Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: stugor

Strandnära byggande

Av , , Bli först att kommentera 7


Sverige är strandrikt, teoretiskt ska varje svensk ha uppemot 2 km strand till sitt förfogande. Då ligger i.o.f.s. en väldans massa strandmil i glesbygd. Vid våra 96 000 sjöar (bara i Arjeplogs kommun finns tusentals), längs 700 mil kust och otaliga kustnära öar och längs älvar som ofta är 40-50 mil långa.

Här har gällande lagar slagit knut på sig själva och medför ofta helt orimliga konsekvenser. Det är viktigt för både landsbygd och allmän förståelse och respekt för regelverk att lagområdet får en revidering värd namnet. Den senaste, som skulle förenkla, blev en liten katastrof. Sådana upprörande hinder som VK just nu uppmärksammar ska inte kunna förekomma.

Jag läser i detta nu ”Antagande av LIS-tillägg, tillägg till tematiskt tillägg (LIS-plan) till översiktsplan, i Vännäs kommun, Västerbottens Län.” Ett dokument på 57 sidor som ska behandlas på Kommunstyrelsens arbetsutskott i Vännäs på tisdag. Det mynnar ut i att kommunens sex teoretiskt byggbara LIS-områden ska bli tretton.

Det behövs regler utifrån miljö, rekreationsmöjligheter, ras- och översvämningsrisker m.m. Men för många strandområden längs Sveriges vatten innebär nuvarande regelverk ett enormt ”overkill”. Det måste göras om och hamna inom rimlighetens anpassningsbara ramar. För landsbygdens och medborgarnas skull, jag skulle även vilja säga miljöns skull. Jag rör mig personligen väldigt gärna också i naturområden där kultiverande stugor och hus ”lyser upp” med trivsel och möjlighet till kontakt vid behov.

En förlust för Umeå

Av , , Bli först att kommentera 10

När jag bodde i Umeå, liksom före och efter, har jag många gånger rört mig kring det som nu heter Nydalasjön. Vinter som sommar. Både badet, den tillgängliga strandlinjen, rastplatserna och stugorna har bidragit till en trivsam helhet. Som blandningen av ”naturtillgång”, bebyggelse och egna täppor gör på så många ställen.

Många stugor har försvunnit under åren då stugmiljön mött ett för mig svårbegripligt motstånd, men ett sextiotal är kvar och borde få vara kvar. Jag förstår museet och byggnadsantikvarien som vädjar till kommunen att inte utplåna det här historiska området. Jag förstår många motionärer som vill kunna röra sig i bebodda stråk. Mest av allt förstår jag stugägarna som oavsett om deras stuga är tidstypisk och geniun eller inte vill behålla sitt ärvda eller förvärvade sommarhus där man ofta lagt ner så mycket möda och skaparlust och har så många minnen. Jag skulle själv verkligen sakna stugorna om förslaget från Vänsterpartiet om att riva alla stugor utom 10-20 och expropriera dessa för föreningsbruk segrar och området på detta sätt ”stereliseras”.

Hur det blir när Kolbäcksleden är fullt konverterad till E4:an undandrar sig min  bedömning, men jag tror inte att det är omtanke om stugägarnas öron som gör att majoriteten i Umeå vill riva.

Ska man vara tyst och inte ha någon åsikt när det gäller förhållanden i annan kommun, särskilt när man själv är förtroendevald i grannkommunen? Jo, så är det väl generellt om det gäller en annan kommuns ”inre angelägenheter”. Ännu mer om släkt till närstående äger en av de hotade stugorna. Men här handlar det om en central natur- och kulturmiljö som är välkänd och ofta använd av många människor i Umeåregionen. Därför säger jag den här gången vad jag tycker om vad jag tror kan bli ett missgrepp i Umeåregionens största kommun. Säkert med en god, men ändå missriktad, tanke om ökad tillgänglighet i grunden.

Fullbordar man den nya och kraftigt utökade rivningsplanen tror jag det blir en förlust för kommunen, på olika sätt. För mig och många andra utan egna ägarintressen i området känns det tveklöst som en förlust.