Strategiska drivkrafter

Av , , 3 kommentarer 0

När företag och organisationer pratar om globala strategiska drivkrafter så finns det ett par kategorier det brukar handla om. Vi har klimathotet/miljöförstöringen, resursbrist samt urbaniseringen/befolkningsutvecklingen.  Vanliga drag i olika framtidsscenarier är att kina kommer att växa kraftigt, för att sedan bli omkörda av indien med sin "bättre" åldersstruktur med fler i de lägre åldrarna. Detta kommer ske samtidigt som energipriserna förblir höga vilket ställer krav på energieffektiv verksamhet. Även råvarupriserna kommer försätta växa från en idag redan hög nivå.

Detta är som sagt ett icke ovanligt och orimligt framtidsscenario för stragegisk planering på högre nivåer. Det finns dock en sak, en mycket viktig sak som dom missar. Nämligen utvecklingen av LENR, eller "kall fusion".

Med denna upptäkt, 2000-talets motsvarighet till upptäkten av eld, så kommer allt ställas på sin ända. Detta kommer innebära långt mer än den faktor 10 som ofta pratas om, snarare en faktor 100, eller ännu mer. De första modellerna kommer t.ex. kosta så lite som 50$/kw och med en driftskostnad på ett par hundra kronor per år för en 10kW värmare.

Hur kommer detta påverka vår ekonomi?

Vi kommer ske ett paradigmskifte. Från det att energi var dyrt och råvaror billiga, till att energi är billigt och råvaror dyra.
Under årtusenden har energi varit den begränsande faktorn. Muskelkraft och djurkraft var länge de enda kraftkällorna. Dessa kraftkällor var beroende av mat, och matproduktionen var beroende av mängden land. Mer land betydde mer energi, mer makt. Detta var en av drivkrafterna för kungar att tillskansa sig större och större riken.
Sen började man hitta kol och olja. Detta var upplagrad och koncentrerad energi som försköt förhållandet mellan pris.  Idag är energin så billig att det t.ex. lönar sig att frakta fisk fiskad i atlanten till asien för rensning och sedan frakta den tillbaka till europa för försäljning. Då energin idag mest kommer från fossila källor så har detta stor miljöpåverkan, och håller faktiskt på att förstöra våra ekosystem.

I den nära framtiden så kommer dock enegi från denna nya typ av energikälla bli tillgänglig. LENR kommer att på samma sätt som kol, olja och gas helt utkonkurrerade hand och djurkraft, på samma sätt flytta över kostnadsandelen nästan helt och hållet till råvarukostnaden.

Detta paradigmskifte, denna fullkommliga revolution kommer ställa alla våra strategiska beslut på sin ända. Saker som idag verkar viktiga, så som att minska energiförbrukningen osv, kommer bli oviktiga. Stora investeringar som vindkraftverk kommer snabbt bli utkonkurrerade, många innan de hunnit betalas av.

Då LENR slår igenom inom 1-2 år och kullkastar all strategisk planering så kommer alla fråga sig hur vi kunde missa detta? Och det är frågan, varför är alla så blinda för denna frågan?
 

Vad är fri vilja?

Av , , 7 kommentarer 0

Jag var på en föreläsning häromdagen i ekologisk ekonomi, för övrigt ett mycket intressant ämne som ofta kritiserar rådande ekonomiska teorier.
Hursomhelst så pratade föreläsaren om rationella val, och sade att att alla våra val är rationella. Detta tänkte jag diskutera nu.
Antagandet att alla människor alltid gör rationella val är en av grundpelarna i ekonomisk teori. Genom att anta detta, så är det ju uppenbart att det är bra med valfrihet, freedom of choice. Valfrihet är marknadsekonomins kanske viktigaste byggsten; med valfrihet kan köparen välja det bästa alternativet på marknaden. Att vara rationell är att göra ett medvetet val utifrån given "data"/information.

Men, är vi verkligen rationella jämt? Knappast. Vi tenderar att ofta göra känslomässigt styrda  (och därmed ofta omedvetna) val. Jag skulle bli förvånad om ens 50% av våra val är rationella (Har ni sett lyxfällan?).

För att ta detta ett steg längre så frågar jag om vi överhuvudtaget är kapabla till fria val, eller om vi bara tror det?

I ett avsnitt av vetenskapens värld i höstas nån gång (har tyvärr ingen SVT-play-länk) så var det ett inslag om att man kunde förutsäga en människas val upp till 6 sekunder innan den personen var medveten om sitt val (Länk). Detta tycker jag visar på att vi är mer styrda än vi tror. För att illustrera detta med en bild.

Vår hjärna/kropp, illustrerad av fyrkanten, är som en sorts avancerad funktion. Denna funktion bestäms av tidigare upplevelser, av samtliga (känslomässiga) upplevelser. På så sätt så får man ut en viss känsla/tanke/handling, givet en viss händelse/upplevelse in. Hur funktionen fungerar är såklart för avancerat att för att vi ska kunna beskriva, men skulle vi det så hävdar jag att man skulle kunna räkna ut en persons handling i förväg, vilket skulle bevisa att det inte finns fria val.

Att vi inte har fri vilja ska inte blandas ihop med diskussionen om ödet, som fri-vilja-diskussioner ofta handlar om, alltså att livet skulle vara ödesbestämt och alla ens val redan är gjorda, av t.ex. gud. Nä gällande framtiden på lång sikt så säger kaosteorin att framtiden på lång sikt är oförutsägbar och inte möjlig att veta. Men på kort sikt så tror jag det skulle gå teoretiskt, vilket skulle visa att vi inte har något val, att valfrihet inte existerar.