Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: strandnära

Strandnära byggande

Av , , Bli först att kommentera 7


Sverige är strandrikt, teoretiskt ska varje svensk ha uppemot 2 km strand till sitt förfogande. Då ligger i.o.f.s. en väldans massa strandmil i glesbygd. Vid våra 96 000 sjöar (bara i Arjeplogs kommun finns tusentals), längs 700 mil kust och otaliga kustnära öar och längs älvar som ofta är 40-50 mil långa.

Här har gällande lagar slagit knut på sig själva och medför ofta helt orimliga konsekvenser. Det är viktigt för både landsbygd och allmän förståelse och respekt för regelverk att lagområdet får en revidering värd namnet. Den senaste, som skulle förenkla, blev en liten katastrof. Sådana upprörande hinder som VK just nu uppmärksammar ska inte kunna förekomma.

Jag läser i detta nu ”Antagande av LIS-tillägg, tillägg till tematiskt tillägg (LIS-plan) till översiktsplan, i Vännäs kommun, Västerbottens Län.” Ett dokument på 57 sidor som ska behandlas på Kommunstyrelsens arbetsutskott i Vännäs på tisdag. Det mynnar ut i att kommunens sex teoretiskt byggbara LIS-områden ska bli tretton.

Det behövs regler utifrån miljö, rekreationsmöjligheter, ras- och översvämningsrisker m.m. Men för många strandområden längs Sveriges vatten innebär nuvarande regelverk ett enormt ”overkill”. Det måste göras om och hamna inom rimlighetens anpassningsbara ramar. För landsbygdens och medborgarnas skull, jag skulle även vilja säga miljöns skull. Jag rör mig personligen väldigt gärna också i naturområden där kultiverande stugor och hus ”lyser upp” med trivsel och möjlighet till kontakt vid behov.

Demokrati, boende och stränder

Av , , Bli först att kommentera 2


Idag kan samhällsintresserade vännäsbor ta sig till Medborgarhuset två gånger. Klockan 1500 vankas det kommunfullmäktige och 1900 information om Arkitekthögskolans projekt om livsmiljö och bostäder här i Vännäs. Man har vad jag förstår jobbat ur ett hållbarhetsperspektiv och ska nu presentera resultatet av sitt arbete. Vad jag hört av en som varit med på ett hörn är det ett mer realistiskt än utopiskt och fantasieggande, det har jag i så fall inget emot.

Ska man bara på ett eller två KF i år och gillar när det är match kan man kanske välja ett annat tillfälle, om man inte är intresserad av något speciellt. Jag känner inte vittringen av några stora debatter bland dagens ärenden. Något ovanligt är annars ärendet om tvångsinlösen av mark vid slalombacken, sådant ser man inte till vardags i Vännäs. Dagordningen finns på hemsidan.

Där finns nu också ett intressant dokument om sträckor där man föreslås ska kunna bygga strandnära i Umeåregionen. 5-6 föreslagna områden ligger inom Vännäs kommun. Nya strandlagen från 2009 skärper skyddet, men öppnar möjligheter för lokala demokratiska överenskommelser som kan främja ”Landsbygdsutveckling i strandnära områden”. Ta en titt och tyck till.

Fördel för glesare bygder

Av , , Bli först att kommentera 4


För glesbygd och inland, men även för sådana glesbygder som exempelvis Umeå kommun.

Jag tänker på nya strandskyddslagen. Det ska bli svårare att bygga där trycket är högt och de tillgängliga strandkilometrarna är få. Lättare där strandmilen är många och långa.

Ofattligt att denna anpassning till skiftande förhållanden inte gjorts för länge sedan. Skönt för Västerbotten och andra glesare områden att det görs nu. Förmodligen är det avundsjukan som hållit tillbaka den här förändringen. I de extremaste kommunerna finns det mer än en sjö per invånare. Klart som korvspad att det går att bygga strandnära på oerhört många områden i en sådan kommun, om man sjulle vilja. Hittills har man inte fått. Samma regel har gällt för Stockholm som Åsele och Arjeplog.

Eftersom stranden ändå ska vara tillgänglig finns egentligen inga förlorare i våra trakter på att göra den här förändringen.