Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Stockholm stöder Norrland


Stockholms näringsliv via handelskammaren vill att miljarderna ska satsas på Norrlands infrastruktur istället för ”högkostnadsbanor” mellan storstäderna.

Handelskammaren tror inte att siffrorna stämmer för höghastighetstågen (inte de heller…) och anser att norra Sverige missgynnas i förhållande till södra Sverige. Hellre ser man t.ex. laddstolpssatsning, dubbelspår till Sundsvall och Norrbottniabana åtminstone till Luleå.

Jag nyper mig i armen, men det är faktiskt så man tänker. Spännande att se hur regeringsunderlagets partier ska hantera detta.

Spännande vore också att höra vad Svenska kraftnät och andra säger om möjligheterna att etablera nya elförbrukare i södra Sverige i form av höghastighetsbanor med ökad trafik. Går det alls med nuvarande stamnät och går det utan att nyttja tysk kolkraft?

Några dagar gammalt, men så här kortrapporterar SVT.

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 kommentarer

 1. Brorson

  Har Lennart Holmlund lurat i dig att Stockholms handelskammare stödjer Norrland? Jag har skrivit två kommentarer (+ en på,ommelseå Holmlunds blogg om vad Norrland behöver, men dem har han fortfarande efter två- tre veckor inte publicerat. Däremot har han publicerat en senare inskickad kommentar från en annan skribent om att IOK måste mutas för att Sverige ska få OS: Är det Holmlunds egen erfarenhet som f.d. kommunalråd i Umeå som talar när han håller med om mutors nödvändighet?

  För Stockholms handelskammare existerar inte Norrland vare sig norr eller väster om Sundsvall. Och lika uppenbart är att handelskammaren inte vill ha snabba tåg, som kan konkurrera med flyget, inte ens på de relativt korta avstånden Stockholm – Köpenhamn och Stockholm – Umeå. Däremot vill handelskammaren ha tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn (tror Holmlund att de städerna ligger i Norrland?) samt motorväg + tunnnelbana eller spårväg genom Stockholms inre skärgård, öster om staden. (Tycker Holmlund att det inte räcker med den förbifart som håller på att byggas över Mälaröarna väster om staden?)

  Visserligen har handelskammaren rätt i att det är möjligt att halvera restiderna med tåg mellan Stockholm och Oslo, men detta kräver både en helt ny järnväg mellan Arvika och Oslo och flera nya delsträckor öster om Arvika. De pengar som blir över föreslår handelskammaren som finansiering (hel- eller delfinansiering?) av Norrbottniabanan mellan Skellefteå och Luleå. Som dock ligger långt norr om räckvidden från Stockholm för framgångsrik konkurrens med dagtåg mot flyget. Ett ekonomisk stolleprojekt, när handelskammaren inte ens ser behovet av en ny järnväg Sundsvall – Härnösand.

  Jag har skrivit utförligt om dessa konkurrensförhållanden i den kommentar som Holmlund inte har publicerat. Jag har också skrivit att handelskammarens utredning är en redogörelse för vad man skulle kunna få för samma pengar i stället för de nya så kallade höghartighetsbanorna, som har beslutats av den socialdemokratiska partikongressen på grundval av 20 likalydande motioner från de socialdemokratiska partiavdelningarna längs dessa banor. Och detta stolle-projekt, som inte ens förtjänar att kallas ”höghastighetsbanor” har nu hela ”jöken” ställt sig bakom.

  Luktar mygel om kameraderi lång väg. Eftersom dessa banor föreslås byggas endast några kilometer upp till ett par mil från de bästa delarna av Södra stambanan, kommer vinsterna med de nya banorna jämfört med möjliga förbättringar till en mycket lägre kostnad av Södra stambanan att bli synnerligen magra. Jag har kritiserat dessa 1980-talsmässiga planer vid varje tillfälle som givits. Man har ju utgått från de tåghastigheter, som tycktes höga då och inte från de hastigheter som kommer att vara standard på nya fjärrtågsbanor internationellt vid den tidpunkt då dessa banor i södra Sverige kommer att tas i drift.

  De socialdemokratiska politikerna i södra Sverige, med sina kommunalt subventionerade flygplatser, vill inte ha tåg som går tillräckligt fort för att hota inrikesflyget. De är bara intresserade av ”regionförstoring”, d.v.s. tåg som når längre än bussen under fem kvart, som anses vara längsta restid för daglig arbetspendling. Holmlund drömmer om sin Norrbottniabana, som ska göra Skellefteå till en sovstad, där allt är nersläckt, till Umeå. De delar av Norrland, som ligger utanför detta pendlingsavstånd, ska dö.

  • Jan Nilsson (inläggsförfattare)

   Konspirationsteorierna har väl inte slagit klorna i dig?
   Klicka på länken och hör vad handelskammaren säger. Googla dem, höghastighetsbanor och norrbottniabanan så får du fram något dussin andra länkar och artiklar som säger vad de säger.
   Lycka till.

   • Brorson

    Jag har gjort precis som du säger och googlat på Handelskammaren och fått fram samma information, som jag fick fram innan jag skrev min första kommentar. Det är precis som jag har skrivit i den kommentaren, att Handelskammaren har jämfört med ett projekt (och en sträckning) socialdemokratiska lobbyister har lurat den socialdemokratiska partikongressen att ställa sig bakom. Att detta projekt (den sträckningen) skulle bli olönsam, har jag skrivit om, bl.a på vissa VK-bloggar, flera år innan Handelskammaren kommit fram till samma slutsats.

