Mjölk

Av , , Bli först att kommentera 0

I brist på ett bättre inlägg citerar jag mig själv från en kommentar på en artikel i Svenska Dagbladet: Fallande mjölkpriser tidig varningssignal

"Jag tycker denna artikeln visar på okunskapen hos våra ekonomer för vad som händer i världen. Man försöker förstå vårt ekonomiska system, flödet av varor och tjänster genom vårt samhälle, genom att titta på olika ekonomiska outputs, så som i detta fallet mjölkpriset.

Att ekonomer gör så här är inte så konstigt, de är ofta helt okunnig om energi och massaflöden, om de biogeokemiska cykler som vår värld består av, så har man ingen annan möjlighet att titta på de siffror som produceras av systemet.

Vore det inte bättre att titta på flödena av energi och materia (varor) genom samhället, och på så vis försöka förstå hur systemet fungerar? Att angripa problemet från ett mer fysikaliskt perspektiv hellre än ett ekonomiskt? Att åtminstone ge en kurs i dessa ämnen i ekonomutbildningarna?

Jag tror att det är en mycket svårt, då många av de nuvarande teorierna inte tål att synas i sömmarna ordentligt, något som blir tydligt om man läser Ecological Economics av Herman Daily, till exempel.

Nä skärpning! Att man försöker förstå konjunkturen utifrån mjölkpriset är ett skämt, och att man står ut med denna okunskap är för mig obegripligt!"