Etikett: Vad kostar en VAB-dag?

Vad kostar en VAB-dag dig egentligen?

Av , , 13 kommentarer 0

 Jag är hemma och VABBAR och började fundera på vad det egentligen kostar mig. Försäkringskassans information lämnade en del i övrigt att önska. Men efter diverse läsande på ett antal av deras sidor, läsning hos Skatteverket och ett telefonsamtal till Försäkringskassan tror jag mig ha fått kläm på det här. Jag är mycket tacksam om den som hittar några fel hör av sig så att jag kan rätta till det.

 

OBS! Jag har inte räknat på varken grundavdrag eller jobbskatteavdrag. Jag har inte heller räknat på inkomster på över ca. 590000 kr per år (brytpunkt för värnskatten). Ej heller vad som händer att just vabbandet gör att man hamnar under någon av brytpunkterna. Möjligen endera dan…

Mitt samtal till F-kassan gällde det här med att man max kan få ut 5 dagar i VAB på en vecka, men att arbetsgivaren drar lön för "en vecka" (kan väl i praktiken se ut på olika sätt på lönebeskedet, men borde alltid innebära samma effekt). Han på F-kassan sa då att beräkningsgrunden när de beräknar dagersättningen görs på olika sätt så om man tar ut 5 VAB-dagar får man lika mycket pengar som om man tar 7 vanliga föräldrapenningsdagar (i och för sig lite olika regler för när man slår i inkomsttaket, men det saknar betydelse för nedanstående resonemang som bara handlar om VAB). Min slutsats av samtalet är att jag kan räkna på alla ersättningar som årsersättning delat på 365 dagar på ett år, men som slutkläm räknar jag om så att en vecka består av 5 dagar istället för 7 dagar, dvs. räknar bort effekten av helgen. Det innebär alltså att man inte kan ta siffrorna härnere och multiplicera dem med 30 för att få månadslön/månadsersättning.

Det finns 3 typfall att räkna på (belopp från 2013 års skatteregler). De som har årsinkomst på under 330000 kr (A), de med årsinkomst på mellan 330000 kr och 413200 kr (B), och de med högre inkomst än så (C).

Grundberäkningen är att ersättningen man får i handen är den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) * 0,97 * 0,8 minus skatt. För att få någon ordning på det här behöver man alltså titta närmare på skatten och SGI.

Skatten i Umeå landsförsamling är 34,25%. Brytpunkten för statlig skatt är 413200 kr (enl. ovan struntar jag i grundavdraget och jobbskatteavdraget). På lön över 413200 kr betalar man allstå 54,25% i skatt.

Inkomst A: 250000 kr

Inkomst B: 350000 kr

Inkomst C: 450000 kr.

 

Inkomst efter skatt per dag om man räknar bort helgerna (dvs. hela veckolönen på 5 dagar), med reservation för att nån parentes hamnat fel:

A: 646 kr ((250000 * (1-0,3425))/365)*1,4)

B: 904 kr

C:  1134 kr ((413200 * (1-0,3425))/365)*1,4) + ((36800 * (1-0,0,5425))/365)*1,4)

Beräkningen för C är annorlunda eftersom C tjänar mer än 413200 kr per år, dvs. över brytpunkten för statlig skatt.

Så, nu vet vi vad en arbetsdag är värd.

 

Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) är aldrig högre än 330000 kr.

SGI A: 250000 kr

SGI B: 330000 kr

SGI C: 330000 kr

I praktiken medför det alltså att VAB-dagersättningen för B och C kommer att vara lika före skatt, men lägre för C efter skatt. Nu blev det lite lurigt hur jag skulle beräkna skattesatsen för C, men jag sneddar lite i kurvan och kör på snittskatten på hela lönen om personen inte vabbat alls, ca. 36%.

 

VAB-ersättning per dag

A: 502 kr ((250000 * (1-0,3425))/365)*1,4)*0,97*0,8

B: 662 kr ((350000 * (1-0,3425))/365)*1,4)*0,97*0,8

C: 644 kr ((350000 * (1-0,36))/365)*1,4)*0,97*0,8

 

Förlust per dag efter skatt:

A: 145 kr

B: 243 kr

C: 490 kr

 

Kvar i procent efter skatt jämfört med ordinarie lön:

A: 78%

B: 73%

C: 57%

 

Den nyfikne kan alltså byta ut sin lön i någon av beräkningarna ovan, beroende på vilken kategori du tillhör, slå en stund på räknaren för att se vad det kostar med en VAB-dag.

Eftersom jag egentligen ogillar ekonomi säger jag det igen: Meddela om jag gjort fel nånstans!

/ Betraktaren