Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: Pengsjö

Gårdagens och morgondagens företag

Av , , Bli först att kommentera 4


Elcykeln är inte ny. Sixten Blomqvist i Pengsjö, Vännäs, gjorde sin för 70 år sen. Bland mycket annat.

Jag beundrar verkligen uppfinnarna, problemlösarna och ”radikalpraktikerna”, de som bara gör saker och får dem att fungera. Sen kommer kanske andra som vidareutvecklar och förädlar. Jag kommer att tänka på uttrycket ”nöden är uppfinningarnas moder”. Det är både sant och lite oroande. De flesta av våra stora och medelstora företag härstammar från Sveriges fattiga och svåra tider, även t.ex. Volvo Umeverken och Ålö här i Umeåregionen. Många är väldigt gamla.
Jag tror att det oftast var som i Sixtens fall, problem måste lösas. När det gäller starten av företagen vi lever på idag handlade det ofta om att det gällde för någon eller några att försörja sig. Inte sällan var pionjärerna lätt överenergiska handlingsmänniskor med olika svårigheter, ofta med lindrig längtan till böckernas värld.

Visst är det bra med akademiska företagarutbildningar för en alltmer kunskaps- och teknikintensiv tid. Jag hoppas bara att vi inte testar sönder och kväser de originella innovatörerna och entreprenörerna som ska starta företagen som tvåtusentalisterna ska arbeta i.

En idé att pröva

Av , , 4 kommentarer 10

Vännäs lider av ständig brist på lägenheter. Behovet kan bli ännu större om det framöver anordnas fler utbildningar för vuxna vid Liljaskolan. Behoven att utbilda vuxna för samhällets och arbetsmarknadens faktiska behov ser ut att öka och möjligheterna att göra det i Vännäs är mycket goda.

En idé jag tycker borde prövas av t.ex. föreningar, entreprenörer och kommun är möjligheten att få till stånd ett boende i eller utanför Vännäs. För vuxenstuderande borde det inte vara något större hinder att ett vandrarhemsliknande boende med möjligheter till nätuppkoppling, studie- och vissa gemensamhetslokaler låg någon mil utanför samhället. Det skulle kunna tänkas att tyngdpunkten för hela utbildningar kunde läggas så pass ”externt”.

Skulle man tänka på någon av de avvecklade byskolorna med kök kunde ett sådant boende kombineras med sommarverksamheter av olika slag. Vandrarhem eller kurs- eller lägerverksamhet. Synergieffekter behövs i de flesta sammanhang.

Kanske ett tveksamt ”långskott”, men kanske också en möjlighet. Hitta svagheterna och möjligheterna i resonemanget och utveckla tanken i samråd med olika aktörer, någon.

 

Byskolor och folkomröstning

Av , , 5 kommentarer 12


Så har vi haft vårt extra KF i Vännäs. En tillställning som blev lång och hade sina överaskande och svårförutsägbara vändningar.

Två förändringar var att några partier stod fram och yrkade på att byskolorna skulle få vara kvar. Det var faktiskt första gången. Tidigare har några lagt ner sina röster och möjligen reserverat sig, men nu yrkade några faktiskt på att skolorna skulle vara kvar, innan omröstningen.

Två av de fyra partierna som pläderade för folkomröstning gav också uttryck för att man skulle respektera folkomröstningens utslag, om det skulle bli så att den skulle stödja ett återstartande av byskolorna. Vilket jag faktiskt inte tror. Jag respekterar att tio procent av väljarna i Vännäs gett uttryck för viljan att ha skolorna kvar och har fått sin önskan lagligen prövad i KF. En annan sak är hur folkviljan skulle svara.

När byaskolorna kostar 4 miljoner mer per år att driva, 4,8 om man skulle ta med kapitalkostnaderna för renoveringar som måste göras, så vore hela det nya Vegabygget (som blivit lika stort med eller utan byelever) betalat med mellanskillnaden när det lilla barn som föds i år fyller 18 eller 22. Udda uträkning, men lite tänkvärd. Man får lägga på två år om man ska täcka den rörelseförlust som uppstår om skolorna säljs billigt, eller om någon i värsta fall måste rivas. Själv hoppas jag på att de kan tas över av lokala intressen till billigt pris och bli till bynytta på ett eller annat sätt. Det ska sägas att det inte är för att finansiera bygget skolorna läggs ner, kommunallagen kräver att vi ska ha en budget i balans. Nu och varje år.

Skolan kommer att få gå igenom ett riktigt stålbad nu. Besparingar för 3 miljoner är beslutade i BUN, ytterligare 4,5 – 5 väntar. Hade byaskolorna varit kvar hade vi tvingats spara 4 miljoner till, cirka 10 tjänster. Det är bakgrunden till att några av oss menade att nedläggningen måste göras för barnens skull. Alla Barn hade drabbats ännu hårdare av en sådan besparing. I byar och samhälle, även på högstadiet i Vännäs där alla kommunens barn går, om man inte väljer annan skola. Ett parti hade i BUN lovat att idag visa hur man skulle finansiera ett bevarande av byskolorna, men det kom inte några siffror. Det blev nog för svårt.

