Kategori: Övrigt

Tillämpningar av perspektivmodellen

Av , , Bli först att kommentera 1

Efter ett långt uppehåll så tänkte jag nu skriva några ord om min perspektivmodell som jag pratat om i tidigare inlägg, och visa några tillämpningar av den. VK har ändrat gränssnittet för bloggen, och bilderna har därför blivit länkar till en större version, men jag hoppas ni kan ha överseende med detta.

Skoldebatten
I skoldebatten idag så pratas det ganska sällan om eleverna och deras motivation och förutsättningar att klara skolan. Jag tänkte här försöka tillämpa modellen jag presenterat tidigare och bidra i debatten.

Vi börjar med att rita upp en skala, med det värsta i ena änden, och det bästa i andra änden.  Denna skala är alltså relativ, samma absoluta händelse hamnar alltså på olika platser på skalan beroende på perspektivet. För att illustrera detta så tänkte jag ta två exempel, ett från mitten av 1900-talet (säg 1950), och ett från idag.

skolan 1950

1950 var barnaga inte olagligt (förbjöds på 70-talet), barn arbetade i hushållet, t.ex. vid slåttern på somrarna, eller hemma på olika sätt. Folk var (i min naiva bild iallafall) också fattigare, med mindre boendeyta, färre resor, färre nöjen osv.

skolan 2014

2014 så har vi flyttat upp en bit på skalan, men den har fortfarande en ”värsta” och ”bästa” ände. Barnaga är idag förbjudet sedan 40 år och finns inte ens med på skalan, och i curlingsamhället så hjälper barn knappast till i den omfattning som de gjorde förut. Nu får barnen skjuts till skolan även om det bara är 500m, medan på 50-talet kanske man fick gå flera kilometer varje dag. Och så vidare, och så vidare.

Bredden på skalan i absoluta mått, om man nu kan prata om dessa upplevelser i absoluta termer, har alltså blivit smalare. Att göra läxor, räkna mattetal och skriva och läsa, som faktiskt innebär lite jobb, har flyttat längre åt den vänstra, ”värre”, delen av skalan. Inte konstigt att dagens unga blir skoltrötta, istället för att vara tacksamma för att de överhuvudtaget får gå i skolan.

 

Rasism

På samma sätt kan man tala om rasism. Perspektiven på vad rasism är har smalnat av betänkligt, och idag kan man prata om hyperkänslighet, percis som  Per Bauhn, professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet skriver om i en debattartikel på Svenska Dagbladet
Idag kan till och med en pepparkakegubbekostym anses vara rasistiskt.

rasism 1950

Som man kan se på skalan så fanns i mitten av förra århundradet verklig rasism, i form av t.ex. nazi-tyskland och apartheid. Ifall någon hade sagt att en pepparkaksgubbe eller en chokladboll skulle vara rasistisk skulle den personen blivit utskrattad.

rasism 2014

I det naiva curling-Sverige 2014 ser dock bilden annorlunda ut. Apartheid och Nazi-tyskland finns inte på skalan, och en chokladboll kan inte kallas något annat än chokladboll, och till och med en oskyldig barnkostym på lucia kan anses rasistisk. Perspektiven har alltså smalnat av väsentligt, och jag kan inte annat än hålla med professorn och konstatera att vi lever i ett samhälle med hyperkänslighet mot rasism.

Upploppen i Husby, ett systemperspektiv

Av , , 3 kommentarer 0

Människors beteende är komplext och beror på väldigt många dimensioner. Om man förenklar detta till en social och en ekonomisk dimension kan får man ett diagram som i bilden nedan

Människor och dess beteende är begränsat utifrån den position dom upplevs befinna sig i. deras beteende handlingsutrymme kan bara hamna inom en viss cirkel runt sin upplevda position i den socioekonomiska matrisen.

Ens position i detta rutnät är inte bestämd enbart av ens egna handlingar. Om t.ex. fabriken man jobbar på läggs ner och man blir arbetslös, så glider man ner i både ekonomisk och social status. Hur man föds avgör också ens position; George Clooneys barn hamnar längre upp höger än alkoholistens barn. Vidare är det också skillnad mellan länder.

