Edward Riedl (M)

Hedersvåldet måste bekämpas

Av , , 4 kommentarer 9

När man läser om hur hedersvåldet tar sig i uttryck inser man att det finns mycket kvar att göra. Vi måste bli bättre på att tydligt deklarera för människor som vill bo i Sverige vad som är och inte är acceptabelt. Att kränka, slå och psykiskt misshandla kvinnor och barn är inte lagligt i Sverige. Hedersvåldets värsta uttryck är när människor mördas som en konsekvens av det. Men vi måste motarbeta alla delar i detta som leder fram till dessa hemska brott. Det finns ingen religion eller kulturell utövning som står över vår lagstiftning som syftar till alla människors lika och okränkbara värde.

Läs mer här.

Edward Riedl (M).

Mänsklig grymhet vet ibland inga gränser

Av , , 2 kommentarer 9

När pengar finns med i bilden verkar mänsklig grymhet inte veta några gränser. I Thailand har polisen nu avslöjat en babyfabrik där vissa kvinnor hölls mot sin vilja, våldtogs och inseminerades för att sedan föda barn som exporterades till främst Taiwan. Andra kvinnor från Vietnam lockades med stora summor pengar för varje barn de varje bebis. Vi måste bli bättre på att bekämpa all form av människohandel.

Läs mer här.

Edward Riedl (M).

Dags att förbjuda dubbdäcksförbuden

Av , , Bli först att kommentera 11

Jag har lämnat in en motion till länets moderata förbundsstämma som förhoppningsvis sedan kommer att behandlas på partiets partistämma under hösten angående dubbdäcksförbud. Det handlar både om dagens där det är möjligt för enskilda kommuner att förbjuda dubbdäck på vissa vägar samt om det betydligt värre debatten om ett nationellt förbud. Dubbdäck är viktiga för trafiksäkerheten och det är viktigt att vi blir fler som tar debatten mot dessa förbud.

Läs mer här, här, här och här.

Edward Riedl (M).

Ambulanshelikoptern

Av , , Bli först att kommentera 12

NUS (Norrlands universitetssjukhus) är viktigt för hela Norrland. Här i Umeå finns spetsen inom sjukvården i norra Sverige med utbildning ,forskning och den mest avancerade sjukvården. Det skapar dessutom tillväxt och goda förutsättningar för både Umeå och hela Västerbotten. Frågan om bullret från ambulanshelikoptern var aktuell redan när jag var landstingspolitiker för flera år sedan. Det är tråkigt att landstinget i Västerbotten står mellan valet att lägga åtskilliga miljoner kronor av våra skattepengar på bullerisolering eller tvinga akuta patienter landa på flygplatsen för vidare marktransport till sjukhuset. Jag har många gånger önskat att de som nu kräver åtgärder inser hur viktiga dessa transporter är för de akuta patienter som kommer till vårt sjukhus från hela Norrland. I slutändan kan jag dessutom tycka vi som bor i centrala stan (jag bor själv strax nedanför sjukhuset) faktiskt får stå ut med ljud som hör en stad till.

Läs mer här.

Edward Riedl (M).

Mer pengar i plånboken för landets pensionärer

Av , , 3 kommentarer 11

För att möta bromsen i pensionssystemet under finanskrisen har alliansregeringen nu i tre steg sänkt skatten för landets pensionärer. Det har inneburit fortsatt köpkraft hos svenska pensionärer i Sverige samtidigt som många andra länders pensionsystem kraftigt försämrat köpkraften för pensionärerna. Den svenska pensionsuppgörelsen mellan alliansen och socialdemokraterna innebar att effekten av pensionsbromsen skulle spridas på tre år. I praktiken innebär det att effekter av detta finns kvar även för nästkommande år. Men eftersom den svenska ekonomin återhämtat sig så kraftigt kommer landets pensionärer att få en höjning med 2,7% nästa år trots att sista delen i bromsen slåt till 2012. Alla vinner på att det går bra för Sverige och svensk ekonomi.

Läs mer här.

Edward Riedl (M).

Kyrkan ska inte agera i partipolitik

Av , , 11 kommentarer 12

När kyrkan lägger sig i dagsaktuella politiska debatter (nu senast om sjukförsäkringen) så reduceras kyrkan till en plattform för partipolitik. Nu senast har kyrkans röst lånats ut till vänster och utan belägg så kritiseras nu en av regeringens reformer. Att fler människor söker hjälp av olika slag mer i spåren av en lågkonjunktur kan knappast vara något nytt i Sverige – Ändå skylls detta nu på sjukförsäkringsreformen av de röd-gröna partierna med bistånd från kyrkan. Detta är högst olämpligt och gör att troligen fler än jag överväger att lämna Svenska kyrkan.

Edward Riedl (M)

Röd-grön bluff om el-priset

Av , , 3 kommentarer 13

El-priset har skjutit i höjden till följd av två kalla vintrar i kombination med för liten inhemsk elproduktion. Nu ojar sig de röd-gröna partierna över det höga elpriset och vill att det ska bli billigare. Det är bara ren och skär bluff. I den senaste röd-gröna budgeten nationellt så ville de höja skatterna på vattenkraften och kärnkraften ytterligare. Dessutom är det deras motstånd mot kärnkraften som gjort att Sverige idag har kapacitetsbrist på el. Alliansregeringen gjorde upp kring energipolitiken och därigenom kärnkraften redan förra mandatperioden. Med ökad kärnkraftsproducerad el kommer priserna att börja sjunka för att förhoppningsvis åter tillhöra Europas lägsta. Men det tar tid att återställa det gamla misslyckandet på energiområdet.

Läs mer här.

Edward Riedl (M).