Edward Riedl (M)

Moderaterna kräver samling för Norrbotniabanan

Av , , 6 kommentarer 4

 

  • Pressmeddelande 2010-03-31

   

  •  

   

   

  • Moderaterna kräver samling för Norrbotniabanan

   

   

  •  

   

   

  • Idag höll infrastrukturminister Åsa Torstensson (C), tillsammans med lokala Alliansföreträdare, en presskonferens i Umeå med anledning av regeringens infrastrukturbeslut. Vid presskonferensen pressenterade ministern mer detaljerad information kring de satsningar som regeringen vill göra för att förbättra infrastrukturen i Västerbotten och norra Sverige.

   

   

  •  

   

   

  • När det gäller Norrbotniabanan så kommer det påbörjade byggandet, dvs. upprustningen och utbyggnaden av Haparandabanan, att färdigställdas 2012. För gå vidare i satsningen på banan ger regeringen Trafikverket i uppdrag att se över möjligheten till medfinansiering från kommuner och företag. Regeringen avsätter utöver detta en pott med pengar för att möta upp medfinansieringen så att Norrbotniabanan kan förverkligas.

   

   

  •  

   

   

  • – Det finns ett stort behov av bättre godstransporter till och från norra Sverige. Det känns bra att regeringen har tagit till sig detta i infrastrukturbeslutet. Nu måste vi lokalt ta ansvar och samla kommunerna och företagen i regionen för att visa att vi verkligen vill ha Norrbotniabanan. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar så att Norrbotniabanan byggs, regeringen gjort sin del, nu är det upp till oss att göra vår del. Säger Edward Riedl, Moderaterna, i en kommentar.

   

   

  •  

   

   

  • – Regeringen satsar 794 miljoner kronor på Västerbottens länsplan för infrastruktur. I detta ingår bland annat större och mindre investeringar i regional transportinfrastruktur, kollektivtrafikåtgärder samt miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder. Denna satsning är 48 % större än i den tidigare länsplanen. Det är välkomna resurser till Västerbotten. Säger Edward Riedl, Moderaterna, i en kommentar.

   

   

  •  

   

   

  •  

   

   

  • För frågor eller ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:

   

   

  •  

   

Edward Riedl

Jobbar vi mindre sjunker våra löner

Av , , 13 kommentarer 7

Miljöpartiet lanserar återigen friåret, där fullt friska och arbetsföra människor får stanna hemma med viss lön. De röd-gröna blir allt tydligare i sin politik mot jobb. Jobben duger inte som RUT, de som jobbar skall betala högre skatt och nu skall fullt friska stanna hemma med lön. Det finns inga spår av arbetslinjen kvar i det röd-gröna alternativet.

Vill vi ha bra pensioner på ålderns höst, lite pengar kvar när räkningarna är betalda och lika bra och bättre gemensam skattefinansierad välfärd som skola, sjukvård mm – Ja då måste vi som kan arbeta också göra det. Annars räcker pengarna helt enkelt inte till.

Edward Riedl (M).

Vad vill (S) med pensionerna – Egentligen?

Av , , Bli först att kommentera 5

Alliansregeringen har vid två tillfällen sänkt skatten förpensionärerna och nu aviserar man ytterligare en skattesänkning för dem. Genom jobbskatteavdraget för dem som arbetar har det blivit mer lönsamt att arbeta och fler har fått jobb. Det har inte inneburit att pensionerna blivit lägre eller att pensionärerna fått en pensionärsskatt som de röd-gröna velat göra gällande. Socialdemokraterna har gjort ett stort nummer av att lön och pension skall beskattas lika. Men de har inte berättat hur det skall gå till. Antingen höjer de tillbaka skatten för de som arbetar för att hålla sitt löfte vilket inte innebär att gruppen pensionärer får det bättre utan att de som jobbar får det sämre. Eller så sänker de skatten för pensionärerna lika mycket som jobbskatteavdraget inneburit. Men hur skall de då finansiera detta? De röd-grönas politik är fortfarande höjt i dunkel. Det enda vi vet är att en fortsatt alliansregering kommer att innebära stora förbättringar för pensionärerna utan att de som arbetar får det sämre.

Edward Riedl (M).

Sverige behövs i Afghanistan

Av , , 10 kommentarer 8

Jag har precis debatterat med Jonas Sjöstedt (V) på universitetet om den svenska insatsen i Afghanistan. Det var en bra debatt som tydliggjorde skillnaden mellan alla partier i Sverige riksdag och vänsterpartiet. För det är bara vänsterpartiet som vill lämna afghanerna i sticket. Deras ställningstagande bygger på missförstånd och okunskap. Västerpartiet lever i tron att SAK (Svenska Afghanistan Kommittén) inte vill ha fredsbevarande soldater i Afghanistan. Detta är helt felaktigt och bygger helt enkelt på missförstånd och misstolkningar från vänsterpartiets sida. De tror dessutom att det är möjligt att öka den militära hjälpen för att istället öka det civila biståndet. Jag delar förvisso uppfattningen att det civila biståndet bör öka – Men utan internationell trupp på plats är det civila biståndet nästintill omöjligt.

Vårt svenska engagemang i Afghanistan bör vara långsiktigt med tydligt fokus på att hjälpa till att bygga fungerande strukturer på plats tillsammans med afghanerna. Men utan den trygghet som internationell trupp innebär kommer det inte att vara möjligt att bygga ett fungerande Afghanistan.

Det var en välbesökt debatt och intressanta diskussioner med många och bra frågor från publiken.

Edward Riedl (M).

Vad har media för ansvar?

Av , , 11 kommentarer 6

Det tragiska som hänt i Bjästa har nog undgått få. Den mediala uppmärksamheten är bra då det förhoppningsvis leder till att andra inte skall drabbas av liknande händelser. Men namnen "Linnea" och "Oskar" är fingerade. Problemet är bara att det faktiskt finns en som heter Oskar i "Linneas" klass fast han är självfallet inte den fingerade "Oskar". Den riktiga Oskar, som är oskyldig till väldtäkt, tvingas nu efter medias klavertramp med ett fingerat namn att fly samhället i rädsla för repressalier. Medias bristande omdöme har skapat ytterligare ett offer i den här tragedin.

Edward Riedl (M).

Debatt om den svenska insatsen i Afghanistan

Av , , Bli först att kommentera 4

Debatt mellan Riedl (M) och Sjöstedt (V) om insatserna i Afghanistan

Idag blir det försvarspolitisk debatt om Sveriges insatser i Afghanistan. I den högra ringhalvan står Edward Riedl (M), Moderaternas förstanamn på riksdagsvalsedeln, och i den vänstra ringhalvan står Jonas Sjöstedt (V), Vänsterpartiets förstanamn.

Datum: den 29 mars 2010

Tid: 16:00 – 18:00

Plats: Hörsal A, Samhällsvetarhuset, Umeå Universitet

Moderator: Ola Nordebo

 

 

Sänkt skatt för pensionärerna med alliansen

Av , , 11 kommentarer 8

Alliansregeringen har nu aviserat kraftfulla skattesänkningar för Sveriges pensionärer. De röd gröna har tidigare lovat att pensionärerna inte skall betala mer skatt än löntagare. De låter väljarna tro att det kan komma skattesänkningar för pensinärerna samtidigt som det lika troligt löses av de röd-gröna genom att åter höja skatten på löntagarna. Det är bra att alliansregeringen nu tar fråggan om pensionärerna på allvar och föreslår kraftfulla skattesänkningar även för dem.

Edward Riedl (M).