Förstatliga skolan

Av , , Bli först att kommentera 0

Kommunerna snålar in på lärarlönerna. Ofta så hamnar lönen precis på minigränsen i löneavtalet. Detta trots att lärarna är bland den viktigaste yrkesgruppen för Sveriges framtid.

Detta innebär en risk för Sveriges framgångar i framtiden.

Nu är det så att staten delar ut direktiven för hur skolan ska styras, medans kommunerna har det ekonomiska ansvaret. I många av våra kommuner har man ofta svåra budgetbeslut att fatta, och då hamnar ofta lärarlönerna långt ner på prioriteringslistan.

Detta är ännu ett exempel på suboptimerning. (Suboptimering är en term inom företagsekonomin där en del av ett företag gör ett beslut som är bra för den enskilda delen, men dåligt för företaget som helhet.)
Det som är ett bra beslut för en del av landet, kommunen, blir dåligt för landet i stort. Just suboptimeringen är ett stort problem idag, och genom att förstatliga skolan, kan vi komma ifrån det. Då blir de som betalar och de som bestämmer samma instans, och man kan se saker utifrån ett större perspektiv än kommunerna kan då dom beslutar om viktiga frågor för skolans del, till exempel lärarlönerna.

Vi behöver ha bättre personer som lärare. Ett sätt att få till detta är att öka statusen på läraryrket, och ett sätt att göra detta är att höja lärarlönerna.

Sluta med suboptimeringen – börja återförstatliga.

Ryssland stoppar bensinexporten!

Av , , Bli först att kommentera 0

Ryssland meddelade idag att man stoppar bensinexporten.

Enligt en artikel i Reuters redan igår så varnade man för bensinbrist i ryssland. Många mackar har stått tomma där en tid, särskilt mackar från oberoende företag. Enligt artikeln så exporterade man 2.14 miljoner ton bensin första kvartalet, vilket motsvarar utslaget på helår ungefär 200 000 fat per dag. Sverige använder ca 250 000 fat olja per dag. Obeservera att man måste skilja på bensin och olja.

Rysslands export av bensin går enligt artikeln mestadels via järnväg, vilket innebär att detta inte direkt kommer drabba sverige, däremot indirekt kan vi få känna av betydande konsekvenser. Enligt en artikel i Svenska dagbladet tror man att bensinpriset kommer gå upp med 5-7%, vilket med ett bensinpris idag på 14,5 skulle ge priser på ca 15,25kr/litern. Dessutom är det mycket svårbedömt hur andra exportländer kommer reagera.

Ryssland är idag världens största oljeproducent, tätt följd av Saudiarabien. Dock exporterar saudierna mer. Ryssland ser en fortsatt ökning i sin oljeproduktion.

Däremot totalt sett på energisidan så ser man en nergång.

Dessutom blir varje fat man tar upp tyngre och tyngre (innehåller större del tjockolja) och surare och surare (innehåller större del svavel), vilket leder till att andelen bensin och "finare" produkter som fås ut ur ett fat minskar – vilket kan ha bidragit till bensinbristen och det höga bensinpriset.

Dagarna med mest "sweet light oil" – tänk sirap, ljus och lättflytande – är över, och istället idag har vi en allt större andel "sour crude" – tänk tjära, svart, trögflytande och klibbig. Men mer om detta i ett kommande inlägg.

Detta är inte en kris likt den på 1970-talet. Då hade man mycket mer kapacitet, men valde av politiska/"above ground"-skäl att skruva ner pumparna. Nu sker nergången av geologiska/"under ground"-skäl – den billiga oljan håller helt enkelt på att ta slut. (håller på å håller på… det kommer ta många år, men nu har det börjat).

Boktips: The impending world energy mess

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag tänkte tipsa om en bok jag läst. Den heter "The impending world energy mess: What it is and what it means to you."

Den är skriven av bland annat Robert Hirsch, en energikonsult som tidigare arbetat som energirådgivare åt den amerikanska regeringen.