Med denna modell tänkte jag diskutera kring upploppen i husby. Många av innevånarna i stockholms fattiga förorter är födda in i en låg socioekonomisk status, alltså långt ner till vänster i bilden. Finns dessutom inget arbete på orten, eller ens kompisar/vänner håller på med droger och kriminalitet så halkar man kanske ännu längre ner på skalan.

Det finns en linje för när man bränner bilar. Kungen skulle nog aldrig bränna en bil, efterssom han befinner sig långt ifrån denna linjen. Men med tillräcklig låg status så börjar den handlingen bli acceptabel med tanke på den position man har. När ungdommarna i husby då av olika anledningar hanmnat nära den linjen, så finns det några som är mer över den linjen än andra, och till slut så händer det att bilar sätts i brand.

På samma sätt kan den arabiska våren och upploppen i egypten ses. Folk föds i en redan låg position, med hög arbetslöshet och fattigdom. När sedan torkan i ryssland sabbade skördarna och stoppade rysslands veteexport till landet (något den enskilde inte kan göra något åt) och brödpriserna ökade, så trycktes många allt längre ner på skalan. Till slut fanns inget annat val, hela deras handlingsutrymme var nedanför linjen mellan upplopp och ej upplopp. Gjorde dom inget hade dom svält ihjäl (på riktigt).
 

Alla människor befinner sig någonstans i rutnätet, och det finns en anledning till detta. Det är inte helt enkelt för den enskilde kan göra något åt sin position, vissa saker kan den inte ens påverka. Att därför skylla upploppen i Husby på innevånarna är bara trångsint. De rår (ofta) inte för sin socioekonomiska position, och behöver stöd snarare än att bli nertryckta.

Anknytningsteori

Av , , 1 kommentar 0

Kvaliteten i en organisation beror på människorna, närmare bestämt på relationerna mellan människorna i organisationen.

Teorin bakom hur vi människor skapar relationer kallas anknytningsteorin. Enligt denna så grundläggs vår förmåga att skapa relationer, till våra föräldrar först och främst, i mycket tidig ålder, i stort sett direkt från födseln. Detta är ett biologiskt/genetiskt medfött verktyg vi alla har för att överleva – att se till att knyta kontakt med någon som kan ta han om en.

Lyckas detta så får man en trygg anknytning. Man blir känner sig då trygg i relationen med sina föräldrar, och man kommer även senare i livet känna sig trygg i relationer med andra.

Ibland så går det dock fel, och man får en otrygg anknytning. Denna kan grovt delas upp två olika sorter – otrygg undvikande, och otrygg ambivalent.

En otrygg undvikande hade föräldrar som på något sätt, medvetet eller omedvetet, stötte bort barnet när det blev "för jobbigt". Föräldern kanske inte orkade med barnets gråt, barnets skrik eller vad det nu kunde vara. Barnet fick då lära sig att om det bara är fogligt och inte gnäller/skriker, så får det som mest närhet – vilket då även alltså sitter i i framtida beteenden i relationer.  Bibehåll avståndet för att få ut största möjliga närhet.

En otrygg ambivalent anknytning skapas när föräldrar iochförsig är trygga och ger mycket kärlek, men inte kanske har tid, utan kanske har ett jobb att sköta eller motsvarande, och inte finns där när barnet behöver det. Barnet kanske måste skrika jättehögt för att få föräldrarnas uppmärksamhet. Barnet vet alltså inte vad det ska göra för att få föräldrarnas kärlek, och blir även otrygg och osäker i framtida relationer.

Det finns ett test man kan göra när barnet är nåt år gammalt, som kallas främligstestet. Det går ut på att föräldern lämnar barnet i ett rum med en främling och går ut en stund. Om barnet är tryggt så blir barnet argt/ledset då föräldern går iväg, men sedan glatt då föräldern kommer tillbaka.

Ett otryggt undvikande barn rör inte en min då föräldern går, och blir heller inte glad då föräldern kommer tillbaka, kanske till och med vänder föräldern ryggen, utan leker på själv.

Ett otryggt ambivalent barn blir argt/ledset när förälder lämnar, men även argt/ledset på föräldern när det kommer tillbaka, då barnet inte känner någon form av kontinuitet i förälderns kärlek.

Detta återspeglar sig alltså även i barnets beteende då det blivit vuxet, och medför svårigheter för de då vuxna att skapa relationer till andra människor.