Folkomröstningen blir inte av. Bl.a. för barnens skull är jag lättad för detta. För en och annan hade det kunnat ge några osäkra år. ”Ska jag gå på den här skolan eller inte?” För några som i höst börjar förskoleklassen skulle det kunnat innebära att man skulle flytta till en okänd ”nygammal” skola hösten 2015, det första år det skulle vara aktuellt att starta om. Till väldiga kostnader.

Turerna kring röstningen om folkomröstningen blev spännande. Det skrivs om dessa på annat håll. Det går i alla fall definitivt inte att peka ut en ensam ansvarig för att det inte blev en folkomröstning.

Ska jag nämnda något lite om budgeten så såg besparingarna lite skeva ut mellan de största nämnderna. Tar man bort verksamheterna som avslutas, Hjorten och byaskolorna, så blir sparbetinget utifrån siffrorna vi fått 1 miljon för Vård och omsorg och 7,5 miljoner för Barn och utbildning. Moderaterna tyckte det var i ojämnaste laget och ville jämna ut något till 2,5 respektive 6 miljoner. Vi var ensamma om det. Det blev ingen reservation. Det är kärvt för båda nämnderna, men för skolan blir det riktigt, riktigt hårt.

Flera partier ville som sagt lägga 4 miljoner till i besparing på skolan genom att ha kvar byskolorna. Även om jag har en stor del av hjärtat på landsbygden och i de små skolsammanhangen kan jag inte förstå det i ljuset av det vi vet. Som jag sagt tidigare är jag lättad över besluten, inte glad.

Vegaskolan och byskolorna

Av , , 2 kommentarer 18

Idag fanns en delvis missvisande rubrik och artikel i VK och på vk.se, ett referat från måndagens KF i Vännäs.

”Elever avgör skolbygge” löd rubriken på vk.se. I ingressen stod: ”Finansieringen av utbyggnaden bygger på att eleverna från de tre, snart nedlagda, byskolorna väljer Vegaskolan.” Det stämmer inte. Ca 60 % av byeleverna går i Brån och där flyttas klasserna 3 km till Vännäsby skola. Eleverna från Pengsjö och Tväråbäck erbjuds däremot plats på Vega.

Vidare står om byggnationen: ”Den innebär också att Vännäs kommun lägger ner tre byskolor.” Nedläggningen av byaskolorna har ingen direktkoppling till Vegabygget. En stor del av lokalerna är sjuka och måste rivas. Elevantalet har ökat kraftigt och det finns behov av fler grupp- och klassrum. Vegaskolans nya del hade blivit lika stor hur som helst. De 50 extra eleverna fördelas ”byavis” på Vegas ca 20 klasser som är relativt små.

Vårt huvudbibliotek är utdömt och måste ersättas. Kommunen sparar ca 5 miljoner på att lägga det på Vega som därmed får ett kalasbibliotek. Biblioteket utgör ca 10 % av totala byggkostnaden. Det blir tillsammans väldigt mycket pengar, men måste ses i ett femtioårsperspektiv. Vi får något bra, ett hus för framtiden.

Vännäs har en bekymmersam ekonomisk situation och måste dra ner betydligt mer på driften än de fyra årliga miljoner man beräknas spara på att minska antalet skolor. Det var ett tungt beslut, men när alla sparbeting förhoppningsvis fördelats klokt och någorlunda jämt tror jag inte att någon vill spara fyra miljoner till.

 

Stora åtaganden

Av , , Bli först att kommentera 5

Dagens kommunstyrelse var både rolig och allvarsam. Som vanligt fanns både humor och skärpa bland de bitvis ganska stora ärendena.

Några känns alldeles för stora, jag tänker då ekonomiskt. När man ser vad som skulle behöva göras de närmaste tre åren är det inte utan att man blir bekymrad.

Vissa saker kommer vi inte ifrån. Vännäs äldsta förskola, nästan 40 år gamla Torpet, har svåra fukt- och arbetsmiljöproblem. Det har funnits tankar på renovering, men det är trots kostnaderna "skönt" att vi nu fått ta beslutet att riva den. Att renovera för flera miljoner och inte veta om det fungerar känns inte lockande.