Boken försöker beskriva vår nuvarande energisituation på ett sätt som inte kräver djupa kunskaper inom fysik eller motsvarande, utan mer för "vanligt folk". Jag tycker dom lyckas ganska bra, boken går in och förklarar egentligen allt man behöver veta, utan att bli för teknisk eller långrandigt.

Den har många bilder och de viktiga meningarna är skrivna i större text, vilket gör den lämpad för att bara snabbt bläddra i också.

Precis som namnet antyder, så handlar boken om den energiröran vi står inför, och som vi redan ser symptomen av, i form av finanskrisen 2008, de nu snabbt stigande oljepriserna osv.  Boken fokuserar på de två viktigaste energiområdena, olja och el, och går igenom allt från hur olja bildas, hur ett fält utvinns, till alternativ energiprodktion – vind, sol, bioetanol osv. Går igenom det mesta utan att bli för teknisk.

Så vill du veta vad detta handlar om och bara orkar läsa 200 sidor, då är detta boken för dig.

Individualismen – the rant

Av , , Bli först att kommentera 1

Dagens samhälle, särskilt moderaternas, bygger en människosyn på att alla människor är starka och drivna.

Men hur sant är det?

Jag tänkte nu orera och gräva lite i detta högst icke-politiskt-korrekta ämne. För för att anta att alla människor inte är starka, är ju att säga att människor är svaga. Och ingen människa är väl svag och orkeslös?

Om du frågar 1000 socialarbetare och vårdanställda om alla människor är starka, kloka och drivna så är jag övertygad om att du får ett skratt och ett nej till svar. Ta pensionssystemet som exempel. Då dagens sammhälle tar för givet att folk är starka, drivna och engagerade så har man infört ett system där folk själv ska gå in och styra sin pension. Dock så visar det sig att 7/10 inte kan göra ett bra val. Det finns followers och do’ers, och jag skulle tro att 7/10 är followers och 3/10 do’ers. Problem uppstår om man antar att alla är do’ers, något som håller på att hända.

Männsiskan, i alla dess former, är inte i fokus i dagens sammhälle, idag handlar allt om pengar och ekonomisk tillväxt. Jobben är viktigare än människan i moderaternas sverige, man ska jobba till varje pris. Systemet skiter i om folk mår dåligt eller är sjuk, det ska tjänas pengar.

Pengar ja. En mycket stor andel av våra chefer är ekonomer. Men hur mycket kan våra ekonomer om ledarskap? Förr i tiden var var och varannan chef reservofficer. Detta är något som knappast förekommer bland handels/stureplans-bratzen idag som växt upp i omvärldsavskilda bubblor på östermalm, och som kommer bli våra framtida ekonomer och därmed också chefer.

Ekonomistyrning är ledarskap för dom fega och svaga. Visst att siffror är viktiga, men tittar man bara på siffror och det som går mäta så missar man ofta saker. Det är mycket enklare att jämföra siffror än att jämföra det som inte går att räkna i kronor och ören. Ju fler perspektiv och saker man tänker på inför ett beslut, destå bättre beslut, som jag beskrivit i en post tidigare.

Sen idag så är tendensen att man man outsourcar för att spara pengar. Detta är inte bra, då man förlorar heltsperspektivet, begränsar antalet perspektiv man har på en fråga, och inbjuder till suboptimering. Suboptimering är en term inom företagsekonomin där en del eller sektion av ett företag tar ett beslut som är bra för den enskilda delen, men dåligt för företaget i stort. Så har det blivit i sammhället idag, ta friskolorna som exempel.

Vidare kan man också se moderaternas skattesänkningar som en sorts suboptimering. Man för över det ekonomiska ansvaret på den enskilda individen, och förlorar därmed den helhetssyn som är nödvändigt för att få ett så bra samhälle som möjligt.

I dessa tider med liberala strömmningar så minskar också tilltron till våra myndigheter. Ju mer man kan ta för givet destå mer känner man att man inte behöver den välfärd som vårt sammhälle förser oss med.