Så, om kvaliteten på en organisation beror på människorna, närmare bestämt på relationerna mellan människorna i organisationen, så borde även kvaliteten i samhället bero på relationerna mellan människorna. Borde det då inte vara i samhällets intresse att skapa så bra möjligheter för bra relationer som möjligt?

Ett sätt att göra detta vore att göra ett obligatoriskt främlingstest när barnet är i lämplig ålder (typ 1-års-åldern), t.ex. i samband med besök till barnavårdsentral. Visar det då sig att barnet verkar vara otrygg i sin anknytning så kan stöd ges till föräldern. Ofta är nog föräldrarna ovetande om dessa processer.

Ett bra boktips om detta är boken "Hemligheten" av  Dan Josefsson och Egil Linge, även om den kanske främst handlar om vuxna och vuxenrelationer. Det finns säkert bra böcker för förälder/barn-relationer också.

Detta kan knappast vara dyrt för samhället, och tror jag vore ett mycket bra sätt att undvika kostnader i framtiden.

 

Nationalstaten

Av , , Bli först att kommentera 0

Demokrati, ett ledord i dagens politiska debatt. Men vad är demokrati? Normalt så förknippar vi demokrati med val där vi väljer politiker att styra vårt land. Vårt land ja. Till skillnad från ett företag så är ett land, en stat, demokratisk (oftast iallafall). Inom en stat gäller en person, en röst – alla är lika, rik som fattig. Inom ett företag gäller en krona – en röst; knappast det vi räknar som demokrati. Ett steg mot en starkare stat är alltså ett steg mot ökad demokrati, och ett steg mot marknadsstyrning och frihandel är alltså ett steg mot minskad demokrati.
Precis som Hermany Daly skriver i sin bok Ecological economics så bör vi gå mot internationalisering, alltså handel mellan demokratiska stater, istället för globalisering – där multinationella icke-demokratiska företag kan plundra vår planet och göra några enstaka personer sjukt rika. Politiker kan avsättas, men hur avsätter vi höga företagsledare, t.ex. bankirer när de blivit alltför giriga?

Ifall att prata om en stärkt nationalstat anses icke politiskt korrekt, så kan jag bara beklaga att det är så lågt i tak att man inte får prata om vad som helst…

Svar till gunnarlittmarck

Av , , 6 kommentarer 1

I kommentarerna på artikeln "Det är nåt som inte stämmer" på Svenska Dagbladet http://blog.svd.se/cervenkaspengar/2013/04/17/det-ar-nagot-som-inte-stammer/#comment-866767098 skrev jag:

En annan anledning stavas: Peak Oil.
i ca 200 år har vi varje år utvunnit mer energi än föregående, först med kol, sedan olja, och nu sist naturgas. Oljeproduktionen, som står för den största delen av energin, har dock i stort sett stått still sedan 2005, trots rekordpriser och modern teknik. Vi står nu inför ett paradigmskifte, och börjar nå de fysiska gränserna för tillväxt; och fysiska gränser är ju knappast hemmaplan för ekonomer som tror att teknikutvecklingen och substitution ska lösa problemet, precis som dom dom trott tidigare. För frågan lyder, hur ska man med minskade energitillgångar driva på den fysiska tillväxt som krävs för ekonomisk tillväxt? Energi is the name of the game, och våra ledare/ekonomer har ett och annat att lära. Och som en följd av inkompetensen så har vi nu ett ekonomiskt system som ekonomerna inte förstår, vilket tydligt framgår av artikeln ovan…

Som svar fick jag från signaturen gunnarlittmarck (som tydligen togs bort sedan av någon anledning)

Peakoilkatastrof existerar bara för de som är tekniskt okunniga. Märk att det är teknikutveckling som även kommer sänka gludpriset med faktor hundra genom robotiserad gruvdrift från havsbotten, det har startat och alla tekniker inser konsekvenserna. Ekonomin utvecklas som ett resultat av teknikutveckling.
Se här varför olja måste sjunka mot $60/fat, sen vidare ner tills olja åter igen skapar "waste land" då den tränger upp genom jordskorpan.
http://gunnarlittmarck.blogspot.no/2013/04/syntetiska-drivmedel-ger-ett-tak-for.html

Mitt svar på detta kommer nedan:

Man kan ju undra Gunnar Littmark läst om peak oil i en geologibok eller en nationalekonomibok?
Nåväl, tre saker kring peak oil som kan vara bra att känna till:

