Edward Riedl (M)

Rekordmånga företag startas i Sverige

Av , , 2 kommentarer 8

Det är glädjande att läsa siffrorna på antalet nystartade företag i Sverige under första halvåret i år. Under månaderna januari till juli har det startats 39266 nya företag i Sverige enligt Nyföretagarcentrums siffror som presenterats i Dagens Industri. Det är en ökning jämfört med föregående år på hela 20 procent. Det ser nu ut att bli rekord i antalet nystartade företag i år sedan mätningarna av Nyföretagarcentrum började göras 1991. En av förklaringarna är troligen att revisionsplikten för mindre företag togs bort av alliansregeringen förra hösten. Det är otroligt glädjande att allt fler väljer att starta företag och därmed bidrar till tillväxt, välstånd och välfärd i Sverige.

Edward Riedl (M).

Den fria debatten på nätet

Av , , 8 kommentarer 14

Flera av de stora nationella tidningarna har den senaste tiden gjort olika förändringar för att städa debatten på nätet. Under anonymitet skrivs mycket olämpligt och inte minst personer ovana vid media upplever ofta detta mycket obehagligt när de finns med i en artikel. Även för personer som ofta möter media kan det vara besvärande med tonläget som underlättas av anonymiteten på nätet.

Men det gäller alltid att väga för och nackdelar mot varandra. Om jag högst ovetenskapligt utgår från min egen blogg, som trots allt tillhör en av de mest kommenterade på VK-bloggen, måste jag säga att tonläget överlag är väldigt bra. Självklart finns det en del som tror att otrevligt tonfall förstärker deras argumentation. Jag har bara vid ett tillfälle stoppat en kommentar och i samspråk med VK och polis, av omtanke för den enskildes välmående, då den var väldigt självdestruktiv till sin karaktär. Men på det hela taget är det en bra möjlighet för människor i Västerbotten att komma nära sina folkvalda. Att ge ris och ros men också möjligheten att ställa frågor och komma med synpunkter. För egen del är den ett bra instrument i mitt politiska arbete.

Självklart är det bra om debattklimatet på nätet blir bättre. I skydd av anonymitet skrivs säkert sådant som aldrig skulle signeras med det egna namnet. Men risken är att ökad kontroll leder till att färre vågar göra sin röst hörd. Min erfarenhet är ändå att de flesta kommentarer ändå bör passera. Kommentarer som är otrevliga vinner sällan några stora anhängarskaror utan leder troligen till att deras egna argument förminskas.

När VK nu går vidare med sitt arbete på webben är det viktigt att värdet av den fria debatten till fullo tas med inför eventuella inskränkningar.

Edward Riedl (M).

Bråket i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 7

I dagens tidningar går det att fortsatt läsa om det politiska bråket i Vilhelmina. Det skadar givetvis kommunens varumärke. När konflikter blir så infekterade att det blir personligt riskerar dessutom konflikten att bli långvarig. För att tillskapa ett bra politiskt arbetsklimat räcker det inte alltid att bara ha kommunallagen på sin sida. Det finns även oskrivna regler för hur vi människor ska bete oss mot varandra i olika sammanhang. Min förhoppning är att konflikten i Vilhelmina hittar sin lösning i kloka människors vilja att hitta kompromisser som alla kan leva med. Ansvaret är gemensamt.

Edward Riedl (M).

Alliansen + MP = Sant?

Av , , 4 kommentarer 7

Den avgående gruppledaren för miljöpartiet i riksdagen skriver en mycket intressant och läsvärd artikel DN. Hon menar att miljöpartiet måste nyansera sin bild av moderaterna och dessutom vara beredd att ingå i en alliansregering med moderaterna efter valet 2014. Det är intressant minst sagt eftersom det är en av deras tyngsta politiker som uttalar detta. I nuvarande parlamentariska läge är ett utvecklat samarbete i sakfrågor oss emellan en bra början att bygga förtroende.

Läs mer här.

Edward Riedl (M).

Bankproblem

Av , , 4 kommentarer 6

Swedbanks återköp av egna aktier har nu kritiserats av både Riksbanken och finansministern. Som svar på den kritiken skickar Swedbanks vd igår kväll ett pressmeddelande där han säger att bankens planerade återköp kommer att fortsätta. Det är en minst sagt uppkäftig hållning från en bank som utan statens insatser 2008 och framåt troligen inte hade funnits. I takt med att banken minskar det egna kapitalet minskar också bankens möjligheter att klara sig på egna ben om/när vi får nya problem på de finansiella marknaderna. Men Swedbank tillhör i dagsläget Europas näst mest kapitaliserade bank vilket gör att kritiken mot just Swedbank idag blir mer komplicerad. Desto mindre eget kapital banken har desto större blir hävstången för aktieägarna. Men på samma sätt ökar risken för att skattebetalarna återigen måste gå in och rädda bankerna. Det grundläggande problemet är att bankerna inte agerar på vilken marknad som helst. Jag tror på konkurrens och privata aktörer på bankmarknaden men de kan inte vara lika fria som idag utan vi behöver förse bankmarknaden med mer regler och restriktioner.

Edward Riedl (M).

Allmänna motionsperioden börjar snart

Av , , 6 kommentarer 7

Den årligt återkommande allmänna motionsperioden börjar snart i riksdagen. Jag vill bara kort med den här enkla bloggen be er som läser att komma med förslag på saker som vi kan förbättra i Sverige. Jag lovar att läsa alla förslag och de som jag anser vara bra förslag kommer jag att arbeta in i motionsförslag till Sveriges Riksdag. Tack på förhand.

Edward Riedl (M).

Alliansen och miljöpartiet bör samarbeta mer

Av , , 11 kommentarer 8

För oss i alliansen blir det allt viktigare att söka brett stöd i riksdagen för våra förslag eftersom socialdemokraterna under Håkan Juholt inte verkar se några problem i att samarbeta med sverigedemokraterna trots alla deras löften om motsatsen innan valet. I ett sådant allt mer spänt läge under hösten är det rimliga att bjuda in miljöpartiet mer i alliansens arbete för att stänga ute SD från reelt inflyutande över svensk politik.

Edward Riedl (M).

Moderaterna rejält framåt

Av , , 2 kommentarer 9

I den senaste opinionsmätningen från Synovate går vi moderater rejält framåt i opinionsmätningen. Inte mindre än 36,9% av de tillfrågade skulle om det var val idag rösta på moderaterna och 51,5% skulle rösta på något av allianspartierna. Sverigedemokraterna är dessutom långt under 4%-spärren.

Läs mer här.

Edward Riedl (M).