Termodynamikens andra huvudsats.

Av , , 1 kommentar 0

Termodynamikens andra huvudsats säger att värme går spontant endast i en riktning, från varmt till kallt. Ett annat sätt att säga det är att vi alltid har förluster. Ett tredje sätt är att säga att man spontant går från ett tillstånd med högre, renare energi, till ett med lägre energi av sämre kvalitet. Ett fjärde sätt att säga det är att oordningen spontant bara kan öka.

Detta gäller inte bara för energi, men även för material. Ditt rum blir inte sponant renare. Malmen i järngruvan ansamlas inte spontat – den sprids ut. Tunnelbanerälsen slits ner och sprids till folks lungor. Dina kläder slits och hamnar i damsugarpåsen. Bakgavelhissen rostar och sprids längs vägen. Oljan förbränns och sprids ut i luften. Fosforn grävs upp och sprids ut på åkern (och hamnar sen i havet). Högvärdiga råvaror antingen hamnar på soptippen i en enda stor gröt av olika material, eller eldas upp och blir slagg och rökgaser. Nya råvaror transformeras genom samhället till en lågvärdig och oanvändbar smet.

Skillnaden mellan energi och råvaror är att energi hela tiden fylls på genom solen. Råvarorna på vår begränsade planet förnyas inte.

Konsumtionssamhället är alltså en enda stor geggamojafabrik i vilken ökad ekonomisk tillväxt innebär ökad produktion.

Detta säger termodynamikens andra huvudsats.