Flöden
Peak oil handlar om geologi. Det finns en geologisk gräns för hur snabbt oljan kan flöda genom berggrunden, vi snackar alltså på por-nivå. Detta är ett geologiskt faktum. Detta leder till att det finns ett maximalt flöde hur snabbt oljan kan rinna till i ett oljefält, och således ett maximalt flöde per dag i en region, och därför också i världen. Peak oil handlar om hur snabbt vi kan framställa olja, inte hur stora reserver det finns. Hastigheten på detta flöde har i stort sett stått stilla sedan 2005, trots all modern teknologi och höga oljepriser.

EROEI
EROEI står för energy returned on energy invested. I de första oljefälten fanns oljan praktiskt taget vid ytan, och kom ofta upp av eget tryck. Det krävdes då mycket lite energi per varje enhet energi framställd, ibland upp till 100:1, alltså det gick åt 1 fat för att producera 100. Allt efterssom de lättaste fälten producerades först så går EROEI ner, och föll till kanske 30-40:1 på 70-talet, och till kanske 10-20:1 idag. Etanol av majs har ett väldigt lågt EROEI på strax över 1. Ett EROEI under 1 är knappast värt att utvinna, då det går åt mer energi till framställningen än man får ut. Vad är EROEI på robotiserad djuphavsolja? Sen kan man ju undra om det går att driva ett samhälle med mindre EROEI än 5:1, då alltså 20% av all aktivitet går åt till att framställa energi.

Skala
Idag använder vi ca 80 miljoner fat olja PER DAG. Det går framställa olja på alla möjliga olika sätt, men det finns inget sätt som snabbt kan komma upp i de mängder som behövs. Hur många fat framställs med fisher-troph? 1 miljon per dag? 2? Är det rimligt att tro att man kan 40-dubbla produktionen på kortare tid än 20 år?

Nä, som nationalekonomerna inte har förstått, vilket inte är konstigt då teorierna uppfanns vid en tid då energibegreppet inte var påkommet, att energi är den största och viktigaste faktorn som driver vår ekonomi. All form av verksamhet, alltså även ekonomisk verksamhet, kräver energi, mer eller mindre. Och vi kan inte ha ett samhälle med bara lågenergiverksamhet som t.ex. advokater och ekonomer, utan vi behöver mat, bostäder, varmvatten osv vilket är destå mer energikrävande.  Läs gärna boken "Energy and the wealth of nations" som är ganska omfattande och på ett bra sätt talar om sambandet mellan ekonomi och energi. Energi har ju fördelen att vara kvantifierbart och enkelt att räkna på, till skillnad från det nationalekonomerna kallar teknikutveckling. Hur är teknikutvecklingen definerad? Vad är det och hur räknar man på det? Att säga att det är "resten" efter att man dragit bort arbete och kapital i produktionsfunktionen är ju knappast väldefinerat. Dessutom förklarar ekonomernas modell inte t.ex. åren efter oljekrisen 1973 då USA upplevde skakig eller negativ tillväxt, hög arbetslöshet, inflation och budgetunderskott, samt minskad produktivitet. Detta förklaras inte av ekonomernas modeller, men förklaras klockrent om man tittar med ett energiperspektiv. Detta står också utförligt i boken.

Nä, jag kan inte begripa att vi fortfarande styr vårat samhälle med uppenbart felaktiga modeller istället för att använda det mycket mer rättvisande energiperspektivet.

 

 

Curling, samhällets fiende nummer ett?

Av , , Bli först att kommentera 1

"Ingen skall behöva arbeta för sitt uppehälle eller känna att sin existens behöver berättigas genom detsamma. Det förstår väl varenda liten småunge, eller hur?". Så avslutas en artikel i en småländsk lokaltidning  som fått en del uppmärksamhet nyligen.
 http://www.barometern.se/reagera/%283724300%29.gm