Men vi måste hjälpas åt. De senaste 50 åren så har vi haft en kraftigt ökande välfärd, som berott på en kraftig ökning av energitillgången. Detta har gjort att vi kunnat ta en massa saker för givet, men i takt med att energitillgången och därmed också välfärden minskar så kommer vi bli allt mer beroende av varandra, och tvingas hjälpas åt för att inte förgås.

Hoppas vi inte hinner förändra och anpassa vårt samhälle till en mer individualistisk infrastruktur innan kriserna sätter in och vi inser att vi behöver varandra.

 

 

Smakförstärkare är bra

Av , , 2 kommentarer 0

I MAX nya hamburgare, som dom säljer som världens godaste hamburgare, har dom Umamidressing. Vad är då Umami, om inte en smakförstärkare. Samma smakförstärkare som bara för ett tag sen utskälldes i media, och många produkter stolt märkte sina förpackningar med "nu utan smakförstärkare" och likande.

Denna utskällning av smakförstärkare, och egentligen många andra tillsatser, är helt irrationell. För varför har man smakförstärkare och andra tillsatser?

När vi gick från att odla vår egen mat till mer industriell odling och tillverkning så var smakförstärkare och andra tillsatser ett sätt att förhöja kvaliten på maten. Den räcker längre, smakar bättre, och ser bättre ut. Allt detta är ju bra saker. Visst att det kan bli för mycket, men därför finns livsmedelsverket till, för att skydda konsumenterna för skadligt mycket "kemikalier" i maten.

Särskilt i en värld med mindre energi kommer det vara viktigt med bra och hållbar mat. Ett sätt att göra detta är med tillsatser, t.ex så att maten håller sig ätbar längre så att vi inte behöver slänga lika mycket. I en värld med mindre energi och peak oil, kommer vi, utan nån revolution i energiförsörjningen, även nå "peak food quality" inom kort, alltså den punkt då vår mat blir sämre och sämre och mer och mer omständig. Smakförstärkare kommer bidra till att släta ut denna utveckling.

Så att vara mot tillsatser i maten är bara dumt, och byggt på irrationell rädsla, på samma sätt som motståndet mot GMO, genmodifierade organismer…. men mer om det i ett annat inlägg.

 

IMF varnar för 60% prisökningar på olja inom 1 år

Av , , Bli först att kommentera 0

I sin senaste rapport, World economic outlook så varnar Internationella valutafonden för kraftiga prisökningar på olja den närmaste tiden.

Skulle oljetillgången falla med 1% per år så kommer vi troligen se prisökningar på 60% inom 1 år.

Källa

Skulle dock tillgången minska med 2% per år så kommer chocken bli mycket värre, då bedömer dom att vi kommer prisökningar på 200% inom 1 år.

1 och 2 procent är inte särskilt mycket. 4-5% per år är också troligt. Oljeproduktionen har en förmåga att falla snabbare än ekonomer kan förutspå, som i fallet Norge och Storbrittanien:

Där trodde man att produktionen skulle se ut som följer:

Medans den i själva verket kom att se ut såhär:

En mycket större minskning av oljeprodktionen än beräknat med andra ord. Detsamma gäller för Storbrittanien, se länken.

Risken är att detsamma gäller för världens oljeproduktion, och fallet blir mer än de 2% per år som IMF räknat på.

Mer värd läsning: Will the decline in world oil supply be fast or slow? Från theoildrum.com

Sen att avsluta med ett litet tips:

Tänker du köpa en ny bil, särskilt om det gäller en SUV eller en annan större bilmodell, lägg ner de planerna. För även om den går att använda om 10 år, så kommer det inte vara något andrahandsvärde på den.

 

 

Saudiarabien ersätter inte libyens olja

Av , , Bli först att kommentera 0

När oroligheterna tog fart i Libyen påverkades deras oljeexport negativt. Saudiarabien sades kunna ersätta förlorad kapacitet, men hur sant är det?

Inte särskilt verkar det som.

 

Trots att oljepriset är mycket högt, och därmed också det ekonomiska incitamentet att sälja olja, så har inte Saudiarabien levererat.

Varför då?

