Edward Riedl (M)

Bittra gubbar som inte klarar duktiga kvinnor borde hålla truten…

Av , , 11 kommentarer 0

Att Maud Olofsson (C) som partiledare blir angripen från vänsterpartierna är fullt naturligt och hör till det politiska livet hon valt. Men att hon så ofta blir angripen av gamla bittra gubbar i sitt eget parti förvånar mig. Det borde rimligen vara hennes egna som sluter upp när det blåser. Istället verkar dessa herrar hellre, senast Börje Hörnlund i DN debatt, göra allt för att underminera hennes person. Hon gör tillsammans med den övriga alliansregeringen ett fantastiskt jobb i den här allvarliga krisen vi nu befinner oss i. En allt större del av svenska folket tycker att regeringen gör ett bra jobb. Trots den stora arbetsbelastning finanskrisen inneburit för alliansens partiledare har de dessutom lyckats lösa flera för Sverige viktiga framtidsfrågor. Sverige har med alliansregeringen en kompetent och beslutsför ledning där Maud Olofsson är en viktig del. Vi som allianspolitiker har ett gemensamt ansvar för att hjälpa och stötta våra ministrar så de kan fortsätta göra ett bra jobb. Jag är defenitivt ingen feminist men kan ändå inte låta bli att undra: Kan kritiken mot Maud ha att göra med att hon är en duktig politisk ledare som också råkar vara kvinna? Jag kommer aldrig som ledare inom mitt eget parti acceptera en kultur där duktiga kvinnor hålls tillbaka eller kritiseras på ett sätt som vi män aldrig skulle acceptera. Bittra gubbar som inte klarar av duktiga kvinnor gör bäst i att hålla truten.

Edward Riedl (M).

Kärnkraften behövs inom överskådlig framtid…

Av , , Bli först att kommentera 0

Skall vi klara framtidens energiförsörjning i Sverige till rimliga kostnader och med låg miljöpåverkan är kärnkraften en grundförutsättning. Att alliansregeringen lyckades klara även denna fråga visar att Sverige nu har en handlingskraftig regering som lägger en god grund inför framtiden. Självklart hade det varit en styrka om även socialdemokraterna kunde vara med och lägga en stabil grund för framtidens energiförsörjning. Men enligt Maud Olofsson (C) verkar det inte vara möjligt. Då är det bättre att göra som hon gjorde och helt enkelt avbryta samtalen.

Edward Riedl (M).

Grattis Ibbe…

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu när det är klart att Ibrahim Baylan blir ny partisekreterare för socialdemokraterna. Stort grattis och lycka till Ibbe. Som jag skrev tidigare så är det ett gott betyg för Västerbotten att duktiga lokala politiker får tunga nationella uppdrag oavsett partitillhörighet.

Edward Riedl (M).

Sverige befinner sig nu i recession – Nu krävs sänkt ränta omgående….

Av , , Bli först att kommentera 0

Det vi egentligen redan visste är nu bekräftat av Statistiska centralbyrån. BNP (bruttonationalprodukten) minskar även i Sverige och vi befinner oss nu officiellt i recession. Det innebär att den svenska ekonomin har krymt och det krävs nu åtgärder för att mildra effekterna. Riksbanken kommer med största sannolikhet att kraftigt sänka räntan vilket är absolut nödvändigt. Dessutom måste alliansregeringen nu öka de offentliga utgifterna. Finansminister Anders Borg har nu öppnat för att tillföra välfärden i form av sjukvården och skolan mer statliga pengar. Alliansregeringen har varit försiktig med skattepengarna vilket nu gör att välfärden kan klaras utan alltför stora sparprogram. Det är bra och det är resultatet av en ansvarsfull politik. Jag är glad att det inte är Mona Sahlin och socialdemokraterna som styr Sverige under den här globala finanskrisen. Hon hade redan spenderat större delen av statens finansiella utrymme och fyllt globala kapitalisters redan fulla fickor med svenska skattepengar.

Edward Riedl (M).

Landstinget är nu nära att förlora 257 miljoner kronor på högriskobligationen…

Av , , Bli först att kommentera 0

Högriskobligationen, består av lån till ett drygt hundratal företag, inköptes för 257 miljoner kronor för några år sedan. Det är ett avancerat ekonomiskt instrument som blir helt värdelöst ifall några av dessa företag går i konkurs. Lehman Brothers var ett av företagen i obligationen som landstinget äger. GM (General Motors) är ytterligare ett av företagen som finns med på obligationen. Idag har GM presenterat resultatet för 2008 och koncernen redovisar en förlust på hela 274 miljarder kronor. GM är bara ett exempel på företag ingående i obligationen som idag befinner sig mycket nära konkurs. Vi moderater har tillsammans med folkpartiet i landstinget krävt en omedelbar försäljning av denna högriskobligation. Vi reste dessa krav redan i höstas när obligationen fortfarande var värd ca 135 miljoner kronor.

Socialdemokraterna i landstingsstyrelsen verkar dessutom helt tillfreds med att inte ha någon löpande bevakning av högriskobligationen. På landstingsstyrelsen tidigare i veckan informerade landstingets finanschef att den senaste aktuella informationen var 23 dagar gammal. Detta trots att många negativa nyheter kring de i obligationen ingående företagen presenterats under dessa drygt tre veckor. Händelserna kring en eventuell konkurs i GM är bara en utav dessa.