    Men det är i jämförelse med Södra stambanan, som täcker in i stort sett samma trafikomland som den föreslagna ”höghastighetsbanan”. Och dessutom till em väsentligt lägre kostnad kan anpassas för nästan samma hastigheter, med följd att tågets konkurrenskraft gentemot flyget inte skulle förbättras nämnvärt. Det här begriper du inte alls. Det framgår av det du skriver. Men låt mig då förklara att med en annan sträckning genom Östergötland och Småland, skulle byggkostnaderna bli väsentligt mindre, den möjliga hastigheten betydligt högre, så att flyget nästan blir frånåkt samtidigt som nya trafikomland öppnas för snabba tåg i sydöstra Sverige.

    Att som Norrländska Socialdemokraten försöker göra, lura folk att en kustjärnväg i norra Norrlund skulle bli mer lönsam än en höghastighetsjärnväg, som håller internationell standard, är infantilt. Finns två miljoner invånare i båda ändar (Skellefetå och Luleå) på en banstump vid Norrlandskusten? Hur många flyger mellan Skellefteå och Luleå idag? Det är ju de resenärerna som ska göra Norrbottniabanan så oerhört lönsam, genom att de tar tåget i stället.

    Och vad säger det socialdemokratiska kommunalrådet i Luleå, som är lobbyist för flygbranschen? Vill han ha tåg som konkurrerar med flyget, när han i själva verket ”lobbar” för flyg mellan Luleå och Tromsö? S-kommunalråden vill gärna ha statliga järnvägspengar, förutsatt att konkurrensförhållandet mellan tåg och det som de tillhör framtiden, inte rubbas.

    Vill påminna om att Holmlund försökt stoppa planerna på en station i Sävar, ifall Norrbottniabanan byggs. Hur ska han få den järnvägen lönsam med bara en bråkdel av det möjliga trafikunderlaget, som är alltför magert redan som det är. Men det blev ju ingen station i Bjästa söder om Örnsköldsvik, för det var ju inte meningen att tåget skulle ta passagerare från busstrafiken Bjästa – Övik.

 2. Brorson

  Konspirationsteorier är inget för mig. Jag har varit engagerad i järnvägsfrågor sedan 1950-talet, har järnvägsexpeditörsutbildning och har arbetat vid SJ, södra delen av Norra stambanan, har expedierat gods och sålt massor med biljetter till de flesta stationer i Norrland. Och har dessutom haft bra koll på anslutande busstrafik. Jag har också arbetat inom lastbilstrafiken, har transportledarutbildning och kan göra driftkalkyler för både järnvägs- och vägtrafik. Är nu sedan flera år pensionär och har odlat detta intresse nästan på heltid. Detta gedigna yrkeskunnande och gedigna kunskaper om svensk, och i synnerhet norrländsk geografi kallar du konspirationsteorier.

  Ni i Umeå-trakten är vilseförda av amatörer med fina akademiska titlar, när järnvägsfrågorna hamnade i den politiska hetluften och all utbildning i järnvägsteknik fortfarande var internt inom SJ Problemen med Bottniabanan har jag förutsett och diskuterat långt innan banan byggdes. Det var bluffkalkyler från början. Att den ö.h.t. byggdes var en uppgörelse mellan S och Mp, som i stället för att släss om pengarna till sina respektive favoritprojekt (Hallandsåstunneln resp Bottniabanan) kom överens om att båda skulle byggas utan finansiering. Pengar togs från underhållet av befintliga järnvägar, med följd att ”underhållsskulden” fortfarande inte är betald. Kontaktledningar ramlar ner, signaler fungerar inte, etc.

  Och ännu värre är att erfarna järnvägschefer hoppade över till de privata banunderhållsbolagen, som inte har något helhetsansvar, när Trafikverket bildades genom sammanslagning av Banverket med Vägverket, med följd att det fortfarande är brist på kunnigt järnvägsfolk i Trafikverkets ledning. Holmlund visade sin brist på kompetens, när han försvarade Trarfikverkets tilltag att tvinga Norrlands-resenärerna att sova två nätter i rad på Stocholms Central under olidliga hygieniska förhållanden, då latrinerna inte kunde tömmas. Detta under storman Gudrun. Trafikverket skröt med hur mycket pengar man hade sparat åt staten genom att satsa alla resurserna på landsvägarna och vänta med järnvägarna i södra Norrland till sist.

  För bara någon vecka sedan visade Trafikverket återigen sin inkompetens, som den gången ledde till att Norrlandsresenärer blev 9 – 15 timmar försenade. Trafikverket klarade inte av att skaffa fram diesellok, sedan en kontaktledning återigen ramlat ner. Diesellok ägs numera bara av Godstågsbolag och Banunderhållsbolag, men Trafikverket har under de nio år som myndigheten funnits, inte klarat av att skriva kontrakt med diesellokens ägare att hålla beredskap för att assistera strömlösa eltåg. När dieselloken ägdes av SJ, var sådana alltid på plats inom en timme.

  Holmlund agerar sin vana trogen bland S-politiker, som reflexmässigt försvarar inkompetenta offentliga myndigheter mot vad de tror är borgerlig kverulans. Som oppositionspolitiker (för det är du väl?) borde du kräva både statsministerns och infrastrukturministerns och alla Mp-ministrarnas avgång på grund av deras totala ointresse för en fungerande järnväg. Under fyra och ett halvt år har de ju inte åstadkommit någonting, utom att ösa pengar i slukhålet Trafikverket. S som parti har ju väldigt länge suttit i knäet på bilindustrin och Metallfacket inom LO: Men det är väl också en konspirationsteori? Varför är du inte sosse? .

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.