Långfredag

Av , , Bli först att kommentera 4

Långfredags bild från Rödviken Andersson och Falco undersöker det senaste skoterspåret. Härlig sol men en kall sydväst blåste. Hem till kaffet blir bra denna småblåsiga långfreddag.

Bli först att kommentera

Glad Påsk

Av , , Bli först att kommentera 6

 

En God och Glad Påsk önskar jag Er alla

Bli först att kommentera

Vilken vecka

Av , , Bli först att kommentera 5

Denna Påskvecka skulle jag ha semester, trodde jag men NEJ. Veckans alla dagar har handlat om skolan och de olika alternativ som kommunens tjänstemän lagt för oss politiker. Måndag handlade det om det förslag som Socialdemokraterna tagit på söndag. Tisdag hade jag kallat aktuella chefer för att få en redovisning av siffermaterialet i de olika förslagen. Oppositionsrådet och jag förde fram synpunkter på underlaget som vi skall behandla den 2 april. Onsdag bad Kyrkovallens skola om en träff med oppositionsråd och kommunalråd. Vi träffade personalen och förklarade hur vi såg på de olika besparingsförslagen inom skolan och det beslut som S tagit i denna fråga. Personalen ville att politiken skulle återremittera de förslag som finns och att ett nytt underlag arbetas fram där vi politiker hinner förankra eventuella beslut. En bra tanke tyckte jag.  Visst är det bra med "racer fart" men risken finns att några faller av vagnen. Idag har jag talat med oppositionsrådet och de borgerliga partierna kommer att begära återremiss. 

Idag när jag öppnade e-posten finns ett nytt förslag i denna fråga. Förslaget kallas 8. Ingen nämnd eller  de politiska partierna har behandlat detta förslag. Så en återremiss är själv- klar om politiken skall kunna behandla förslaget.

Jag konstaterar att det råder "otakt" mellan politiken och tjänstemännen.   Även med respekt för revisionen och budget i balans är min synpunkt i dag " börja om från början, börja om på nytt" låt alla få vara med och diskutera förslagen innan beslut tas.

 

Bli först att kommentera

Vilken vecka

Av , , Bli först att kommentera 0

Denna Påskvecka skulle jag ha semester, trodde jag men NEJ. Veckans alla dagar har handlat om skolan och de olika alternativ som kommunens tjänstemän lagt för oss politiker. Måndag handlade det om det förslag som Socialdemokraterna tagit på söndag. Tisdag hade jag kallat aktuella chefer för att få en redovisning av siffermaterialet i de olika förslagen. Oppositionsrådet och jag förde fram synpunkter på underlaget som vi skall behandla den 2 april. Onsdag bad Kyrkovallens skola om en träff med oppositionsråd och kommunalråd. Vi träffade personalen och förklarade hur vi såg på de olika besparingsförslagen inom skolan och det beslut som S tagit i denna fråga. Personalen ville att politiken skulle återremittera de förslag som finns och att ett nytt underlag arbetas fram där vi politiker hinner förankra eventuella beslut. En bra tanke tyckte jag.  Visst är det bra med "racer fart" men risken finns att några faller av vagnen. Idag har jag talat med oppositionsrådet och de borgerliga partierna kommer att begära återremiss. 

Idag när jag öppnade e-posten finns ett nytt förslag i denna fråga. Förslaget kallas 8. Ingen nämnd eller  de politiska partierna har behandlat detta förslag. Så en återremiss är själv- klar om politiken skall kunna behandla förslaget.

Jag konstaterar att det råder "otakt" mellan politiken och tjänstemännen.   Även med respekt för revisionen och budget i balans är min synpunkt i dag " börja om från början, börja om på nytt" låt alla få vara med och diskutera förslagen innan beslut tas.

 

Bli först att kommentera

När pengarna inte räcker Påsken hjälpa?

Av , , Bli först att kommentera 5

Nordmalings kommun måste som många andra kommuner  skära ner sin verksamhet för att nå "en budget i balans". Barn och utbildningsnämnden har presenterat  sex olika förslag till förändringar för att få ekonomin i balans. Endast ett av förslagen redovisar att budgeten skulle klara den ekonomiska ramen för flera år framåt, det förslaget är att lägga ner alla byaskolor och skicka barnen till Nordmalings tätort. Detta förslag anser jag vara omöjligt inte minst därför att kommunen har tagit planer för att locka fler invånare att bosätta sig här. I kommunens verksamhetsplan för 2013 har kommunfullmäktige beslutat att: Nordmaling den attraktiva platsen mellan städerna, med ett hållbart boende och livsmiljö, där alla boende i Nordmalingsbygden känner en tillhörighet inte bara med den egna byn eller orten utan också med Nordmalingsbygden i stort.