En av anledningarna är att dom inte har så mycket olja som världen tror. Hur mycket deras reserver uppgår till är idag en statshemlighet. Inga oberoende geologer har kunnat mäta och slå fast att deras angivna reserver stämmer.

Inom OPEC har reserverna bestämt hur myclet varje land får producera, och därför så under 80-talet så ökades reserverna på papperet bara över en natt, så att landets produktionskvot skulle öka. Enligt the guardian kan reserverna vara överdrivna med upp till 50%, alltså dom bara har hälften av oljan dom säger dom har. Detta gäller för samtliga OPEC-länder.

Detta inlägg är till stor del inspirerat av en artikel på Theoildrum.com. Dom ska ha tack för en mycket bra sida.

Peak oil konferens i stockholm

Av , , Bli först att kommentera 0

Kjell Aleklett, en professor i Uppsala, som är kanske den största i Peak oil-kretsar pratar på ett seminarium anordnat av miljöpartiet om peak oil, vad det är och vad det betyder för Stockholm. Han säger bland annat att både matfrågan, ekonomin, klimatet och säkerheten beror på energi. Kul också att frågan börjar komma in på den politiska arenan. Mycket sevärt!

Skulle vara intressant att veta vad peak oil innebär för Umeå, och om politikerna har koll på detta. Jag tycker det är något man borde ha koll på innan man säger att Umeå ska växa med 100%.

Best case scenario

Av , , Bli först att kommentera 0

För att balansera upp bloggen lite efter mitt "worst case scenario", så att inte alla som läser den ska bli alltför rädda så tänkte jag här skriva ett "best case scenario", om hur bra allt skulle kunna bli:

Under sommaren körde folk mindre bil än vanligt, man semestrade i större utsträckning hemmavid, så bensin och oljepriserna nådde inte den förväntade nivån det nått bara något år tidigare, utan priset stabiliseras på en lägre nivå. Folk gnetar på och går till jobbet, ekonomin rullar på. Sommaren ger bra skördar, och oroligheterna i mellanöstern dämpas, sen de olika ledarna gått med på folkets krav, och i vissa fall avgått.

En vacker oktoberdag så presenterar en italiensk uppfinnare sin nya uppfinning. Det är en liten reaktor på några kilowatt, som kopplats ihop till en 1 MW-anläggning. Det finurliga med denna reaktorn är att den drivs av nickel – det är världens första fungerande fusionsreaktor, kall fusion dessutom, samtidigt som den är helt säker. Efter Ponzi och Fleishman misslyckats med en tidigare visning av ett fusionsexpriment 1989, så var skepsisen stor, men ingen kunde förneka att kraftverket stog där. Samtidigt visas också principen hur det fungerar, och forskare över hela världen kliar sina huvuden.

Som svar på nyheten skenar börsen, glädjeyra uppstår. Tusentals investerare och regeringar ställer sig i kö för att köpa ett kraftverk. Italien och Greklands (där reaktorerna byggs) ekonomier jublar, Euron återhämtas. Uppfinnaren sluter avtal med flera fabriker runt om vi världen och det börjar fullkommligt spruta ut reaktorer, i alla länder bygger man sådana reakorer, många av dom färdiga på bara någon månad.

Detta leder till ett mycket lågt elpris. Elpriset blir i vissa länder så lågt att nya investeringar blir olönsamma, i vissa av dessa länder svarar man genom att förstatliga elmarknaden. Alla kolkraftverk stängs, kärnkraftverken går på sparlåga. Elen blir i princip gratis.

Denna billiga energikälla leder till en kraftigt ökande forskning på hur man kan använda el. Forskare kommer på ett sätt att med vätgas (H2) och koldioxid CO2, skapa metangas CH4. Detta minskar klimatförändringarna kraftigt.
Ur metangasen kan man sedan utvinna både gödsel och flytande bränslen, enligt tidigare kända metoder. Denna ökning av gödsel stoppar det innan detta skenande gödselpriset, och gödsel blir också nästan gratis vid detta laget. Likaså med oljan, den naturliga nergången i oljeprodktionen ersätts av denna uppgång i NGL, natural-gas-liquids, alltså de flytande bränslet gjort på gasen.

