Varför allt kommer ordna sig

Av , , 7 kommentarer 0

Energi är allt. Energi är arbete. Energi är tillväxt. Energi är framsteg. Energi är välfärd.

Fram till ungefär nu så kommer nästan all vår energi från solen, direkt eller indirekt. Under mlång tid så har biomassa – direkt solenergi varit den främsta energikällan. Solen har lyst på växter och träd som gett oss energi i form av mat och ved.
Under de senaste 100 åren däremot har vi hittat STORA mängder upplagrad solenergi i form av olja, kol och gas. Denna ofantliga energibubbla har möjliggjort den utveckling som sett under dessa år.

Nu är däremot denna ändliga mängd energi på väg att sluta växa och börja minska. Uppgifter talar för att oljan peakade för några år sedan, men faktum är att energiutbytet sedan första dagen blivit mindre och mindre – man tar alltid den billigaste och bästa oljan först.

Under den senaste tiden har vi länge haft tillväxt, så länge så att vi har kunnat ta den för givet. Därför har vi också byggt ett system för fördelning av resurser och tjänster – ett ekonomiskt system, som kräver denna ständiga tillväxt för att fungera.

Denna kombination av ett system som kräver tillväxt, och en värld där energi – och därmed tillväxten minskar, så sitter vi en dålig sits. Detta ser vi nu i PIIGS-länderna, USA och Kina bland annat.

I en värld utan alternativa energikällor så kommer världsekonomin följa mängden tillgänglig energi neråt i takt med att oljan, kolet och gasen bli allt dyrare och mindre tillgänglig.

Den troliga utvecklingen kan illustreras med denna bild:

Nu är det dock så att, som jag skrivit om förut, en italiensk uppfinnare har kommit på ett sätt att skapa energi ur materia – sk fusion. Fusion är det som sker i solen då lätta atomer slås ihop till tyngre. Nu kan dock detta göras småsakligt, vi "låga" temperaturer (kring 500 grader C).

Detta skulle innebära en revolution inom energiförsörjningen. Denna första produkt , T-forden om du så vill, kommer kunna skapa värme för 2 öre per kwh och el för 7 öre per kwh, och kommer finnas i 2 storlekar. En i storleksordningen 10kw och med en storlek som en bananlåda, och sen på ca 1 mw som ryms i en vanlig 20fots container.

Denna nya typ av energikälla kommer revolutionera allt! Med i det närmaste gratis energi blir ingenting omöjligt. Och inte nog med att energi kommer bli (i det närmaste) gratis, den kommer vara portabel också. I framtiden kommer man säkert kunna tillverka fusionsbatterier – alltså små portabla enheter som driver din laptop, armbandsur eller mobiltelefon, eller varför inte bilar, flygplan, rymdskepp…. Med billig energi är det bara fantasin som sätter gränsen.
Jättebillig energi medför även jättebillig mat – både konstgödning och konstbevattning kräver stora mängder energi, vilket blir billigt, vilket gör att vi kan föda alla innevånare på vår jord.

Denna upptäkt kommer vara det som gör att all finansiell oro vi nu ser, denna finanskris vi nu befinner oss i, kommer bara bli en vanlig lågkonjunktur, en liten blipp nedåt på den oändliga tillväxtkurvan som vi levt med i nästan 100 år.

Med fusionskraft kommer världen förändras kraftigt, men åt det positiva hållet istället för åt det negativa hållet.

 

Tysk kärnkraft del 2

Av , , Bli först att kommentera 0

Något som inte riktigt framgick i mitt förra inlägg om tyskarnas kärnkraftsnedläggning, är kopplingen till peak oil.
Peak oil är, som jag tidigare skrivit om, när mängden olja som produceras per dag når sitt max, för att därefter minska.
Enligt internationella energiorganet IEA så har vi passerat peak oil, troligen med flera år. För att citera dess chef, Fatih Birol: “The era of cheap oil is over and will never come back”.  – Tiderna med billig olja är över, och kommer aldrig tillbaka.

