Edward Riedl (M)

Kultur-terrorister skall givetvis dömas om de bryter mot lagen

Av , , 2 kommentarer 12

Nu har Anna Odell blivit dömd för det brott hon begått. Men nu gnäller kultureliten över att konstnärer faktiskt kan bli fällda i domstol när de bryter mot lagen. För mig är det fullkomligt obegripligt att dessa människor faktiskt på allvar menar att de bör stå över lagen.

Läs en av kultur-terroristernas försvarare i aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/kultur/article5720037.ab

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

Anna Odell fälldes av tingsrätten – Ingen får bryta mot lagen

Av , , Bli först att kommentera 10

Anna Odell låtsades vara psyksjuk och upptog samhällets resurser för att göra konst. En annan student på Konstfack klottrade i en tunnelbanevagn.

Hon fälls nu för våldsamt motstånd och oredligt förfarande och ska betala 50 dagsböter a 50 kronor. Det var ett viktigt domslut – Ingen får bryta mot lagen.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

Disneygenerationen och synen på vargar och människor

Av , , Bli först att kommentera 3

Efter flera dagars hektisk tillvaro på partiets arbetsstämma i Västerås kan man reflektera över vissa av de debatter som fördes. Jag är ingen varghatare samtidigt som jag kan förstå att det för vissa människor i vårt avlånga land är en viktig fråga. Men när några unga moderater från disneygenerationen på fullt allvar menar att människan inte skall lägga sig i var djuren vill bo. Hör ni hur det låter. Man blir mörkrädd. Min spontana fundering var hur de såg på alla kor, grisar och får som lever sina liv bakom staket och eltråd. Men för att inte förlänga debatten på det området gjorde jag endast ett inlägg om vikten att förstå och respektera människors olika livsmiljöer.

Men när samma unga moderater från disneygenerationen lite senare i en annan debatt menar att flyktingar inte skall kunna bosätta sig på platser där det inte finns jobb fick jag det svårt att gå ihop. Enligt dem kunde vargarna sträva fritt medan människor skulle tvingas flytta till vissa områden. Tack och lov var de i minoritet och partiet beslutade med överväldigande majoritet kloka beslut trots detta. Men hur tänker en del?

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M). 

M-partistämma – Sista dagens förhandlingar

Av , , Bli först att kommentera 2

Sista dagen på arbetsstämman har precis börjat. Anders Ågren satt som utskottsordförande för organisation och har precis varit uppe och föredragit utskottets förändringar. Partistyrelsen har föreslagit förändringar i vår kandidatförsäkran där den enskilde politikerns handel och vandel ytterligare sätts i fokus. Med ytterligare exempel har det nu tydliggjorts när det är rimligt att ta en time-out eller att avsäga sig sina förtroendeuppdrag.

Samtidigt anser jag det viktigt att även vanliga människor med fel och brister också kan inneha politiska uppdrag. Om politiker skall vara övermänniskor som är helt felfria tror jag företrädarskapet blir långt mycket sämre. Därmed inte sagt att grovt brotttsliga eller mycket olämpliga handlingar inte skall leda till att personen avskiljs från sitt uppdrag.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

LAS har stort stöd på M-stämman

Av , , Bli först att kommentera 0

Vi har med stort majoritet röstat emot förändringar i LAS (lagen om anställningsskyldighet). För den fortsatta förändringen av nya moderaterna var det av största vikt att partiledningen fick den signalen som beslutet gav.

Det här var den första moderatstämman där fackets roll på arbetsmarknaden nämndes i så positiva ordalag som nu skett. Men för ett parti som aspirerar på fortsatt regeringsinnehavv var det av stor vikt med de markeringar som gjorts.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget ().

Försvaret av den svenska modellen på arbetsmarknaden

Av , , Bli först att kommentera 1

På stämman har vi precis debatterat om en fortsatt ansvarsfull politik på arbetsmarknaden och vikten av att den svenska modellen med parterna behålls. Jag har precis gjort ett inlägg om vikten av att arbetslinjen fortsätter. Vikten av jobbskatteavdraget för att människor skall få en ökad makt över sin egen vardag. Det är framförallt viktigt för de med låga inkomster. Därför kommer jag under omröstningen att stödja linjen med fortsatt sänkta skatter för de med lägst inkomster framför avskaffandet av värnskatten för de med högre inkomster.

 

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

Värnskatten debatteras på arbetsstämman

Av , , Bli först att kommentera 0

Samtidigt som det verkar klart med det fjärde steget i jobbskatteavdraget pågår just nu på stämman en debatt om värnskatten. I utskottet vann linjen att avskaffa värnskatten över partistyrelsens förslag. Även om det råder stor konsensus över vikten av att långsiktigt ta bort värnskatten är partistyrelsens linje att det är viktigare att sänka skatten på arbete för de med små och medelstora inkomster först.

Jag kommer att stötta partistyrelsens linje om att först och främst inrikta skattesänkningarna längre ner i inkomstskikten. Det är bättre att en undersköterska, busschaufför och industriarbetare får en relativt större del av skattesänkningarna än de med större inkomster. Men långsiktigt skall vi givetvis arbeta för värnskattens avskaffande.

Edward Riedl, grupppledare i landstinget (M).

Anders Borg (M) pekar ut färdriktningen i svensk ekonomi

Av , , Bli först att kommentera 0

Sveriges finansminister Anders Borg (M) talar just nu inför stämmans ombud. Medan andra länder förlorad miljarder och åter miljarder kronor av sina skattebetalares pengar på sina räddningspaket. Samtidigt har Sverige så här långt tjänat 15 miljarder kronor bara på den svenska bankkrisen. Det är att ta ansvar. Sverige har goda statsfinanser.

l

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

M-partistämma – Fortsatta förhandlingar

Av , , Bli först att kommentera 1

Förhoppningsvis kommer vi att vara klar med dagens förhandlingar vid 24.00. Just nu pågår omröstningar kring integrationspolitiken. Om en liten stund kommer motionsbehandlingen (förslag från olika distrikt och medlemmar) att ta vid kring integrationsdebatten. Morgondagens förhandlingar påbörjas vid 9.00.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).