Upploppen i Husby, ett systemperspektiv

Av , , 3 kommentarer 0

Människors beteende är komplext och beror på väldigt många dimensioner. Om man förenklar detta till en social och en ekonomisk dimension kan får man ett diagram som i bilden nedan

Människor och dess beteende är begränsat utifrån den position dom upplevs befinna sig i. deras beteende handlingsutrymme kan bara hamna inom en viss cirkel runt sin upplevda position i den socioekonomiska matrisen.

Ens position i detta rutnät är inte bestämd enbart av ens egna handlingar. Om t.ex. fabriken man jobbar på läggs ner och man blir arbetslös, så glider man ner i både ekonomisk och social status. Hur man föds avgör också ens position; George Clooneys barn hamnar längre upp höger än alkoholistens barn. Vidare är det också skillnad mellan länder.

Med denna modell tänkte jag diskutera kring upploppen i husby. Många av innevånarna i stockholms fattiga förorter är födda in i en låg socioekonomisk status, alltså långt ner till vänster i bilden. Finns dessutom inget arbete på orten, eller ens kompisar/vänner håller på med droger och kriminalitet så halkar man kanske ännu längre ner på skalan.

Det finns en linje för när man bränner bilar. Kungen skulle nog aldrig bränna en bil, efterssom han befinner sig långt ifrån denna linjen. Men med tillräcklig låg status så börjar den handlingen bli acceptabel med tanke på den position man har. När ungdommarna i husby då av olika anledningar hanmnat nära den linjen, så finns det några som är mer över den linjen än andra, och till slut så händer det att bilar sätts i brand.

På samma sätt kan den arabiska våren och upploppen i egypten ses. Folk föds i en redan låg position, med hög arbetslöshet och fattigdom. När sedan torkan i ryssland sabbade skördarna och stoppade rysslands veteexport till landet (något den enskilde inte kan göra något åt) och brödpriserna ökade, så trycktes många allt längre ner på skalan. Till slut fanns inget annat val, hela deras handlingsutrymme var nedanför linjen mellan upplopp och ej upplopp. Gjorde dom inget hade dom svält ihjäl (på riktigt).
 

Alla människor befinner sig någonstans i rutnätet, och det finns en anledning till detta. Det är inte helt enkelt för den enskilde kan göra något åt sin position, vissa saker kan den inte ens påverka. Att därför skylla upploppen i Husby på innevånarna är bara trångsint. De rår (ofta) inte för sin socioekonomiska position, och behöver stöd snarare än att bli nertryckta.