Att informera och diskutera en viktig del i en demokrati

Av , , Bli först att kommentera 6

IMG_2884

Att lyssna och att ta tillvara på idéer är viktigt. 7D projektet som diskuterar  utveckling i kommunens över del där skolorna i Gräsmyr och Hörnsjö är en viktig del och där min uppfattning är att en skola i området är att föredra på sikt. Barn och utbildningsnämnden träffade i veckan 7D företrädare och en god dialog fördes. Nu har jag inbjudit 7D företrädarna till Kommunstyrelsen den 10 februari. Detta för att styrelsen skall få ta del av de utvecklingsplaner för de aktuella byarna men också för kommunen i sin helhet. Jag ser fram mot detta möte.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att behålla 31 ledamöter i kommunfullmäktige. Min uppfattning är att antalet till kommunfullmäktige är viktigt inte minst för små partier men också för att valet av kommunfullmäktiges ledamöter ger de röstande möjlighet att själva välja ledamöterna genom personröstning.

Måndagens arbetsutskott  behandlade frågan om förändrad nämndsorganisation. Beslutet blev att rekommendera kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna grundstrukturen med vissa förändringar enligt remissförslagen från S,FP,C,M. Kommunchefen får i uppdrag att fortsätta arbeta med underlaget. Jag tycker att vi skall inbjuda Robertsfors kommun till Fullmäktige för information och  diskussion innan beslut tas.

Apropå bilden, ibland tycker jag att politiken är som att rida på en trähäst, det går inte framåt men att sitta och beundra omgivningen är ibland ett lyft.

 

Bli först att kommentera

Organisationer

Av , , Bli först att kommentera 11

logga_platta På förekommen anledning vill jag informera om hur vi Socialdemokrater i Nordmaling är uppbyggda. Vi har sex lokala S-föreningar Rundvik, Nordmaling, Lögdeå, Nyåker, Håknäs och Metalls S-fackklubb.

Det är Nordmalingsbygdens Arbetarekommun som företräder oss alla Socialdemokrater i Nordmaling. Arbetarekommunen har en anställd på partiexpeditionen i  Nordmaling. Den  personen har ansvar under Arbetarekommunens styrelse som också samordnar övergripande verksamhet för föreningarna.

Självklart har varje S-förening verksamhet inom sitt geografiska område men övergripande för Socialdemokraterna är Arbetarekommunen. Den kan också  delegera politiska frågor till respektive partigrupp inom styrelser och nämnder i kommunen. På Arbetarekommunens repskap tas övergripande beslut. I repskapet har alla S-föreningar ombud. Repskapet är öppet för alla medlemmar.

Krångligt? kanske men viktigt!

Ett rim från Laila Wikström tycker jag passar:

” När livet varit som bäst, har det varit arbete och åter arbete, men tack och lov har det inte alltid varit som bäst”

 

 

Bli först att kommentera

Konsten att minnas

Av , , Bli först att kommentera 11

 

IMG_3555

Nu skall julen städas ut. För Andersson och jag blir det i helgen tyvärr lite sent men bättre sent än aldrig.

För det nya året 2014 hoppas jag att  politiker- minnet kopplas in nu när vi i kommunen har många ärenden som kräver bland annat att fastställda beslut inte glöms. Kom i håg att enade vi stå och söndrade vi falla. Det gäller inte en det gäller oss alla.

 

 

Bli först att kommentera

Näringslivsutveckling

Av , , Bli först att kommentera 9

IMG_3030

Nordmalings Köpmannaförening 2013

IMG_3382

Företagarpriset 2013

2013 års företagareIMG_3382

IMG_3030

Träff med Köpmannaföreningen 2013

Nordmalings kommun tar nya tag genom nye näringslivsansvarige Conny Nordendahl

Det gäller att satsa på företagsutveckling och tillväxt.

Kommunchefen och näringslivsansvarig har arbetat fram förslag på näringslivsutveckling för Nordmalings kommun. Under namnet ”En dörr in” där målet är att göra det lättare för alla företag att verka och utvecklas inom kommunen. För 2014/15 är det övergripande målet:

  • Nordmalings kommun skall vara tillgänglig, utvecklingsinriktad, kundorienterad, lyhörd och  flexibel.

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 januari kommer att behandla förslagen. Min förhoppning är att kommunstyrelsen den 10 februari och kommunfullmäktige den 24 februari 2014 fastställer dessa utvecklingsförslag.