Representantskapet i går kväll beslutade att BUs alternativ 4 skulle föreslås kommunstyrelsen den 2 april. Beslutet är Flytt av förskolan i Hörnsjö till Gräsmyr. Flytt av grundskolan i Håknäs till Levarskolan, Flytt av Förskolan i Lögdeå till Rundvik. Flytt av grundskolan i Rundvik till Lögdeå.  Besparing 4 237 185 kr

Övrigt kommer vi att förslå att resten av eventuella underskott behandlas som kommunen tidigare gjort.

Jag fick i uppdrag av repskapet att noga gå igenom ekonomin i de olika förslagen med ekonomichefen och BU-chefen. Vi skall träffas i morgon eftermiddag.

Frågan är vad vill de borgerliga partierna? Vi skall ju samarbeta över blockgränserna.

Bli först att kommentera

Vad betyder utveckling och för vem?

Av , , Bli först att kommentera 8

Vid dagens träff med gruppledarna för samtliga partier presenterade Barn och utbildningsnämndens ordförande och förvaltningschef ett förslag som innebar att all skolverksamhet flyttas till Nordmaling. Att skolbarnomsorg erbjudes i Gräsmyr och Håknäs att förskolan i Hörnsjö flyttas till Gräsmyr. Vi Socialdemokrater skall träffas på söndag för att ta beslut  om detta.

Den fråga som måste ställas är hur skall vi utveckla Nordmalings kommun.? Är det hela kommunen eller bara tätorten? 

 Vi politiker har tagit beslut om byautveckling och att hela "Nordmalings kommun skall leva" Jag ser det  svårt att uppfylla detta utifrån Barn och utbildnings nämndens förslag. Självklart skall vi ha en ekonomi i balans men frågan är när och hur. 

 

Bli först att kommentera

En anteckningsbok

Av , , Bli först att kommentera 5

Att kunna göra anteckningar är mycket viktigt. Idag beundrade jag kommunens informatör som med sina nya örhängen är anteckningsberedd varje sekund. Vilka hängen sådana skulle vi politiker ha och därmed vara beredda att anteckna allt. 

Läckert eller hur.

Bli först att kommentera

I dag

Av , , Bli först att kommentera 4

Denna vecka består av sammanträden både på kommunen men också på länsnivå. I går hade kommunstyrelsens arbetsutskott. Vi behandlade 17 ärenden. Samtliga ledamöter var överens om de åtgärder som vidtogs. Inget upphetsande frånsett att underlag för årsredovisningen saknades. Beslut blev att dokumentet med årsredovisningen skall skickas till kommunstyrelsen för  beslut utan yttrande  från arbetsutskottet.  I dag skall jag besöka socialnämnden som skall ta beslut om sparåtgärder, allt för att återställa 2012 års budgetunderskott.  I kväll är jag på Arbetarekommunens årsmöte i Rundvik och i morgon Leader Unära:s sammanträde   i Vännäs. Livet går vidare och vi är med på alla nivåer

Ha en bra dag.

 

Bli först att kommentera

Ett biblotek där fantasin flödar

Av , , Bli först att kommentera 5

I dag besökte jag bibloteket här i Nordmaling. Där fanns mycket att se. Här nedan har förskolan Gluggen ställt ut egna komponerade masker

På en vägghylla visar Roger Björklund  upp några av sina fantastiska snickerier.

Vid barnhörnan kunde jag konstatera att sagofigurer klättrade på väggarna och hängde i taket. Jättetrevligt. Besök vårt Biblotek. I dag har vi haft två skolklasser här berättar biblotikarien och då var det " liv och rörelser" överallt i lokalen. Ikväll berättar PO Tideman krönikor och historier från Norra Sverige.

Bli först att kommentera

Kvinnodagen

Av , , Bli först att kommentera 6

Kvinnor i allmänhet vill hellre vara vackra än intelligenta. För de vet att karlar i allmänhet har lättare för att se än tänka.

LailaWikström

 

 

Bli först att kommentera