Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

En idé att pröva

Vännäs lider av ständig brist på lägenheter. Behovet kan bli ännu större om det framöver anordnas fler utbildningar för vuxna vid Liljaskolan. Behoven att utbilda vuxna för samhällets och arbetsmarknadens faktiska behov ser ut att öka och möjligheterna att göra det i Vännäs är mycket goda.

En idé jag tycker borde prövas av t.ex. föreningar, entreprenörer och kommun är möjligheten att få till stånd ett boende i eller utanför Vännäs. För vuxenstuderande borde det inte vara något större hinder att ett vandrarhemsliknande boende med möjligheter till nätuppkoppling, studie- och vissa gemensamhetslokaler låg någon mil utanför samhället. Det skulle kunna tänkas att tyngdpunkten för hela utbildningar kunde läggas så pass ”externt”.

Skulle man tänka på någon av de avvecklade byskolorna med kök kunde ett sådant boende kombineras med sommarverksamheter av olika slag. Vandrarhem eller kurs- eller lägerverksamhet. Synergieffekter behövs i de flesta sammanhang.

Kanske ett tveksamt ”långskott”, men kanske också en möjlighet. Hitta svagheterna och möjligheterna i resonemanget och utveckla tanken i samråd med olika aktörer, någon.