Oljan, och därmed också energin kommer alltså bli alltmer otillgänglig, och då också allt dyrare. Därför kommer vi behöva all energi vi kan få för att motverka konsekvenserna av peak oil.
Därför är det dumt att tyskarna lägger ner kärnkraften – Dom lägger ner den i en tid då vi behöver den som mest!

Brasklapp:
Båda dessa inlägg bygger på antagandet att den italienska Energikatalysatorn och kall fusion är något som aldrig kommer att hända. Visar det sig fungera så kommer vi stå inför en revolution inom energiproduktionen, och därmed klara oss bra utan den tyska kärnkraften.

 

Varför tyskarna gjorde ett dåligt beslut

Av , , 6 kommentarer 0

Som vi kunnat läsa i olika medier har Tyskland bestämt sig för att lägga ner sin kärnkraft till 2022. Jag tänkte resonera lite kring detta beslutet.

Den installerade effekten på de tyska kärnkraftverken är ca 20 gigawatt. Om vi antar att framtida effektiviseringsåtgärder kommer ätas upp av den ökande konsumptionen, vilket är ett rimligt antagande – se Jevons paradox, så måste tyskarna ersätta all denna energi med något annat. Låt oss se över alternativen:

Ett alternativ är naturgas. Den nya gasledningen genom östersjön som kommer i drift 2012 kommer ge ett välkommet tillskott av energi för tyskarna. Problemet är bara att man blir beroende av Ryssland för sin energi, något som kan innebära en risk, man vet alldrig vad Ryssen kan hitta på.
På världsmarknaden så ser vi annars en ökning i naturgasen i USA, där fracking gjort stora mängder naturgas tillgängliga för utvinning – dock med vissa mindre roliga följder.

Denna gas kommer dock troligen jänkarna själva använda. I Europa annars ser naturgassituationen ganska dålig ut. Storbrittanien var väldigt nära vintern -10 att helt tömma sina lager, och är sedan några år en nettoimportör av naturgas. Nordsjön har med all sannolikhet peakat redan. Dessutom har vi Kina som suger ut all energi dom kan få tag på. Landet lider redan av elbrist och elransonering är vanligt. Energitörsten är stor också i de andra länderna som är på språng, Brasilien, Indien och så vidare.
 

Ett annat alternativ tyskarna har är vindkraft. Problemet med vindkraften är den är överskattad. Det blåser sällan då man behöver det.  Dessutom sällan nog mycket.
Ofta kan man bara räkna med 20-25% av installerad effekt, och räknar man dessutom in att det inte blåser när man vill så kan den utnyttjningsbara effekten vara 10% eller lägre. Alltså behöver man installera 200 GW vindkraft för att ersätta kärnkraften. Med sina 20 GW nu, innebär detta att man måste installera 10 gånger nuvarande kapacitet. Detta är såklart orimligt. Dessutom ligger det i vindkraftens natur att vara opålitlig, vilket gör att man ändå måste ha en reglerbar elproduktion, för att kunna styra produktionen efter behovet.

De andra alternativa energikällorna Tyskland har, är för få eller nästan helt utbyggda, och kan ej byggas ut snabbt nog. Kol som alternativ nämner jag inte ens.

Min bedömning är att beslutet att lägga ner kärnkraften är ett ogenomtänkt och irrationellt beslut, baserat på populistisk rädsla sedan Fukushima. I en värld där peak oil är ett faktum, så behöver Tyskland, liksom alla länder, all energi de kan få, och så billigt som möjligt. Detta beslutet kommer inte vara varken Tyskarna eller någon annan på den öppna Europeiska elmarknaden behjälpligt.

Varför beslutet kan visa sig fungera bra ändå:

Skulle historien om Energikatalysatorn visa sig vara sann, så kommer – till tyskarnas stora glädje – energidilemmat lösa sig. Detta var troligen dock inte med i deras beslutsprocess, vilket gör det till ett dåligt beslut.

