2 dollar i timmen

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag ser på uppdrag granskning nu, och jag ser på det hela med ett energiperspektiv.

Att filipinarna inte tjänar mer än drygt 2 dollar per timme, är för att det inte finns energi till det. Det finns inte nog med energi till att producera mer saker så att alla på hela jorden ska ha råd att leva som vi, alla kan inte ha lika många prylar/mat/välfärd som vi, därför blir inte lönerna så höga som här.

Och sålänge som energin är så ojämt fördelad så kommer folk arbeta för mycket mindre löner. Jämför med Sverige för 100 år sen; mycket mindre tillgänglig energi -> mycket lägre löner/mindre prylar/mindre välfärd. Sen kom energiboomen som möjliggjorde vattenkraften och kärnkraften och allt annat som möjligjort vårt välstånd – och våra höga löner.

Fler borde titta på fler frågor ur ett energiperspektiv.

300 gånger fler vindkraftverk?

Av , , 6 kommentarer 0

I en debattartikel på Nyteknik skriver författaren att Sverige inte behöver kärnkraft. Det märks att han är en strålsäkerhetsexpert och inte en energiförsörjningsexpert.

För räknar man på det inser man snabbt att vi visst behöver kärnkraften.

Han hävdar att vi kan ersätta kärnkraften med sol och vindkraft på 10 år. Jag ska nu visa på den fruktansvärda orimligheten i detta påstående.

Till att börja med producerar vi ca 60 TWh kärnkraft per år. Vi producerar även 2 TWh vindkraft. Solkraft finns inte ens med på listan, så den kommer jag inte ens räkna på. Dessa siffror kommer från Energifaktaboken som ges ut av ÅF.

Utifrån ovanstående siffror så behöver vi alltså öka vår nuvarande vindkraftspark med 30 gånger mot för idag, och detta då på 10 år, helt orimligt!

Om man dessutom räknar in att vindkraften inte går att räkna med till 100%, då det inte blåser när vi vill, så blir siffran ännu värre. Robert Hirsh skriver i sin bok "The impending world energy mess" att man bara kan räkna med 5-8% av installerad vindkraftskapacitet finns som pålitlig kapacitet (Hirsh, sid 188).
Låt oss räkna med 10% för enkelhetens skull, detta skulle alltså kräva att man antingen installerar ett kompletterande bränsle för de övriga 90%, eller alltså då  bygger 10 gånger fler vindkraftverk.

Detta ger alltså att vi måste öka vår vindkraftspark med 300 gånger fler vindkraftverk än idag, på tio år, en helt absurd tanke!

Vi kommer behöva all tillgänglig energi i denna "Impending world energy mess" / "long emergency" som vi nu står inför, så även kärnkraften!

2040: En framtidsvision

Av , , Bli först att kommentera 0

Hur ser världen ut 2040?

Enligt min bedömning så om vi inte har utrotat oss själva då, så kommer 2040 vara en fantastisk tid. Vi kommer ha i det närmaste gratis energi från fusion, vi kommer att ha styrt upp och fixat till vårt samhälle så att det är hållbart, forskningen kommer ha gjort galna framsteg med lägre lidande och ökad välfärd, rymdresor och annat. Och så vidare…

Men vägen dit?

Vägen dit kommer att vara lång och hård och hemsk. Kallat "The long emergency" av vissa, vilket jag tycker är en ganska bra beskrivning. Vi kommer under den närmaste tiden se ökade oroligheter och sociala spänningar, i takt med att oljan och all annan energi, mat osv. blir allt dyrare, likt de i mellanöstern, men även i grekland, wisconsin, och nu senast London. Detta kommer så småning om leda till kollapser av stater och det ekonomiska systemet. Jag bedömer att vi kommer ske ett tredje världskrig innan dess, innan 2040.
Livet för den enskilde kommer förändras radikalt – då vårt nuvarande ohållbara ekonomiska system kollapsar så kommer även välfärden som vi känner den idag kollapsa. Folk kommer komma närmare varanda, bli mer beroende av varandra. Vi kommer få en större värld med mycket mindre resande, en värld där alltmer blir alltmer lokalt. Produktion kommer flyttas närmare slutanvändaren, lokal matproduktion bli viktigare.

Men…

Även om vi har en tuff period framför oss, så ser jag ändå ljuset på andra sidan tunneln. Jag är övertygad om att vi kommer komma ut på andra sidan som bättre människor i ett bättre samhälle.

”Utan lånen faller bankerna”

Av , , Bli först att kommentera 0

De Irländska bankerna är fortsatt utsatta. Detta gäller även amerikanska banker som bilden nedan visar.

Detta hävdar jag är på grund av att hela vårt ekonomiska system är baserat på lån. Att låna är ju att använda framtida resurser idag, och när nu våra framtida resurser – i form av olja m.m. – minskar så slutar bankerna fungera utan stimulanspaket.

Medborgarförslag: Trådbussar

Av , , 1 kommentar 0

De senaste åren har oljepriset ökat i stadig takt. Efter att den senaste finanskrisen dragit ner oljepriset, så följer nu oljepriset den ekonomiska återhämtningen uppåt igen.

Därför vill jag nu föreslå att vi i Umeå påbörjar en övergång till en mer hållbar kollektivtrafik som inte är beroende av fossila bränslen, genom att utreda vilka kostnader och konsekvenser en investering i trådbussar skulle ha – det första steget i denna övergång.

Trådbussar, till skillnad från spårvagnar, har den fördelen att ha mycket lägre investeringskostnader, men samtidigt drivas av elektricitet, och ha mångsidigheten som bussar medför, till exempel med möjlighet till hybriddrift.

Elektricitet är något som finns gott om i här i norrland, med våra många vattenkraftverk, och med en stadigt ökande skara vindkraftverk. Därför anser jag att en elektrifiering av några av de större busslinjerna här i Umeå skulle bidra till ett bättre Umeå, även på lång sikt!

En övergång till ett hållbart samhälle kommer att ske, så låt oss här i Umeå påbörja övergången nu – i egen takt – för att inte sedan bli tvingade av ett ökande oljepris.

Tack

 

Antagen till KTH!

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag kom beskedet! 

Prio Anm kod/Utb UG-MV Urval Ant i UG
1 KTH-E0805

Masterprogram, teknik och hållbar utveckling
120hp, Dagtid, Helfart (100%)
Utbildningsprogram
Normal undervisning
Kungl. Tekniska högskolan,
Stockholm
Avancerad nivå

MAAU-38

Antagen

20

Så till hösten bär det av, mot Stockholm, KTH, och nya äventyr!

Programmets hemsida