Artikeln målar upp en bild av en bortskämd och söndercurlad ungdom som verkar fått allt serverat på silverfat och således kunnat ta alltför många saker för givet.
Ifall man under hela sin uppväxt får allt man vill ha, mat, skjuts osv, allt utan krav, hur kommer man fungera i samhället då?
Det är inte konstigt att det går så dåligt i skolan då det där ställs krav, något som dagens ungom inte alls är vana med. Ofta talas i skolpolitiken om högre och mer krav, men jag tycker man missar ungdomarnas perspektiv. Vill man så går det – och går det inte så beror det troligen på att man inte vill. För varför anstränga sig när föräldrarna sopar banan åt en?
Denna kultur av att curla sönder våra barn är något som politiker och andra i samhället bör ta på allvar och se konsekvenserna av. Att tala om högre krav i skolan då ungdomarna inte alls är förberedda på några som helst krav – det är precis som att man lever på två olika planeter och pratar två helt olika språk…
Redan idag finns jobb som ungdommar ratar för att dom är för söndercurlade. Ta skogsplantering t.ex. – eftertraktade jobb för 10 år sedan, men idag får företagen importera arbetskraft från östeuropa (eller t.ex. afrika).

Nä dags att slå ett slag för samhällsnyttan och skippa curlingkulturen där vi lurar ungdommarna att alla kan bli idoler eller mediapersonligheter, annars kommer samhällets fundament sakta förvittras och förtvina…

Internet

Av , , Bli först att kommentera 1

Påsken har nyss varit, och iallafall här i Västerbotten är det populärt att åka till fjällen. Fjällbyarna, som vanligtvis har ganska få innevånare, får under veckan sina befolkningar mångdubblade. Mobilnätet, som är dimensionerat  för ett fåtal, blir snabbt överbelastat av allt tittande på youtube, spotify, skype, netflix, och ökande skara program som bygger på streamade tjänster. Allt mer filer lagras även i "molnet", eller i filtjänster som dropbox. Alla dessa kräver bandbredd.

tidigare har utvecklingen av internethastigheter gått i en rasande takt. Det var inte mer än 10 år sen då jag satt med 56 k modem och försökte surfa lite lätt på nätet. Idag finns fiber hos många, och 3G på alltfler platser. Problemen börjar dock komma smygande. 4G, nästa uppgradering av mobilnätet, jobbar på så höga frekvenser att radiovågorna börjar uppföra sig som ljus. Och som vi alla vet så kan ljus inte tränga igenom väggar ens, vilket gör att man helst bör ha fri sikt till närmaste antennmast. Som ni kanske inser så får man ha masterna väldigt tätt om man ska få till fungerande 4G nät över stora områden. Vi har alltså börjat slå i en fysikalisk gräns för hur mycket vi kan bygga ut vår internetkapacitet. Problemet blir om marknaden på streamingtjänster förväntar sig att utvecklingen ska forsätta i den takt den tidigare gjort, den övre linjen i grafen, så kommer det bli ett glapp mellan den och verkligheten som inte hänger med.

Dessutom kräver all internetinfrastruktur energi, och med peak oil är sannolikheten för "brown-outs", alltså strömmavbrott som ofta kommer och går, överhängande. Det är verklighet i Indien, där försäljningen av generatorer går på högvarv.

 

 

Är det smart att forsätta en utveckling där allt mer, särskilt då det gäller samhällsviktiga saker som vårdjournaler och så vidare, läggs ut på ett internet som kanske kommer bli överbelastat av youtubetittare, då infratstrukturen inte kan byggas ut i den takt som behövs? Har våra makthavare det systemtänket som krävs för att se detta och göra något åt problemet innan det börjar gå ut över t.ex. patientsäkerheten?

Finanskrisen

Av , , Bli först att kommentera 0

När jag tittar på vetenskapens värld från november 2012 så säger dom att ingen såg finanskrisen komma (jag har säkert tagit upp detta tidigare).

Och det är sant, inga ekonomer såg krisen komma. Tittar man på resurssidan så var det betydligt mer uppenbart att något skulle hända, något som t.ex jeff rubin såg och skrev om i sin bok "the end of growth".

Tillväxten efter IT-bubblan i början av 2000-talet kunde inte fortsätta på grund av främst brist på olja. Vi hade alltså en förväntad tillväxt som energitillgången inte kunde hänga med och leverera till.

För att citera Top Gun: your ego is writing checks your body can’t cash. Alltså, vi förväntade oss saker som vår planet inte kunde leverera. Detta på grund av ekonomers okunninghet inom energi.

Onödigt Wywallet

Av , , Bli först att kommentera 0

Fick ett brev häromdagen från Wywallet. det innehöll (endast) ett blad med  texten:

"Välkommen till WyWallet!

