Edward Riedl (M)

Uranbrytning och kärnkraft hänger ihop

Av , , 10 kommentarer 8

För att klara rimliga elpriser i en nära framtid för både hushåll och industri krävs att kärnkraften finns kvar inom överskådlig framtid. Vinterns dyra elpriser visar vad som händer om bara någon eller några av våra reaktorer står stilla.För svensk industri och svenska jobb är det dessutom en förutsättning med fortsatt kärnkraftsanvändning. Våra kränkraftverk drivs av uran vilket gör att det ena ger det andra. Dessutom finns det enorma ekonomiska värden i en framtida uranbrytning. En stor del av världens idag kända uranfyndigheter finns på några ställen i Sverige. Om brytning i framtiden kan ske med hänsyn till människa och miljö – Att det kan ske med den hårda lagstiftning vi har på dessa områden – Kan det innebära att vi kan bygga upp värden som både motsvarar och överstiger värdet i den norska oljefonden. Det ger förutsättningar för fortsatt välfärdsutveckling och ekonomisk stabilitet i Sverige.

Edward Riedl (M).

Hotet från de röd-gröna

Av , , Bli först att kommentera 11

Många lever i villfarelsen att miljöpartiet bara av namnet på något sätt har en bra miljöpolitik. Kilometerskatten är bara ett i raden av bevis för att mycket av deras miljöpolitik är helt fel ute. Varför beskatta resans längd och inte utsläppen som den förorsakar? På vilket sätt kommer det att bidra till en klimatomställning för transporterna? Eller är målet mindre transporter och mindre tillverkningsindustri i Norrland med färre jobb som följd?

 

Edward Riedl (M).

De allra rikaste slipper undan som vanligt om sossarna får bestämma

Av , , 17 kommentarer 8

Nu är de röd-gröna klar med en av alla sina planerade skattehöjningar. De vill återinföra förmögenhetsskatten så att det inhemska kapitalet återigen kommer att fly vårt land. Utan riskkapital kommer färre företag att starta och jobben bli färre. Men det följer den röd-gröna linjen hela vägen.Men det värsta av allt är att de tänker införa ett tak så att de allra rikaste inte skall behöva betala. Smaka på den.

Edward Riedl (M).

Med lånade pengar lovar de röd-gröna reformer och så kommer de att rasera svensk ekonomi

Av , , 16 kommentarer 6

Nu lovar de röd-gröna nya reformer för åtskilliga miljarder mest varje dag. Men att ställa ut vallöften utan finansiering innebär bara att de tänker låna pengar och det kommer att rasera den svenska ekonomin som idag räknas som den mest välskötta. Länder som inte har ordning och reda på statens finanser tvingas till skattehöjningar och nedskräningar i välfärden runt om i Europa. Vinner de röd-gröna höstens val riskerar Sverige att bara bli ytterligare ett i raden av dessa länder.

Edward Riedl (M).

Socialförsäkringsministern gästade alliansen i Umeå

Av , , 27 kommentarer 7

Socialförsäkringsminister Christina Husmark-Persson (M) träffade ikväll politiker från hela alliansen för att samtala kring socialförsäkringen. Det var ett mycket givande möte där både dåtid, nutid och framtid avhandlades. Utgångsläget med det stora misslyckandet i den gamla modellen socialdemokraterna administerade under Göran Perssons sista år som statsminister. Hur människor for illa och 140 personer varje dag blev förtidspensionerade. Idag har vi en bättre modell som tar sin utgångspunkt i att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet igen. Genom stora satsningar på sjukvård, rehabilitering och anat stöd kan allt fler hjälpas tillbaka.

Edward Riedl (M).

Nakenbilder utan medgivande får inte visas – Nu blir det hårdare straff

Av , , 4 kommentarer 3

Tekniken öppnar både nya möjligheter men innebär också nya hot. Idag är det enkelt att sprida bilder till en låg och i praktiken obefintlig kostnad. I många fall är det av goda. Men den som får nakenbilder på sig själv spriden mot sin vilja är tekniken med internet allt annat än positiv. Nu kommer ett förslag från alliansen där det nu kommer att bli jämförbart med sexuellt ofredande att sprida nakenbilder utan medgivande. Det är bra att gränser sätt, tydliggörs och leder till konsekvenser när någon bryter mot dem.

Edward Riedl (M).

Nu växer skatteintäkterna i kommuner och landsting

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag har vi landstingsstyrelsesammanträde. Vi kan nu se hur skatteintäkterna växer igen. Bara under de tre första månaderna är skatteintäkterna 21 miljoner kronor högre än budgeterat i Västerbottens läns landsting. Det ser allt bättre ut för ekonomin i Sverige. Det är ett resultat av att alliansregeringen skött de offentliga finanserna väl under den globala ekonomiska krisen.

Edward Riedl (M).