 

Monkey see, monkey do

Av , , Bli först att kommentera 0

Vi människor är riktiga härmapor. Vi älskar att härmas. Ända från det att vi är nyfödda så börjar vi härma vår omgivning. Som litet barn så lär vi oss nästan allt genom att härmas. Vi ser vad våra föräldrar gör, säger, vad deras kroppsspråk säger, sen gör vi likadant. Vi lär oss skilja på mönster i beteendet, och lär oss till slut hur man gör.

Även när vi vuxit upp gillar vi att härmas. Särskilt gäller detta när vi är osäkra. Om vi är osäkra någon gång så gör vi ofta som någon annan som verkar ha koll eller som vi ser upp till, ibland utan att ens veta det. Detta känner ni säkert igen.
Vi gillar särskilt att härma dom som är störst, bäst och starkast. Dessa vill vi absolut likna, och vi kan gå ganska långt i vårt härmande av dessa.
Detta fenomen är grunden till mycket av vårt beteende – Mode, kultur osv, kan hänvisas tillbaka till att vi gillar att härma varandra, och speciellt de med hög social status.
Det har länge varit en hjälp evolutionärt sett, det har skapat en kännsla av sammanhang, vilket har hjälpt oss för att klara livhanken.

På detta sätt har människan fungerat i hundratusentals år, och så fungerar vi ännu idag. Men idag är situationen klart annurlunda än för 1000-tals år sedan, vilket vi inte riktigt är anpassade till.

Till exempel det stora globala informationsflödet vi ser idag, genom internet och olika medier, påverkar oss. Medan de vi såg upp till och härmade förut fanns i vår direkta närhet, finns de vi vill härma idag väldigt långt från oss, både bokstavligt och bildligt sett. De är dessutom 1 på miljarden, istället som förut 1 på i storleksordningen några tusen. I en sådan global "konkurrens" så är det mycket svårare att genom härmning likna och känna samhörighet med någon, som dessutom är så långt bort.

Tyvärr så tar vårt samhälle liten hänsyn till att människan är som den är. Ofta fäktas sådana här ideer och tankar bort av de okunniga, naturvetenskapligt illitterära ekonomerna som styr vårat land – för människan är ju alltid en rationell varelse….

Nä, låt oss bejaka våra inre härmapor istället, det mår hela sammhället bättre av.

GMO behövs!

Av , , 3 kommentarer 0

I Sverige idag råder en irrationell rädsla för GMO. En rädsla som hindrar utvecklingen på ett viktigt område, nämligigen vår matförsörjning.

GMO betyder GenModifierade Organismer. Det är alltså där forskare i lab modifierat t.ex grödor så att de exempelvis ska vara mer tåliga mot frost, insekter, torka, eller får någon annan bra egenskap.

I framtiden så beräknas jordens befolkning växa med 50% till 2050. För att då kunna mätta alla dessa munnar så måste vi göra allt vi kan. Detta inkluderar att använda GMO-grödor. Årligen går tonnvis med  mat, mat  för miljarder kr till spillo bara på grund av en irrationell rädsla.

GMO-motsåndet kommer ofta från religiösa grupper som inte vill att vi "leker gud", eller från sådana som inte vet bättre. De har ofta inga rationella eller vetenskapliga argument till varför det skulle vara skadligt.

Rätt hanterat är GMO minst lika ofarlig som traditionell avel eller växtförädling, bara mycket snabbare och effektivare. Och vi behöver denna typ av teknik för att kunna mätta alla.

I Asien, Sydamerika och Afrika är man positiva till GMO, och där sker en utveckling på den fronten, med bättre och säkrare tekniker. Kanske beror dettta på att man ser hunger på ett annat sätt, och inte tar mat för givet på samma sätt som vi gör i västvärlden.