Om du inte har laddat ner appen än så finns den på App Store och Google Play. För övriga mobilmodeller har vi lagt upp länkar till appen på wywallet.se. Logga in och ladda ner!

Undrar du över något? Du kan få svar på så gott som alla dina frågor på vår hemsida wywallet.se.

Hälsningar

WyWallet"

Varför skicka ett sånt brev? Vad är vitsen? Slösa på papper? Eller har dom en så dålig tjänst och är så desperata att dom skickar ut detta…..

Umeå 2063

Av , , 2 kommentarer 1

En sak är säker, skillnaden mellan idag och 2063 kommer vara mycket större än idag och 1963 och svårt att förutse med trender. Orsaken stavas LENR – low energy nuclear reactions. För 50 år sedan drivdes sammhället ungefär av samma energikällor som idag: bilarna gick på fossila bränslen, och en stor del av elen kom från vattenkraft. 2063 kommer LENR –  distribuerad fusionskraft,  fullkomligt ha revolutionerat allt. Rymdkapplöpningen är i full gång, och de flesta länder, däribland sverige är med. Gruvbommen har sedan flera år lämnat västerbotten och flyttat ut i rymden, där man med hjälp av mycket billig energi börjat utvinna mineraler ut asteroider.

nere på jorden är livet ganska annorlunda från idag. Klimatförändringarna har höjt havsnivån flera meter, och många låglänta länder har helt översvämmats. Västerbotten och Umeå har klarat sig ganska bra, då man lyckats med att bygga vallar och i allmänhet ligger ganska höglänt. Holmsund och obbola som ligger direkt vid kusten fick dock flyttas någon mil inlands. Nya svåra pester  sveper över världen, samtidigt som peristenta kemikalier försvagar det mesta biologiska livet allmänt. Västerbottens inland har dock klarat sig bättre på grund av att det är så glesbefolkat, och där kan odling i jord fortfarande ske. Matodling annars sker var än man kan, även innomhus, då den billiga energin möjliggör de starka lampor och all annan utrustning som krävs.  Då Kina, Indien, Brasilien och många andra större länder lidit mycket mer av klimatförändringarna än det relativt stabila Norden, finns i Umeå gott om "klimatflykningar". Detta har lett att Umeå nådde sitt 200000 personers-mål något tidigare än beräknat.

Umeå samhälle har växt på höjden med många nya höghus. Annars har den billiga energin och allmänna välståndet gjort villor populära och i Umeås kranskommuner byggs det som aldrig förr. E12an mellan Umeå och Vännäs är kraftigt underdimensionerad, men "flygande bilar" blir allt mer vanliga, och snart kommer problemet lösa sig självt. Umeå har valt ett system för kollektivtrafik kallat PRT, där man åker på räls i små vagnar som går direkt dit man önskar. Till  och från Umeå åker man med flyg, fast drivet av fusionsreaktorer. Små överljudsflygplan är vanliga och kan hyras billigt för långväga resor.

Då robotar sköter det mesta av arbetet så har 4-timmar arbetsdag införts, även om många fortfarande jobbar 8 timmar eller mer. Ett av de nya jobben man kan söka till är kolonist, som ska bebo de nya kolonierna på Mars. Varje universitet, så även Umeå universitet, har ett program som man måste gå för att ha chans att bli antagen. I övrigt är den offentliga sektorn större än någonsin. Vård och skola är billigt för staten, och nu finns rekordmånga vårdplatser och antalet lärare per elev är också rekordstort.  Medelåldern kommer med hjälp av den medicinska tekniken höjts kraftigt, och världen har sett den första 130-åringen.

Världen kommer vara en fredligare plats 2063, även om det gruffats lite tidigare under århundradet. Den nya rymdkapplöpningen har skapat nya mål för folk att enas och samlas kring, laglydig som olydlig. "Den nya vilda västern" kallas rymden i tidningar, som för övrigt nu läses projecerat direkt på syn-nerven för dom har råd, annars på vanliga "google glasses"

Som sagt, om utvecklingen de senaste 50 åren varit ganska linjär, så kommer utvecklingen i framtiden präglas av att vara olinjär. Hursomhelst så är det en mycket spännande framtid vi går till mötes.

http://www.vk.se/797579/sa-lever-vi-om-50-ar