Etikett: EU

Konstaplarna i Väst

Av , , Bli först att kommentera 2

Skärmavbild 2014-03-21 kl. 15.54.54Saxat ur dagens AB

Västvärldens konstaplar nu har bestämt att Krim ska ses som en vändpunkt för det kalla kriget. För vad kan det vara som gör att ”världssamfundet” tar så kraftigt avstånd från de krigshandlingar Ryssland vidtagit mot Ukraina? Det har ju under tidigare år närmast varit ett påbud för USA att med dunkla motiv invadera både Irak och Afghanistan med stor blodspillan som följd. Dessutom har detta illustra samfund i motsats till Ryssland underblåst de resningar i Libyen, Egypten och Syrien som i efterhand visat sig vara klart kontraproduktiva. Folkets levnadssätt i de Nordafrikanska länder det handlar om överensstämmer nämligen inte på någon punkt med den dekadenta kristna livsstil som västvärldens konstaplar tar för givet att all världens människor vill ha. Att stora delar av befolkningarna i de utsatta länder istället är beredda att offra sina liv för ett levnadssätt som överensstämmer bättre med deras kultur har konstapel Kling (EU) och Klang (USA) valt att bortse ifrån.

En slutsats man kan dra av ovanstående är att västvärldens försvarsindustri efter kalla krigets slut gått ned på knäna och därför tar denna mäktiga industri varje chans att pusha de politiska krigshetsarna Kling & Klang till stordåd i varje tänkbart konfliktområde på jorden för att få sin tidigare så blomstrande verksamhet att vakna och växa till sig.

Levande landsbygd – en parentes

Av , , Bli först att kommentera 8

Nedrustningen av Sveriges landsbygd accelererar nu med samma typ av frenetisk ”kreativitet” som kännetecknade det tidiga 1900-talets modernisering av livet utanför tätorten. Skillnaden är bara att för hundra år sedan kämpade politiker för att få till stånd fungerande skolverksamhet, gatubelysning, vägar, bussförbindelser och postgång till folk som ägnade sig åt livsmedelsframställning. Dagens politiker ägnar sig åt motsatsen; sedan sossarna under årtionden jobbat på att undanröja möjligheten till att försörja sig på jordbruk plockar Alliansen nu fram den sista parentesen. Nu har nämligen skattesänkarpartier tagit vid efter sossarnas framgångsrika omöjliggörande av ett fullödigt liv på landet. De återstående resterna av det fäderna skapade raderas obönhörligen ut till förmån för politikernas våta dröm om ”Det förenade Europa”. Då räcker inte de krympande skatteintäkterna till att vidmakthålla ens landets mest basala infrastruktur som möjliggjort ett någorlunda anständigt liv ”utanför tullarna”. Skolor och därmed bussförbindelser samt livsmedelsaffärer försvinner i rasande takt och vissa kommuner har redan tjyvstartat på arbetet med sista kapitlet i landsbygdens historia: de drar helt sonika bort postgången och vill avsluta det hela med att släcka återstående gatubelysning.
Här skulle naturligtvis ett ”Gonatt” varit på sin plats, men jag avslutar ändå min lilla litania med ett glatt
Gomorron!

Att låta sin säd…

Av , , Bli först att kommentera 11

bidragsslatt_P1000235

I EUs bidragssystem ingår att man får bidrag för att slå ned gamla slåtterängar och låta grödan ruttna ned. Allt i akt och mening att få det att se ut som om landsbygden fortfarande lever. Man får således bidrag för att ”låta sin säd”, och därmed bryta mot en av Bibelns mest citerade sentenser ”Onan lät sin säd spillas på jorden, för att icke giva avkomma åt sin broder. Men det misshagade Herren att han gjorde så; därför dödade han också honom”.
Byt ut ordet Onan mot EU och jobba på att följa Herrens bud. Död åt EU!
Gomorron!

P.S. EU krossade bankerna

Av , , 3 kommentarer 5

Cyperns regering röstade nej till villkoren för ett lån från EU och förmodligen blir det ett utomeuropeiskt land som kommer att stötta landet i dess tillfälliga ekonomiska svacka. Det enda EU har uträttat är således att landets sparare tar ut sina pengar ur det cypriotiska banksystemet och placerar dem i andra länder.
Varsågod och skölj, Cypern!
Gomorron!

Farligt paradigmskifte på G i EU

Av , , Bli först att kommentera 8

EUs önskan om konfiskering av cypriotiska sparares bankmedel är ett förödande bevis på hur långt EUs tentakler når. När det ekonomiska praktfiaskot EU nu börjar krakelera kommer den desperata organisationen successivt skapa alltmer raffinerade sätt att pungslå medborgarna. Sverige gjorde ett fatalt misstag som anslöt sig till detta överstatliga falsarium. Framtiden känns mycket oviss för oss som inte bor i Norge…
Gomorron!

Dags att ta ut sina pengar?

