagogiken är extra intressant. Det är inte svårt att tänka sig att denna person (som i sin ungdom förkastade demokratin) menar att den demokratiska fostran är flummig (för det är det gruppövningar bland annat syftar till, förutom att skola barn och ungdomar i nätverks- och lagarbete — så som verklighetens arbetsplatser ser ut). Istället ska den enskilde i ensamhet drillas, enligt Borg.

Borg är ingen utbildad pedagog och han har inte forskningen på sin sida. Däremot har han såväl makten som ansvaret över skolan som en del av regeringen (som hellre sänker skatterna än satsar på skolan). Han sitter i regeringen! Hur skulle det vara om han tog sitt djävla ansvar istället för att skylla på alla andra. Ni har misslyckats!

Lägg till detta regerings ”nya” förslag om att införa betyg från fjärde klass och fler prov (mer av samma misslyckade politik). Ytterligare ett förslag som går stick i stäv med forskningen på området. Kunskap ökar inte med fler betyg eller med fler mätpunkter (prov). Det finns däremot stora risker. Betyg är en abstrakt historia och inte alltid alldeles begriplig, även tonåringar har svårt att ibland förstå dels syftet med också hur det hela mäts. Ibland har även lärare svårt att förstå det trots att det är något de som lärare ska göra efter avslutade moment.

Proven mäter inte med nödvändighet kunskap. Dessutom besitter olika elever olika förmågor att uttrycka sig i exempelvis skrift som många prov är frågan om. De stressfyllda situationerna i sig, att bli bedömd, kravet på att klara sig och betygshets, gör att många elever presterar sämre vid prov. Proven är väsentliga för betygssättningen i dagens skola.

Betyg är dessutom ofta en orättvis envägskommunikation och absolut myndighetsutövning. Den är inte demokratisk och har endast som syfte att sålla agnarna från vetet.

Högerregeringens senaste förslag innehåller ytterligare ett moment av misstänkliggörande av lärarna. De nationella proven ska rättas externt, vilket tyder på att regeringen inte litar på expertisen, nämligen lärarna själva.

1991 sa Carl Bildt (m) till Ingvar Carlsson (s) när de debatterade inför valet att de borgerliga har skarpa förslag för skolan och att de tänker sjösätta dem om de vinner valet. Moderaterna hade tillsammans med Folkpartiet arbetat fram nya regler för den svenska skolan. 1991 vann borgarna valet och de sjösatte sin reform. Vi ser resultatet av den borgerliga leken med skolan: Resultaten sjunker och skolan segregeras utmed klassmässiga och etniska markörer.

Ju längre tiden går. Ju mer förslag denna regering lägger. Alltså: Vad i helvete tänkte jag egentligen?! Varför har jag valt att bli lärare? Usla löner och riktigt dåliga förutsättning att bedriva vettig undervisning och pedagogik. Det är bara att beklaga. Tack major Björklund för en lyckad borgerlig skolpolitik och tack Anders Borg för att du vill se mer av den misslyckade politiken!

Trött regering

Av , , Bli först att kommentera 16

Vi som följer partiledardebatten kan konstatera att regeringen är trött. Den har inga idéer och den tycks leva i en fantasivärld. Välfärden havererar runtom landet. I kommunerna. I landstingen. Sparkrav efter sparkrav. Nä, regeringen har satsat historiska summor, skriker regeringen. Märkligt att kommunerna lever i motsatsen, att de tappat pengar och tvingas spara.

Någon ljuger. Inte är det kommunerna. Där ser vi vad som händer. Nä, borgarna ljuger. Påhejad i lögnen finns exempelvis lokalpolitikern Anders Ågren. Vakna. Ta ansvar!

PS. Det var väldigt roligt att höra hur Stefan Löfven testade på att göra en Göran Persson. Löfven parafraserade Perssons ”Jag hater klassamhället…” och körde istället ”Jag hatar arbetslösheten…”. Det blev rätt taffligt, men smågulligt. DS.