Umeå 2063

Av , , 2 kommentarer 1

En sak är säker, skillnaden mellan idag och 2063 kommer vara mycket större än idag och 1963 och svårt att förutse med trender. Orsaken stavas LENR – low energy nuclear reactions. För 50 år sedan drivdes sammhället ungefär av samma energikällor som idag: bilarna gick på fossila bränslen, och en stor del av elen kom från vattenkraft. 2063 kommer LENR –  distribuerad fusionskraft,  fullkomligt ha revolutionerat allt. Rymdkapplöpningen är i full gång, och de flesta länder, däribland sverige är med. Gruvbommen har sedan flera år lämnat västerbotten och flyttat ut i rymden, där man med hjälp av mycket billig energi börjat utvinna mineraler ut asteroider.

nere på jorden är livet ganska annorlunda från idag. Klimatförändringarna har höjt havsnivån flera meter, och många låglänta länder har helt översvämmats. Västerbotten och Umeå har klarat sig ganska bra, då man lyckats med att bygga vallar och i allmänhet ligger ganska höglänt. Holmsund och obbola som ligger direkt vid kusten fick dock flyttas någon mil inlands. Nya svåra pester  sveper över världen, samtidigt som peristenta kemikalier försvagar det mesta biologiska livet allmänt. Västerbottens inland har dock klarat sig bättre på grund av att det är så glesbefolkat, och där kan odling i jord fortfarande ske. Matodling annars sker var än man kan, även innomhus, då den billiga energin möjliggör de starka lampor och all annan utrustning som krävs.  Då Kina, Indien, Brasilien och många andra större länder lidit mycket mer av klimatförändringarna än det relativt stabila Norden, finns i Umeå gott om "klimatflykningar". Detta har lett att Umeå nådde sitt 200000 personers-mål något tidigare än beräknat.

Umeå samhälle har växt på höjden med många nya höghus. Annars har den billiga energin och allmänna välståndet gjort villor populära och i Umeås kranskommuner byggs det som aldrig förr. E12an mellan Umeå och Vännäs är kraftigt underdimensionerad, men "flygande bilar" blir allt mer vanliga, och snart kommer problemet lösa sig självt. Umeå har valt ett system för kollektivtrafik kallat PRT, där man åker på räls i små vagnar som går direkt dit man önskar. Till  och från Umeå åker man med flyg, fast drivet av fusionsreaktorer. Små överljudsflygplan är vanliga och kan hyras billigt för långväga resor.

Då robotar sköter det mesta av arbetet så har 4-timmar arbetsdag införts, även om många fortfarande jobbar 8 timmar eller mer. Ett av de nya jobben man kan söka till är kolonist, som ska bebo de nya kolonierna på Mars. Varje universitet, så även Umeå universitet, har ett program som man måste gå för att ha chans att bli antagen. I övrigt är den offentliga sektorn större än någonsin. Vård och skola är billigt för staten, och nu finns rekordmånga vårdplatser och antalet lärare per elev är också rekordstort.  Medelåldern kommer med hjälp av den medicinska tekniken höjts kraftigt, och världen har sett den första 130-åringen.

Världen kommer vara en fredligare plats 2063, även om det gruffats lite tidigare under århundradet. Den nya rymdkapplöpningen har skapat nya mål för folk att enas och samlas kring, laglydig som olydlig. "Den nya vilda västern" kallas rymden i tidningar, som för övrigt nu läses projecerat direkt på syn-nerven för dom har råd, annars på vanliga "google glasses"

Som sagt, om utvecklingen de senaste 50 åren varit ganska linjär, så kommer utvecklingen i framtiden präglas av att vara olinjär. Hursomhelst så är det en mycket spännande framtid vi går till mötes.

http://www.vk.se/797579/sa-lever-vi-om-50-ar