Försäljning av skolorna i Pengsjö, Tväråbäck och Brån har det också talats och beslutats om. Först och främst ska de erbjudas byarna. Finns det inte intresse där ska de säljas på marknaden av professionella krafter. Jag, och förmodligen alla andra politiker, hoppas verkligen att ingen skola ska behöva rivas. Byggnaderna borde kunna komma till nytta och glädje för bygderna på ett eller annat sätt. Skulle någon kunna bli ett trygghetsboende för äldre som vill fortsätta att bo i en by? Ett företagshotell eller något i den stilen? Man hoppas på det bästa.

Den nya delen av Vegaskolan kommer även att innehålla kommunens huvudbibliotek. Det blir inte billigt, men det var inte heller den paviljong som är ca 50 år och nu inte längre kan användas. Det blir mycket pengar att låna upp, men jag tror få egentligen ser någon annan möjlighet än att bygga. Det nya huset behövs hur beslutet än hade blivit kring byskolorna. Det ska byggas extremt energisnålt och miljö- och hållbarhetsmässigt bra. Står vår gamla värld ska det här huset kunna användas av de nuvarande elevernas barnbarn, kanske barnbarnsbarn.

I slutet av sammanträdet avslog mötet en motion om "Nuddis" eller annat liknande system onom barnomsorgen. Det innebär att man betalar för den tid som man nyttjar inom förskola, pedagogisk omsorg eller fritids. Ett införande kostar uppåt en halv miljon, sen tillkommer en driftskostnad. Det kan det på sikt vara värt för att bl.a. ha direktkoll på nyttjandegraden, men om man inte först ser över taxorna blir det ganska stort bortfall av inkomster. Där jag arbetar har det fallit bort en halv miljon, här skulle det kunnat bli betydligt mer.

I dagens läge med svag ekonomi och stora förändringar i övrigt röstade därför också Moderaterna nej till ett införande.

 

Bra ton i debatten

Av , , 2 kommentarer 20


Det har blivit en del telefonsamtal, mail och kommentarer innan och efter KS-sammanträdet där ekonomin och byskolorna togs upp. Med något enstaka undantag har tonen varit mycket bra.

Det måste jag säga att den var även på KS-sammanträdet. Visst brände det till någon gång i debatten, men jag märkte inget av ohövligheter, nonchalans och hån som jag såg att någon skrev om.

Härom kvällen blev det ett samtal på vägen hem från Bjurholm med väldigt fin ton. Jag hade önskat att jag sluppit göra eldsjälen som ringde besviken. I synen på byskolor stod vi varann nära, även när det gäller hur (och att!) sviktande ekonomi måste hanteras. Vi såg annorlunda på detaljer i det underlag vi fått, men kunde göra det i full respekt. Båda förstod att den andre ville väl utifrån sin förståelse av situationen.

Så bör den politiska diskussionen drivas, särskilt i de små kommunerna. Nästa gång kan vi stå på samma sida och hur som helst är det viktigt att vi inte blandar sak och person när övertygelserna bryts mot varandra.

Lägga ner byaskolorna?

Av , , 10 kommentarer 35

Hur kunde Vännäsmoderaterna rösta för en nedläggning av byaskolorna i KS?

Många moderater i Vännäs bor och lever på landsbygden, flera i de aktuella skolornas upptagningsområde. Fler än de som bor i byarna är upptagna med landsbygdens frågor och framtid. Förra gången skolorna var hotade försvarade vi skolorna i Tväråbäck, Pengsjö och Brån. Några av de aktivaste och flera av medlemmarna har haft barn och barnbarn på skolorna. Min fru jobbade i sex fina år på skolan i Tväråbäck och har postiva minnen av skolan, arbetsgemenskapen och bygden. Jag medverkade vid flera skolavslutningar och var med på lägerskola med eleverna en gång.

Under det mesta av min rektorstid har jag verkat på en liten skola och vet hur bra den lilla skolan kan vara när det är bra. Hur det lilla formatet kan betyda mycket för många när det finns engagemang, ambition och ett bra förhållningssätt mellan de vuxna och emot eleverna. Som jag är övertygad det finns i Tväråbäck, Pengsjö och Brån.

Hur kan ett parti och en KS-ledamot med den här bakgrunden och en landsbygdssjäl  rösta för att lägga ner tre byaskolor?

Jag sa på KS att den uppkomna situationen bl.a. är Moderaternas fel. Vi har inte varit tillräckligt bestämda, handlingskraftiga och framgångsrika när det gäller att hålla nere kostnaderna för kommunen och nu fattas kanske 12 miljoner. (Mycket pengar för oss, motsvarar ca 160 miljoner i Umeå) Kostnaderna i en kommun är mestadels löner och 12 miljoner motsvarar med arbetsgivaravgifter ungefär 15 personer med en lön på 20 000 och 15 med en lön på 27 000 kronor. 30 personer och försörjare.

