Om godtycklighet

Av , , Bli först att kommentera 0

Ibland hör man folk säga att den ekonomiska läran är positiv, alltså objektiv och utan att man lägger någon värdering, eller säger vad man bör göra.

Hela tanken på att man ska fördela resurser med hjälp av marknaden är godtycklig, subjektiv och normativ.  Dessutom så gör man också olika antaganden i olika ekonomiska modeller, så som antagandet att människan är rationell, vilket krävs för att modellen om tillgång och efterfrågan ska fungera. Dessa antaganden, som i den dagliga debatten sälllan skärskådas, är i allra högsta grad inte objektiva.

Det jag egentligen ville med detta inlägget var att citera en arikel från tidskriften Science, "Energy and the US economy, a biophysical perspektive"

Jag tycker dom slog huvudet på skiken då dom skriver (fritt översatt):


[Den ekonomiska läran] "är baserad på ett antal mer eller mindre rimliga, men helt godtyckliga, antaganden, vilket leder till precisa men irrelevanta teoretiska slutsatser".

Med andra ord, för att låna språk från datavetenskapen och logiken: GIGO, garbage in, garbage out. Detta är exakt vad man gör här. Man stoppar in ett antal mer eller mindre korrekta antaganden, gör en logisk slutledning och får ut ett resultat. Efterssom antagandena är skit, så blir resultatet också skit.

Min fråga blir återigen, hur kan vi låta oss styras av dessa felaktigt utbildade ekonomer?

Ekonomiska modeller

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag tänkte här presentera ett annat synsätt på vår ekonomi. Det går ut på att ekonomin består av två motriktade flöden. Ett flöde av pengar och ett av varor och tjänster. Detta är ganska intuitivt, du ger pengar och får en vara eller tjänst, du investerar pengar och får en fabrik.

 

I alla ekonomiutbildningarna idag så lär man sig att ignorera det fysiska flödet av varor och tjänster och istället fokusera på flödet av pengar. Detta "funkar" då dessa flöden i teorin är lika stora.

 

I detta ekonomiska flöde så snurrar kapital och arbete fram och tillbaka mellan hushåll och företag, och takten på detta flödet ökar då teknikutvecklingen ökar bland annat produktiviteten hos arbetarna. Detta har lett till en illusion att den ekonomiska aktiviteten kan öka oändligt.

Om man då istället tar flödesmodellen ovan till hjälp för att få en komplett bild av ekonomin, så inser man att ett ekonomiskt flöde måste motsvaras av ett fysiskt flöde, (om flödet av pengar är större så blir det ju bara som att skicka hittepåpengar mellan varandra)

Om man tittar lite närmare på detta flöde (det finns till och med ett forskningsområde kallat Industriell ekologi där man tittar just på detta) så kan man tänka sig att det ser ut som bilden ovan.

Vi tar naturresurser från naturen (järnmalm, olja, spannmål osv.) och använder energi i olika sorts tjänster (ståltilverkning, matlagning, konstruktion/forskning)  för att förädla dessa till användbara produkter. Dessa produkter hamnar förr eller senare tillbaks till naturen i form av avfall i någon form

Detta flödet är till skillnad från det ekonomiska kretsloppet öppet  (dvs inte cirkulärt) , och kräver energi i alla steg i kedjan. Alla sveriges 7åringar kan räkna ut att det inte går att trycka igenom hur mycket somhelst genom denna process (genom samhället) utan att vi antingen gör slut på naturresurserna, energiresurserna, eller naturens förmåga att absorbera avfall.

Hur kan vi tillåta att styras av ekonomer som ignorerar dessa väldigt uppenbara faktum, och i en tid när vi snabbt närmar oss planetens gränser, försöker lösa problemen med ekonomisk tillväxt (dvs ett ökat fysiskt flöde), när det i själva verket är detta alltförstora flöde som är orsaken till våra problem?

Ledsen att behöva säga det, men när vi nu gått från en tom till en full värld så krävs en annan typ av metod för att styra vårt samhälle. Kan vi inse detta innan det är försent?