Revolution

Av , , 1 kommentar 0

Medelåldern i Sverige ligger kring 40 år. Det innebär att de flesta i Sveriges land har levt igenom ett antal kriser. Krisen på 90-talet slog hårt mot offentlig sektor och med många arbetslösa. IT-bubblan sprack i början av 2000-talet, och så klart den akuta finanskrisen 2008-09. Dessa kriser mins de flesta. Innan dess hade vi några mindre kriser på 80-talet, varvskrisen och såklart oljekrisen på 70-talet. Men i stort sett ända sen andra världskriget har vi haft en ständigt växande ekonomi. De flesta födda idag vet att ekonomin växer på lång sikt, de har aldrig upplevt något annat.

Det vi står inför nu är något annat. Det vi står inför nu är inte bara ett hack nedåt i en annars ständigt växande kurva, det är inte bara ett litet avbräck i den annars eviga tillväxten. Det vi ser nu är något som ingen av oss sett förut, något nytt, något som kommer skaka samhället i sina grundvalar.

Ofta jämförs denna krisen med krisen på 1930-talet, men jag skulle snarare säga att det kommer vara närmare 1910-talet, eller varför inte 1790-talet. Det vi står inför är en revolution, en bortgång från gamla system mot nya, mot ett nytt hållbart system. Detta är vi tvunga till. Vi kan inte hålla på som vi gjort de senaste århundradena, och detta börjar vi bli varse, både på det ekonomiska och miljömässiga planet. Förändringens tid är här.

Denna förändring kommer troligen inte utan konflikter. Denna tid vi står inför, kommer vara en orolig tid, en tid där mattan kommer ryckas undan, ryckas bort under fötterna på de som idag håller i systemet. Det kommer vara en orolig tid, en tid där konflikthärdar kommer kunna växa till sig, frodas och utvecklas, och i värsta fall utvecklas till krig.

Men det kommer också vara en tid av utveckling. Nöden är utvecklingens moder, och med gott om nöd kommer också gott om utveckling. Denna utvecklingen kommer ske på olika nivåer, på alla nivåer. Folk kommer behöva sin omgivning på ett helt annat sätt än idag, man kommer bli beroende av relationer till de som finns i ens närhet, grannar, vänner och familjer.
Lika så kommer teknikutvecklingen utvecklas. Möjligheterna till detta kommer blomstra, både pengar och energi kommer att kunna satsas på att snabbt utveckla ny teknik.
Likaså kommer de sociala systemen utvecklas, både lokalt men även globalt. Folkets krav på mer rättvis fördelning, på ett slut på förtryck och orättvisor kommer bära frukt, och detta kommer vi ha med oss in i denna föränderliga framtid vi står inför.

Det finns ett kinesiskt ordspråk som säger: May you live in interesting times – må du leva i intressanta tider. Och de närmaste årtiondena kommer vara fantastiskt intressanta.

Iran hotar strypa oljeflödet

Av , , Bli först att kommentera 0

I en artikel i DN och SvD så skrivs det att Iran varnar för dubblade oljepriser om sanktionerna mot landets oljeindustri fortsätter. Inte nog med att landet är en av världens största oljeexportörer, Iran ligger också väldigt nära Hormuz-sundet, ett sund där 20% av världens olja, en tredjedel av all sjögående export, passerar.

Landet kan med lätthet både sluta exportera sin egen olja, och stänga igen detta sundet, vilket skulle skapa totalt kaos på världens oljemarknader. I oljekrisen på 70-talet ledde en minskning på 8% av oljetillgången till en fyrdybbling av oljepriset och kaos i många västländer. Man kan då knappt tänka sig vad en mer än dubbelt så stor minskning skulle innebära

Innanför sundet ligger samtliga oljehamnar från Irak och Kuwait, de flesta av Saudiarabiens oljehamnar, samt några mindre länders, typ Bahrains.