 

 

Bli först att kommentera

Ungdomar

Av , , 3 kommentarer 12

IMG_3550

Ungdomar på träning

I kväll var jag och kommunchefen på Norrskenshallen. Vi träffade företrädare för Norrskensalliansen,  som kommunen har ett nyttjanderättsavtal med. Jag berättade för kommunchefen om hur Norrskenshallen blev till. Det var Socialdemokraterna med stöd av en KD-politiker som tog beslut i kommunfullmäktige om byggande av hallen. Det var John-Erik Nylander (S) som var den drivande kraften för bygget. Nu så här många år efter det kommunala beslutet kan vi känna stolthet över de politiker som åstadkom denna fina sport och ishall. Många besökare har gång på gång till mig sagt -vilken fin och funktionell hall Ni har i Nordmalings kommun. Kommunchefen var imponerad över vår rena och snygga hall. Jag vill rikta ett stort tack till alla idrottsutövare och hall- personalen att de är rädda om Norrskenshallen.

Är det för sent att börja åka skridskor???????????????

3 kommentarer

Kommunkoncernen

Av , , Bli först att kommentera 6

IMG_3547

Skutan Rundvik bottenplan. skala 1;200

Lokaler är viktiga och måste användas för olika  verksamheter

Detta är viktigt inte minst ur ekonomisk synpunkt att kommunen använder sina lokaler på ett bra sätt. I veckan var jag, socialnämndens ordförande och Nordmalings hus AB:s ledning och tittade på de tomma lokaler som finns inom kommunkoncernens ansvarsområde. Att ha tomma lokaler är ur kostnadssynpunkt helt förkastligt.

Vi tittade bl.a på Skutan i Rundvik. Jag har alltid haft den uppfattningen att Skutans lokaler skall fyllas med kommunens behov av lägenheter.

Skutan i Rundvik är ett fantastiskt fint hus. NU är det upp till socialnämnden att ta beslut om att hyra lokalerna.

 

 

Bli först att kommentera

Besöket

Av , , Bli först att kommentera 5

IMG_3487IMG_3487

I dag var jag och kommunchefen och besökte eleverna på skolan i Nordmaling. Allt var ”frid och fröjd” och kommunchefen imponerades av hur fin skola vi har utan tillstymmelse på klotter.

 

Gårdagens busstransport var lite omtumlande och vi fick information av både elever och BU- Chefen om  gårdagens bussresor som tydligen var ett  chaufförs problem.

I dag har allt fungerat bra. Jag hoppas för elevernas skull att både resorna och skolgången i Nordmaling fungerar bra.

Bli först att kommentera

Avtackning av kyrkoherden

Av , , Bli först att kommentera 8

Hela kyrkan fylldes vid avtackningen av kyrkoherde Samuel Örnberg

IMG_3544

Ulla-Maj Andersson avtackar Samuel för hans goda arbete för kyrkans och kommunens gemensamma samhällsengagemang. Samuel är en själavårdare i alla  sammanhang.

IMG_3541

Kyrkorådets ordförande Inger Sällgren avtackade Samuel i kyrkan. I den fullsatta kyrkan predikade Samuel över ”Guds ansikte och våra ansikten” En predikan som grep oss lyssnare. En stor kör av både män och kvinnor ledde oss i sång. Söndagens postludie manar oss. ” Låt vår bön vara att vi går hem berörda av Gud, välsignade med mod och hopp inför framtiden!”

Tack Samuel och Karin för allt Ni gjort för oss inom Nordmalings kommun

Vi ses!

Bli först att kommentera

D 7-Regionen i Nordmalings kommun

Av , , 2 kommentarer 8

IMG_0457

Nytt År Nya möjligheter

I går kväll var jag och övriga gruppledare för de politiska partierna i Nordmalings kommun inbjudna till en träff med företrädare för byarna

Hallen, Örsbäck, Mullsjö Hummelholm, Torrböle, Gräsmyr och

Hörnsjö. De hade bildat en arbetsgrupp som jobbat med utveckling av

byarna men också av Nordmalings kommun. Ett omfattande arbete med både bakgrund, nuläge, regionen idag, hot och möjligheter, trender, vision och mål för regionens framtid. Vi kom att diskutera både hot, möjligheter och samförstånd. Kommunens service var en av de aktuella frågorna och självklart skolproblematiken. Min uppfattning är att de idéer som presenteras skall tas till vara. Vi bjöds på ett fantastiskt fika. Jag har i dag på morgonen talat med BU-nämndens ordförande Lisa Jonsson (S) och hon kommer att inbjuda företrädare för D 7 till nämnden.

I Rundvik och Lögdeå pågår också ett arbete för att utveckla orterna. Jag  konstaterar att om Nordmalings kommun skall klara framtiden behövs de lokala engagemanget.

 

 

 

2 kommentarer