Vi skulle vilja att barnen i byarna skulle få ha kvar sina fina skolor och landsbygdsomgivningar. Samtidigt ryms man i Vännäs och Vännäsby. Det är 3 kilometer mellan Bråns skola och Vännäsby och nästan 90 % av eleverna åker redan buss till skolan. De andra skolorna har 10 och 12 kilometer till Vegaskolan och ryms där. Det är inte långt jämfört med "typiska" byaskolor runt länet och Sverige.

Det har gjorts en konsekvensutredning som jag som rektor och tidigare skolchef inte hittar några fel i, den är i de områden den behandlar gjord med en stringens och vederhäftighet man sällan ser. På ett område är beräkningarna mycket försiktiga, små skolors svårigheter med lärarbehörigheterna framöver.Totalt beräknas en nedläggning spara från knappt 4 till drygt 5 miljoner per år, beroende på hur det blir med husen och en del annat.

Det vi behöver spara för övrigt kommer att svida och uppröra. Att ta bort 10-12 tjänster ytterligare skulle vara mycket svårt, särskilt på kort tid. Skulle vi stoppa huvudet i sanden och skjuta upp besparingarna väntar ändå svårare läge och beslut. Processen har varit för snabb, men jag kan idag inte se något försvarbart alternativ till att KF beslutar om nedläggning 25/2.

Eleverna i byskolorna kommer att få undervisning med kvalitet även framöver och de allra flesta av personalen följer med. Några kommer att uppleva flytten som en försämring och några som en förbättring. Jag hoppas för barnens och allas skull att alla hjälps åt att göra förändringen så lätt som möjligt. En gång kom jag själv från den lilla skolan där jag var 11 % av eleverna till den stora, då som ensam elev. Jag vet att det behövs klokhet, uppmärksamhet och uppmuntran från vuxenvärlden.

 

Situationen som uppkommit är inte bara Moderaternas fel. Vi har mött både skämt och humör för att vi varnat för att konjunkturen kan vända, ibland röstat nej till satsningar, ibland till utökningar av tjänster och ramar eller hållit tillbaka i budgetförhandlingar. De finns partier som bär större ansvar än vi, men vi drar oss inte undan vårt. Vännäs ekonomi är inte i balans och dit måste den komma fort nog om vi inte ska drabbas av större svårigheter än dagens.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan Jang, honung och ingefära

Av , , 2 kommentarer 9

Går med lämpliga mellanrum upp från soffan och tar en slurk Kan Jang och emellanåt en liten sked honung med ecualyptus eller ingefära.

Det passar av olika anledningar väldigt dåligt att vara sjuk nu. På måndag är det kommunstyrelsesammanträde i Vännäs och det tyngsta och svåraste ärendet är den dåliga ekonomin. Nedläggning av kommunens byaskolor finns med som besparingsförslag. Här finns förvaltningens konsekvensbeskrivning. Enligt den betyder nedläggningen en besparing som motsvarar omkring en tredjedel av de 10-12 miljoner Vännäs behöver spara.

Saken avgörs vid KF 25 februari, men måndagens KS är förstås viktigt. Det skulle kännas illa att inte vara med. En del skulle kanske tro att man kröp undan frågan om man som ledamot inte är där. Och så är det inte. Man har fått förtroende för att finnas med även när det blåser.

Ekonomi och byskolor

Av , , Bli först att kommentera 4


Medlemmar i moderaterna i Vännäs, glöm inte medlemsmötet i morgon kväll, torsdag 1900.

Som vanligt går vi igenom kommunstyrelsens dagordning. Huvudpunkten lär bli den ekonomiska situationen i kommunen, hur vårt parti anser att den ska redas upp. Läs gärna igenom förslaget att samla alla grundskoleelever på Hammar, Vega och i Vännäsby. Förslaget finns på kommunens hemsida under ”Möten, handlingar och protokoll”. Klicka där på fliken ”Möteshandlingar”.

Oavsett ståndpunkt, känn dig välkommen i morgon.

Bistert

Av , , Bli först att kommentera 11


Efter en hektisk arbetsvecka och några dagar i Stockholm håller informationen om det ekonomiska läget i Vännäs på att sjunka in. Efter det bistra beskeden innan jul har det kommit ännu sämre prognoser om kommunens ekonomiska läge. Vännäs får inte in intäkter som balanserar de ökande kostnaderna. De nio miljoner vi tidigare fick höra måste sparas kommer knappast att räcka.

Alternativet som förvaltningen i veckan la fram om att lägga ner byskolorna är en stor och komplex sak med många infallsvinklar och tänkbara konsekvenser. Enligt de beräkningar som presenterats skulle de aktuella nedläggningarna spara 3,6 miljoner på årsbasis. En dryg tredjedel av det som behövs för att Vännäs halvmiljardsbudget ska komma i balans. Så långt vi vet.

Långsiktigt måste Vännäs hålla i pengarna på ett betydligt mer realistiskt sätt än hittills.