Det kan inte vara rimligt att landstinget har så dålig hantering av kapitalförvaltningen som idag. Landstingets hantering av högrisk obligationen är att sitta och vänta på uppgifter om konkurser från banken. Problemet är att vid konkurser är det redan för sent att agera. Eftersom socialdemokraterna i landstingsstyrelsen är tillfreds med den hanteringen faller ingen skugga på landstingets tjänstemän. Däremot bör ni västerbottningar som fortfarande överväger att lägga er röst på socialdemokterna vid nästa landstingsval ta er en allvarlig funderare.

Edward Riedl (M).

Grattis Ibbe……

Av , , Bli först att kommentera 0

Det spekuleras i att Ibrahim Baylan nu på fredag kommer att väljas som socialdemokraternas nya partisekreterare. Det känns riktigt kul att vi får ytterligare en duktig västerbottning på en tung politisk post nationellt.

Stort grattis och lycka till Ibbe – Jag önskar dig och ditt parti många goda år utanför Rosenbad.

Edward Riedl (M).

Hade Mona Sahlin och socialdemokraterna styrt Sverige skulle de globala kapitalisternas fickor fyllas med svenska skattepengar.

Av , , Bli först att kommentera 0

Vd´n för ackordscentralen, Mikael Kubu, hävdar att oppositionen i svensk politik har allierat sig med GM (General Motors) i Saabs kamp för statliga medel. Ackordscentralen är ett av landets ledande konsultföretag specialiserat på att hjälpa företag med betalnings- eller lönsamhetsproblem. Mikael menar att en rekonstruktion av Saab inte inger några juridiska betänkligheter men att det är moraliskt tveksamt.

Det är tråkigt att svensk socialdemokrati allierat sig med storkapitalet på detta olyckliga sätt. Det kan inte ligga i svenska skattebetalares intressen att överta GM´s ekonomiska ansvar för Saab. Om GM inte under alla år lyckats göra Saab lönsamt – vem tror att staten skall lyckas bättre med det? Hade Mona Sahlin och socialdemokraterna styrt Sverige skulle de globala kapitalisternas fickor fyllas med svenska skattepengar. Det hade inte på något sätt räddat arbetstillfällen i Sverige utan endast dränerat statskassan.

Edward Riedl (M).

Används våra skattepengar till rätt saker? Enligt Sifo tvivlar varannan skattebetalare på det….

Av , , Bli först att kommentera 0

I en ny Sifo-undersökning framkommer det att varannan svensk skattebetalare inte tror eller tvivlar på att skattepengarna verkligen används till vård, skola och omsorg. Det är en signal som vi måste ta på största allvar eftersom viljan att betala skatt är grunden för det välfärdssamhälle vi idag faktiskt har i Sverige. Det innebär att det måste bli tydligare till vad våra skattepengar faktiskt används till. Det kommer också att vitalisera det politiska samtalet inte minst i Västerbotten. Det måste bli enklare som medborgare att se till vad skattepengarna går och vad vi faktiskt får ut för varje skattekrona.

Edward Riedl (M).

Manliga yrkespolitiker är sämst på att ta ut föräldradagar….

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag blev idag intervjuad av Sveriges Radio Västerbotten om varför manliga heltidspolitiker är den yrkesgrupp som är sämst på att stanna hemma med vård av barn. Jag är tyvärr inte förvånad att det ser så ut. Däremot är min förhoppning att vi kan förbättra möjligheten för både kvinnor och män att kombinera politiskt arbete och ett familjeliv. Annars kommer vi att få svårt att även rekrytera kvinnor och män mitt i livet till olika förtroendeuppdrag. En sådan utveckling förlorar vi alla på. Alliansregeringen har i mitt tycke verkligen föregått med gott exempel i frågan. Flera av våra ministrar är småbarnsföräldrar inklusive statsministern själv. De har aktivt jobbat för att möjliggöra ett familjeliv i kombination tunga uppdrag. Många gånger handlar det om bättre planering. Men slutligen är det en ledarskapsfråga både inom politiken och arbetslivet i stort. Jag kommer som ledare i mitt parti att arbeta för att både kvinnor och män skall kunna kombinera sina uppdrag med ett fungerande familjeliv. Vad tror ni vi får för sorts politiker om vi inte lyckas med det?

Edward Riedl (M).

Alliansregeringen vinner allt större förtroende i opinionen….

Av , , Bli först att kommentera 0

För ett drygt år sedan var alliansregeringen helt uträknad. Vänsterpartierna hade ett enormt försprång i samtliga opinionsmätningar. Jag läser dagens Skop och ser att samtliga allianspartier går framåt och nu i princip har lika stort stöd i opinionen som vänsterpartierna. Dessutom visar andra mätningar att Fredrik Reinfeldt har i särklass störst förtroende som statsminister. Det är fortfarande långt kvar till valet 2010 och opinionsmätningar är alltid förknippade med felmarginaler. Men det ser allt ljusare ut för ett fortsatt alliansstyre efter nästa val. Det är goda nyheter en vanlig måndag.

Edward Riedl (M).