Samtidigt i odlingsområdena har man kommit på att man kan använda dessa nya kraftverk för att avsalta havsvatten för att fylla på de färskvattenlager, akvafärerna som länge använts som vattenkälla för konstbevattning och som fram till detta höll på att ta slut.

Tack vare detta, att både färskvatten och gödsel blivit väldigt billigt, så medför det en ökad tillgång på mat, världssvälten minskar, samtidigt som de nya kraftverken starkt bidragit till ökad välfärd över hela jorden.

På wall street så har man insett att nya tider kräver ett nytt ekonomiskt system. Federal Reserve går med på att bli avvecklat, och man inför ett system där bara regeringen kan skapa pengar, i form av infrastruktur, sjukvård, skolor och annan välfärd – som i sin tur ger jobb och ruljans i ekonomin. Detta istället för idag då banker kan skapa pengar, och  regeringar behöver låna av privata banker (som skapat pengarna), och sen betala igen med ränta. För att balansera upp så inte pengarna blir värdelösa i detta nya systemet så inför man en skatt, som ska då motsvara inflationen.

Jag säger samma som i worst case scenariet: Otroligt? Javisst. Orimligt? – Läs bloggen.

 

Worst case scenario

Av , , Bli först att kommentera 0

Här kommer lite "doomer-porn", känsliga läsare undanbedes

En kraftig torka drabbar "the corn belt" i USA, 40% av skörden av sojabönor och majs går förlorad. Samtidig upplever även Kina svåra översvämmningar och tappar en stor del av sin risskörd.  Kina och USA stoppar och minskar exporten för att kunna föda sin egen befolkning. Detta leder till att matpriserna skenar i resten av världen.

I många länder i mellanöstern så får folket nog. Diktatorerna i dessa länder har länge kunnat komma undan med sitt förtryck, men utan mat så har folket inget mer att förlora. Detta drabbar oljelandet saudiarabien mycket hårt. Oroligheterna eskalerar och drar upp oljepriset till skyhöga rekordnivåer.

Denna ökning av oljepriset, som leder till ökade energipriser, samtidigt som matpriserna ökar, leder till att väldigt många inte har råd att betala lånen på sina bostäder. Vi får en liknande krash som 2008, med banker som kollapsar. USA, som redan är skuldsatt upp över öronen, går in och räddar bankerna, igen, liksom alla andra västländer. Att regeringarna räddar bankerna medans vanlig folk har mycket stora problem med att få mat på bordet, och nu inte har något jobb att gå till, börjar få nog. Stora protester uppstår, regeringar faller.

Samtidigt så har nu efterfrågan på olja på grund av den finasiella oron fallit till väldigt låga nivåer, igen, så även priset. Detta gör nästan all oljeproduktion olönsam, samtidigt som det omöjligör nya investeringar, då ingen vill investera i oljeproduktion då priset går upp och ner som en jojo. Den globala oljeprodktionen faller som en sten.

Detta leder till att många mackar står tomma, och lastbilarna slutar gå. Efter bara ett par dagar så börjar hyllor i affären gapa tomma. Folk blir alltmer desperata. Samtidigt skenar priset på konstgödsel och diesel, på grund av brist, så många bönder får inte ihop sina kalkyler inför den närstående inköpen inför vårsådden. Många bönder väljer därför att inte fortsätta med sitt jordbruk till våren.

Folk är nu utan jobb, utan mat och utan drivmedel. Nästan ingen kan betala sina lån på huset, samtidigt som man tar ut sina pengar från banken, för att spendera eller för att man förlorat förtroendet för bankerna. Aktiemarkanden har ju under denna period tappat väldigt mycket. Detta leder till att alla banker går i konkurs, regeringar har inte råd att rädda allihop. Och utan bankerna står vår ekonomi helt stilla. Dessutom är det mitt i vintern vid detta laget, temperaturerna är längre än på många år och snöfallet större än nånsin.

Hur skall det sluta?

Otroligt? -Javisst. Orimligt? – Läs min blogg.