Det går framåt

Av , , Bli först att kommentera 7

I veckan besökte jag transportkonferensen på Olofsfors. Arrangörer var Handelskammaren i Västerbotten och Mittsverige. Här fanns  företrädare för skogs- och järnvägstransporter,  infrastrukturföreträdare samt Green Cargo och Bilfrakt. Över 40-talet besökare fick möjlighet att ställa frågor och få se det senaste i ny teknik som nu möjliggör transporterna från skog till kund snabba och effektiva. Jag ställde frågan om Godstrafiken skulle kunna trafikeras på Botniabanan och fick svaret att det var helt möjligt. Bra tycker jag eftersom kommunen och SCA har ideér om en lastningsplats och ett industrispår i Rundvik.

Trafikverket redovisade från Region Mitt där äntligen Ådalsbanan (stoppklossen) i järnvägstrafiken från Norr skall vara klar och invigas i augusti detta år.Ett stort tack till Handelskammrarna i Västerbotten och Mittsverige för ett intressant transportmöte.

Bra godstransporter är en överlevnadsfråga för Norrlande näringsliv.

På bild ses Jan Bergmark utdela Handelskammrarnas pris till en av föreläsarna.

 

I veckan fick jag tidningen Dagen av Pingstförsamlingen i Nordmaling. Tusen tack .I tidningen finns säkert visdom som är bra att ta lärdom av.

Bli först att kommentera

Ny partiledare

Av , , Bli först att kommentera 8

Kommande partiledare Stefan Löfven tillsammans med S-gräsrötter  på Olofsfors hösten 2011 . Jag önskar dig Stefan Ett Stort Lycka Till och tack för att du ställde upp för oss   Socialdemokrater. Stefan känner ju till oss i Norrland och fackföreningsrörelsen  och det är bra tycker jag.

Bli först att kommentera

Barnomsorg efter behov

Av , , Bli först att kommentera 8

Barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi Socialdemokrater har infriat ännu ett vallöfte.

Redan 2008 förslog S i kommunfullmäktige att Nordmalings kommun måste se till att de föräldrar som behövde denna  service fick det. Inget hände utom att en utredning gjordes över behovet. Det visade sig att många behövde barnomsorg på obekväm arbetstid. Men inget beslut togs om att möjliggöra detta. 2009 frågade jag dåvarande kommunalrådet vad som hänt med barnomsorgsfrågan och när föräldrarna som behövde detta kunde få denna möjlighet. Svaret vi fick från den borgerliga majoriteten som då hade den politiska majoriteten var en upprepning av problemen att anordna denna form av barnomsorg

När vi fick medborgarnas förtroende att styra kommunen 2011. Var ett av besluten att möjlighet skulle ges till de föräldrar som behövde barnomsorg på obekväm arbetstid. En dagmamma antog denna utmaning så nu finns det möjligheten att få den efterfrågade omsorgen.

Tomas Johansson (s) ordförande i Barn och utbildningsnämnden och jag gjorde ett kvällsbesök hos dagmamman, som för närvarande har fyra barn placerade hos sig men flera är på gång. Jag önskar familjedaghemmet, barnen och föräldrarna lycka till och konstaterar att nu behöver ingen förälder flytta till Umeå för att få barnomsorg när dom jobbar kvällar och nätter.

Ännu ett vallöfte är infriat av S och V.

 

Bli först att kommentera

Äntligen

Av , , Bli först att kommentera 7

Efter många år av "uppvaktningar" skrivelser och "heta" telifonsamtal har Trafikverket infriat sitt löfte om att bygga och finansera en gång och cykelväg mellan Rundvik och Nordmaling. Jag är en av de som  har motionerat till kommunen och haft ständiga kontakter med Trafikverket allt från generaldirektör till ansvariga i region Norr allt för att få till stånd denna trafiklösning. Här har enskilda medborgare från Rundvik lämnat in medborgarförslag, Samhällsbyggnadschefen har haft ständiga kontakter med Trafikverket  för att en gång och cykelväg skulle byggas. I Rundvik har vi haft möten där information bland annat kring den stora trafikfaran på E4 som blev när E4 delades med ett mitträcke. Något som gjorde det mycket svårt för bland annat cyklisterna mellan tätorterna.

Påbörjan av brofästen i Lögdeälven

Mellan träpinnarna kommer bron att läggas ut

För att knyta ihop gång och cykelvägen mot samhället  och resecentrat byggs en fortsättning av gång och cykelvägen. Här är den nyanlagda bron över Torsbäcken.

Ett stort tack till alla som hjälpt till.

När gång och cykelvägen är klar med broar och allt skall Rundviks S-förening bjuda på invigningsfest. Sedan tar vi fram våra röda cyklar och trampar hela cykelvägen till Resecentrat.

Ännu ett vallöfte uppfyllt.

Bli först att kommentera