Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: kränkande behandling

TV4, mobbningen och skollagen

Av , , 6 kommentarer 8

Hur skulle TV4, Idols "huvudman",  klara en konfrontation med vårs skolors likabehandlingsplaner? Skulle man klara ett möte med skollagens bokstav, anda och mening? Tvivlar nog på det.

Det skrivs om TV-krossandet av unga på aftonbladet.se idag. Dels genom några ord av Sara Damber , dels i krönikan "De kastas till lejonen i Idol-Colosseum".

Så här står det i skollagens sjätte kapitel med överskriften "Åtgärder mot kränkande bahandling":

7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.

9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling.

12 § Om huvudmannen eller personalen åsidosätter sina skyldigheter enligt 7, 8, 9, 10 eller 11 § ska huvudmannen dels betala skadestånd till barnet eller eleven för den kränkning som detta innebär, dels ersätta annan skada som har orsakats av åsidosättandet.  ….

Är det idé att försöka bekämpa mobbningen när program som ovan tar legitimerad elakhet till nya höjder? Eller kanske bottnar. När lejonen glorifieras i den nya tidens offerriter med masspublik och fortplantar hållningar och ord till riktigt unga tittare. Där talar vi nog om "annan skada" i storformat.  Medan vi i skolan ska prata värdegrund.

Snacka om underläge.

Skolinspektionens besök

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag var sista dagen på veckans besök från Skolinspektionen. Det gällde arbetet med trakasserier och kränkande behandling. Vi var en av 50 utvalda skolor som besöktes.

Inspektörerna började och slutade med att språka med mig. Sedan har det varit intervju med elevgrupper, elevskyddsombuden, lärare, skolhälsovård och diverse övrig personal. Även från andra verksamheter. Man har gått runt i skolan, ätit med eleverna och så.

Vi får en slutrapportering vid jultid, men förhandsbeskedet var positivt. Förmodligen får vi en del påbackning på formalia och vissa rutiner. Att eleverna är trygga känns som huvudsaken, sen får vi ta hand om "utvecklingsområdena".

Nya roligheter mest jämt

Av , , Bli först att kommentera 2

Nästa vecka är en dag inbokad i Stockholm för genomgång av nya skollagen. Ett antal skolledare av min sort ska gå igenom vissa områden och lämna ett remissvar. Det finns mycket som är bra, men också vissa detaljer som jag är övertygad om att gruppen vill förbättra ytterligare. En föreslagen förändring skulle på sina håll kunna ge rätt mycket kaos.

Sen ville skolinspektionen komma ett par dagar i september, intervjua lärare och elever och se hur vi arbetar med kränkningar. Det var smickrande att höra antydningarna varför vår lilla ickerepresentativa skola skulle vara med bland de fem i Västerbotten som bevärdigades besök. Inte desto mindre ville jag skjuta på de två dagarna. Igår fick jag i alla fall putta iväg besöket in i oktober. September är fullt!

Det är ingen större konst att få tiden att gå.