Etikett: Grekland

Skräckmonsterframtid

Av , , Bli först att kommentera 3

Aftonbladets rubriksättare har i en tid av politisk turbulens allt oftare använt de überturbulenta orden MONSTER- och SKRÄCK-. Trots mitt ogillande av detta okänsliga och ursprungligen anglosaxiska uttryckssätt har även jag börjat anamma dessa ord när jag reflekterar över sakernas tillstånd. Dagens rubriker om den ljugande finansministern i Grekland (som i medias trånga värld skapat Euro-krisen) och den begynnande osämjan mellan Tyskland och Frankrikes ledare får därför bli dagens Monsterrysning.
På Skräckscenen tronar sedan länge 1980-talets tokhöger. Företagarna städslade ju redan i början av detta århundrade herrarna Reinfeldt, Borg och Schlingmann för att exekvera ordern: Vänd upp-och-ned på den politiska kartan i vårt land! Och nu, efter 6 år av ohöljd propaganda i pressen ser det nästan ut som om högern arbetar för ett en fortsatt välfärd i Sverige trots att de jobbar febrilt på att nedmontera den.
Moderaternas heltidsarvoderade "propagandaminister" Schlingmann är på god väg att lyckas i sitt uppsåt att förvrida även de mest ingrodda sossesinnena. Monstersugkraften i hans Skräcktentakler samt de tjänstvilliga och mycket talrika moderata riksdagsbloggarna drar obevekligen musten ur de folkrörelser som traditionellt har utgjort garanten för ett demokratiskt samhälle. 
Slutsatsen blir att om orden upprepas tillräckligt ofta så blir de till slut en sanning. Och vi är i dessa dagar helt oskyddade för den politiska lögnen..

EU – lekstuga för nyliberala räknenissar

Av , , Bli först att kommentera 7

Grekland har ett dubbelbottnat medlemsskap i EU. Samtidigt som de – liksom alla medlemsstater – är beroende av kolossens otaliga nyliberala räknenissar, förhindrar denna samhörighet med Europa att generalerna tar över landet. Detta gäller för övrigt även Portugal (militärdiktatur 1925-1986) och Spanien (diktatur 1939-1975). I TVs klipp med intervjuer av förbipasserande greker på Atens gator förekommer ibland önskningar om ett militärt ingripande i landets styre. Båda dessa företeelser skrämmer mig och jag vet inte vad som är värst. Att svältas ut av de internationella storbankerna med benäget bistånd av förment kollegiala medlemsstater i EU eller helt enkelt släppa ansvaret till en likaledes brutal militär.
Medlemsskapet i Storeuropa förhindrar tyvärr den optimala lösningen av landets ekonomiska problem. Detta skulle enligt min mening vara att göra som Argentina; slänga ut de utländska girigbukarna och ta itu med problemen på landets egna premisser. Läs gärna den insiktsfulla artikeln om framgångslandet Argentina i gårdagens Aftonblad. Den vidgar perspektiven, tro mig!
Gomorron!

P.S. VKs ledarskribent anser förmodligen att min (och f.ö. även Jon Wemans) åsikt härstammar från "busken", men det får vi ta. D.S.

Grekl… flåt Sekab i ny kris

Av , , Bli först att kommentera 0

Fick en flashback när jag slog upp tidningen i morse och läste rubriken "Sekab i ny kris – kan tvingas skriva ner företagets värde". Dramatiken i Sekab har antagit den klassiska grekiska tragedins proportioner… Lagerkransarna sitter klart på sned och det blir spännande att se vilken av dem som först drabbas av ett ödesmättat nemesis?