Av , , Bli först att kommentera 11

Ska man döma av signalerna från de maktberusade koryféerna i EU-toppen är det hög tid att börja fundera över hur våra sparpengar ska hanteras i framtiden. Först ut att att bli föremål för konfiskering av privata besparingar blev cyprioterna. De som lyckats spara ihop en slant i banken ska straffas för sitt obetänksamma handlande med att betala 6,75% i straffskatt under den tveksamma förevändningen att det är "rysk maffia" man vill komma åt! I så fall hade det naturligtvis räckt med att endast bestraffa de som har mycket stora summor på sina konton. Men icke så – småspararna likställs med den illusoriska maffian. Och som ett brev på Posten stöder dessutom vår egen penningprofet Anders Borg detta tilltag men dokumenterar samtidigt sin bristande empatiska förmåga. I hans värld är det alltid den lilla människan som ska stå för fiolerna.
Gomorron!

Reinfeldts EU-kossor?

Av , , Bli först att kommentera 3

Vår demokratiskt valde men tyvärr odemokratiskt sinnade statsminister stod idag i riksdagen och läste upp namnen på de EU-politiker som avser rösta (alt. har röstat) efter eget huvud i ödesfrågan om EUs budget. Reinfeldts ståndpunkt var således att eftersom majoriteten av ledamöterna i Sveriges riksdag intagit den ståndpunkt han själv står för bör även de svenska EU-politikerna trycka på samma knapp i EU-parlamentet. De ska enligt honom endast agera som röstboskap i Bryssel och ironiskt nog handlar även debatten i budgetfrågan om jordbruksrelaterade frågor.
Förra gången det uppmärksammades att statsministern uttryckt något liknande var när han röt åt "sina" riksdagsmän att det var deras förbannade skyldighet att rösta för den ståndpunkt han och hans jasägande entourage uttryckt och att de inte skulle inbilla sig att de kunde hålla sig med en egen uppfattning.
Demokratin ser ut att ha nått vägs ände i detta parti.

Norgeanslutning?

Av , , 2 kommentarer 9

Det är mycket EU-ekonomi i media just nu. Dessutom sitter unionen som en fästing på alla verksamheter i vårt samhälle. Allt från snus till exitskyltar i byarnas samlingslokaler är utsatt för ett regelverk som i huvudsak är anpassat för Centraleuropas stora länder. Och Norge står leende och tittar på. Jag tycker att det är dags att vi gnuggar oss i ögonen, upptäcker vad vi är utsatta för från våra sydliga grannar, strunta i dem och sedan i lugn och ro fria till Norge.

Mörkt sinne

Av , , Bli först att kommentera 3

Det måste vara det småpissiga regnandet som föser ihop alla negativa tankar.
1) Min värsta mardröm om det (i mitt tycke) omöjliga "fredsprojektet" EU är på väg att besannas
2) Boxer & Viasat städar ideligen om i programutbudet (kan man inte hävda kontraktsbrott?)
3) Datorn vill inte kännas vid min IPhone längre
4) Försommarens småfågelsång har tystnat
5) Svevias väganslag går oavkortat till centrala delarna av Umeå kommun
6) Traktorbatteriet har "gått ut"
…och dessutom håller jag på att tappa blånageln på höger hands tumme.
Måtte sommaren med sol och värme komma snart! De idéer som ligger i bakhuvudet kom till under ett fåtal soliga dagar och de kräver vackert väder och soligt sinne för att förverkligas…
Gomorron!

”EU” bör gå charmkurs

Av , , Bli först att kommentera 5

Det sitter fortfarande som en liten plita i huvet, irritationen över den oborstade man som häromdagen uppehöll vid en dikeskant intill vårt hus. Egentligen var det två för mig helt okända människor som höll på med något som jag inte bett dem om, den andra personen var dock lite mindre och syntes knappt i åkern. En stor brun SUV (från Hertz) stod på infarten och paret verkade ha varsin digital mojäng i handen.
Med en stor portion nyfikenhet och en lite mindre portion irritation gick jag ned till dem för att fråga vad de höll på med. Och trots att jag ställde mig ca en meter från mannen iddes han inte ens lyfta på blicken och hälsa utan fortsatte lugnt med sitt pickande på instrumentet. När jag slutligen kände mig tvingad att trots allt säga något sa jag med återhållen irritation: Hej, vad gör ni här? Svaret kom snabbt och utan att mannens tydliga irritation hölls tillbaka: Vi är från EU!
Så trots att tjänstemännen uppehöll sig mitt framför mitt hus, parkerade på infarten till min åkermark samt att de inte var föranmälda ansåg de sig inte vara skyldiga att svara på min högst relevanta fråga. (Till saken hör att min mark slås och underhålls av traktens enda jordbrukare och det är naturligtvis därifrån ansökan om EU-bidrag emanerat.)
Detta är dock en i sammanhanget irrelevant omständighet. De allsmäktiga tjänstemännen "från EU" borde få lära sig hur fältarbetare ska uppträda när de utför sitt arbete i folks omedelbara närhet. Så betungande kan en hälsning trots allt inte vara. Det är som bekant rätt glest mellan oss fastboende här ute i spenaten.
Gomorron!