Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: Lagen om offentlig upphandling

Bäst en dag eller alla

Av , , Bli först att kommentera 11


Upphandling enligt LOU eller LOV?

Rätt skött kan Lagen om offentlig upphandling fungera ganska bra, men många gånger har man fått knyta handen i fickan över hur det fungerat.

Till exempel när avtal har slutits utifrån prisuppgifter på ett visst antal varor eller tjänster och allt utanför dessa har debiterats med direkta ockerpriser. Till andra privata och offentliga verksamheter.
Eller när viktiga verksamheter stått stilla uppemot året på grund av överklaganden och tvister de överklagande vet att man inte kan vinna. Man vill bara skjuta upp ikraftträdandet av det nya avtalet som tas över av andra eller sarga konkurrenten som vunnit.

LOV passar inte i alla sammanhang och det finns nackdelar. Det kan t.ex. bli så många leverantörer att få eller inga kan bli riktigt bärkraftiga och effektiva.

Men, det finns ur mitt perspektiv en stor generell skillnad på upphandling enligt LOU och LOV.
Med LOU måste man vara bäst dagen när anbuden öppnas. Då måste man ha högsta poäng, sen rullar det på anbudsperioden ut om vinnaren inte uppenbart missköter sig. Långsiktighet och hållbarhet blir ofta små frågor när avtalsperioderna är två, tre eller fyra år.
Med LOV måste man vara initiativrik, innovativ, bra och helst bäst alla dagar. Hur det går långsiktigt avgörs i varje kundmöte och i regel utifrån hur attraktiv man är som arbetsgivare. Det triggar förbättringar.
Det är svårare att konkurrera med dem som blir bättre hela tiden. Det är en anledning till att alla inte gillar LOV.

Jag gillar kommunens egen verksamhet och jag gillar LOV.

Handling

Av , , Bli först att kommentera 8


Måndagsförmiddagen i Bjurholm kom att handla om upphandling. Inte bara för min del, vi var ett drygt 20-tal kommunala arbetsledare och chefer som tillsammans med några företagare fick en genomgång av detta med kommunal upphandling.

Den offentliga sektorn i Sverige köper varor och tjänster av näringslivet för mellan 8 och 900 miljarder vare år. Det är av många anledningar viktigt att de affärerna går rätt till och att det som köps har lägsta möjliga pris i förhållande till den kvalitet som söks.

Kursen som hölls av Lorentz Karlsson, upphandlingschef på universitetet och ordförande i Upphandlingsrådet, kändes som mycket väl använd tid. En utmaning i sammanhanget är hur upphandlarna i de små kommunerna ska hinna bli riktigt skarpa och duktiga i sin uppgift. Det är positivt med möjligheterna att haka på de stora kommunernas inköp, men det är inte alla gånger det är bäst när alla småkommunernas parametrar och intressen tas med.

Lösningen är kanske en blandning av specialisering och olika slags samarbete. Någon i den lokala organisationen ska kanske göra det mesta av upphandlingarna istället för att verksamheterna gör var sina. Sen ska det kanske samarbetas med både större kommuner och mindre, allt utifrån vad man för tillfället vill uppnå.

Under eftermiddagen blev det politik i Vännäs, KS närmare bestämt. Återkommer kanske till det. Här ska man också få dyka ner i upphandlandets labyrinter under tisdagen. Mycket bra!